Saavutettavuus

Tervetuloa, tämä on Suomalaisen Kirjallisuuden Seura saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.finlit.fi ja on laadittu 03.02.2020. Tämän digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut Exove.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Ei täytä kriittisiä saavutettavuusvaatimuksia

1. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

Havaittava

Puutteellinen värikontrasti tietyissä toistuvissa  väriyhdistelmissä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Vaaleanpunainen ja valkoinen ovat kontrastiltaan riittämätön väriyhdistelmä. Yhdistelmä on käytössä useassa kohdassa läpi sivun. Myös vaalea harmaa ja valkoinen ovat riittämätön väriyhdistelmä. 

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.4.3 Kontrasti (minimi)

 

Logon, menupalkin ja otsikon kontrasti taustakuvaan 

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: SKS:n logon ja menupalkin erottuvuus taustasta riippuu aina täysin  taustakuvasta. Jos taustakuva on erittäin vaalea, logo ja otsikko eivät erotu taustasta.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.4.3 Kontrasti (minimi)

 

Linkkien kontrasti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Tekstimuotoisten linkkien värityksen kontrasti sivun taustaväriin verrattuna on alhainen. Tämä hankaloittaa tekstin lukemista henkilöillä, joiden näkökyky on rajallinen. 

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.4.3 Kontrasti (minimi)

 

Linkkien teksti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Linkkien tekstit ovat paikoitellen hyvin geneerisiä, eivätkä ​yksinään​ kerro  ruudunlukijaa käyttäville, minne ne vievät. Tämä on ongelma myös kohdan 2.4.4, Linkkien tarkoitus, mukaan.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

 

Alt-tekstien säännöllisyys

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Jokaisella kuvalla tulisi olla sitä kuvaileva alt-arvo, tai vastaavasti tyhjä alt-arvo, jos kuvaa ei haluta ruudunlukijalla luettavan lainkaan. Sivuston kuvissa esiintyvät alt-attribuutit ovat kuitenkin vaihtelevia sisällön suhteen, tai paikoitellen puuttuvia, jolloin ruudunlukijaa käyttävälle henkilölle välittyy mahdollisesti harhaanjohtava käsitys kuvan merkityksestä ja sisällöstä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

 

Some-jakamistoiminto

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Some-jakamispainikkeen aputeksti ruudunlukijalle on “AddThis”, joka ei kerro paljoa sen oikeasta tarkoituksesta.  Jakamisvaihtoehdot avautuvat modaali-ikkunaan pääsivuston päälle, josta ei kerrota ruudunlukijalle.  Jakamistoiminnon “Lisää vaihtoehtoja” -painike siirtää kohdistuksen  modaali-ikkunan alkuun aiheuttaen lisätyötä ja sekaannusta näppäimistönavigointia tarvitseville.  Jakamistoiminnon kieli vaihtelee, esim hakupalkki on suomeksi, mutta muut toiminnon osat ovat englanniksi.  Modaali-ikkunan sulkeminen siirtää sivun kohdistuksen takaisin sivun alkuun, joka hankaloittaa sivun hahmottamista ja sujuvaa navigointia.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • 2​.1.1 Näppäistö
 • ​2.4.3 Kohdistusjärjestys

 

Sivujen otsikot

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Sivujen otsikoiden tulisi kuvailla sivun sisältöä. Paikoitellen sivuilla ei kuitenkaan tällaista otsikkoa ole annettu, jolloin otsikoksi jää pelkkä “Suomalaisen Kirjallisuuden Seura”. 

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • 2​.4.2 Sivuotsikot

 

Puutteellinen otsikkohierarkia

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Sisältösivuilla on usealla sivulla käytetty otsikoiden muotoiluun pelkkää  lihavointia. Tämä on virhe, sillä lihavointi toimii pelkästään visuaalisena  erotuskeinona (se näyttää otsikolta, muttei ole sitä). Ruudunlukijaa käyttävä hahmottaa sivun sisältöä mm. kuuntelemalla otsikot läpi, ja lihavoitu teksti ei ole koneellisesti katsoen otsikkomuoto. 

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

 

Etusivulle vievät logot

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Sivun ylä- ja alalaidassa sijaitsevat SKS-logot eivät sisällä aputekstiä, jolla  ruudunlukija osaisi ilmaista kyseessä olevan etusivulle vievä linkki. 

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

 

Kielivalinnan tunnistaminen

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Kielivalitsimelle ei ole aria-label -tekstiä, joten ruudunlukija sanoo ainoastaan “Fi” siihen kohdistettaessa. Tämä tekee hankalaksi hahmottaa, että kyseessä on kielivalikko. 

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

 

Ikonit linkkeinä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Sivustolla on ikoneita, joita klikkaamalla voi esimerkiksi jakaa artikkelin  sosiaaliseen mediaan tai tulostaa sivun. Ruudunlukijaa käytettäessä sivuston footerista löytyville some-linkeille ei ole aria-label -tekstiä, jolloin ruudunlukija ei osaa kertoa linkin tarkoitusta. 

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

 

Sivustolle upotetut videot

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Kaikella sivun tallennetulla medialla ei ole tekstitystä eikä tekstivastine saatavilla. 

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.2.2 Tekstitys (tallennettu)

 

Sivuvalikko

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Suurimmasta osasta sivuja oikeasta laidasta löytyvä sivuvalikko ei sisällä  aria-label -tekstiä, vaan ruudunlukija sanoo geneerisen elementtityypin  “Complementary”. 

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

 

Artikkelien header-kuvat ja ruudunlukija

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Ruudunlukijaa käytettäessä artikkelien header-kuvat sisältävät pääosin  kuvaavan alt-attribuutin. Tämän lisäksi kuville määrittyy oma “group” -  elementti, ainoana sisältönä tämä sama kuva. Myös groupin alku ja loppu luetaan ruudunlukijalla ääneen, joissa on sama kuvaus kuin itse kuvan alt-tekstissä.  Tämän lisäksi kuvalle löytyy kuvateksti kuvan alta, jossa on sama teksti.  Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ruudunlukijan käyttäjä joutuu  kuulemaan saman kuvauksen usein jopa neljä kertaa ennen kuin pääsee itse artikkelin leipätekstiin asti. 

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

 

Sivun pääotsikko

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Sivulla tulisi olla aina pääotsikko saatavilla. Nyt sivuston desktop-versioissa otsikkoteksti saattaa ilmetä valkoisena tekstinä  kansikuvan päällä. Kun ikkuna on kapeampi, muuttuu otsikko tavalliseksi otsikoksi. Näistä kahdesta esitystavasta kuitenkin vain jälkimmäinen on h1-tason otsikkoelementti, jonka avulla voidaan määrittää apuohjelmille sivuston pääasiallinen aihe. Ylempi on pelkkä muotoiltu div-elementti. 

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

 

Sivuston omat pdf-lukijat

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Sivusto käyttää joihinkin jaettujen pdf-tiedostojen tarkasteluun erillistä  ohjelmistoa, kuten esimerkiksi vuosikertomuksiin.  Tätä eDocker Reader -ohjelmistoa ei voi ohjata pelkällä näppäinsyötteellä, eikä asiakirjojen tekstiä voi lukea ruudunlukijalla. Nämä asiat koskevat myös issuu.comia, jossa osa asiakirjoista on tarjottu. 

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

 

Lomakkeen monivalinnat

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Lomakkeissa olevat monivalintakohdat (radio / checkbox) tulisi olla  ryhmitettynä keskenään, käyttäen role-attribuuttia monivalintojen  ympäröivässä div-elementissä. 

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

 

Etusivun karttaupotus

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Etusivun loppupuolella löytyvä “Tule käymään” -osuus on kuvalinkki Google Mapsiin, ilman tekstivastinetta. Tällöin ruudunlukijaa käyttävä henkilö ei tiedä osoitetta, mitä kuvassa tapahtuu, tai minne päätyy klikkaamalla linkkiä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • 2.4.4 linkin tarkoitus

 

Tiedonlähteet verkossa -sivun puutteet

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Kategorian valintaan käytettyä dropdown-valikkoa ei voi käyttää lainkaan  näppäimistöllä.  Itse hakupainikkeen teksti “Käytä” ei ole niin helposti ymmärrettävä, kuin  esimerkiksi “Hae” tai “Etsi”.  Hakutulosten kategorisoimiseen on käytetty ikoneja. Ruudunlukija ei  kuitenkaan huomioi näitä ikoneja lainkaan, jolloin informaatiota jää  puuttumaan ruudunlukijaa tarvitseville käyttäjille. 

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

 

Hinnastosivun onglema lisätietoihin ohjaamisessa

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Hinnastosivulla sijaitseva lisätietoihin ohjaava linkki ​[i]​ Ei kerro ruudunlukijalle,  mitä linkki tekee. Varsinkin, kun linkki siirtää kohdistuksen pois itse hinnastosta. Samanlainen linkki on lisätietojen yhteydessä, jota painamalla pääsee vastaavasti takaisin hinnastoon samaan paikkaan. Tässäkään ei ole kuvaavaa aria-label -attribuuttia. 

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • 2.4.4. Linkin tarkoitus

 

PDF-asiakirjat

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Sivulla tarjotuissa PDF-asiakirjoissa on muutamia ongelmakohtia, jotka  koskevat suurinta osaa kaikista asiakirjoista:  Asiakirjoilla ei ole asianmukaista nimeä (Title-tieto dokumentin  metatiedoissa), jolloin ne ilmenevät selainikkunassa niiden  tiedostonimellä.  Asiakirjojen otsikot on tehty muotoilemalla tekstiä, eikä merkitsemällä  niitä asianmukaisesti otsikoiksi (heading 1-6).  Table-tyyppisillä taulukoilla ei ole merkitty sarakkeiden otsikoita, jotka  helpottavat taulukon hahmottamista ruudunlukuohjelmilla oleellisesti.  Kuvilta puuttuu merkintä niiden sisällöstä tai tarkoituksesta.  Koristeellinen -> “artifact”  ja Tarpeellinen -> Kuvan sisältö alt-tekstissä  Sisällysluetteloissa ei ole kirjanmerkkejä, joiden avulla voisi siirtyä  ohjelmallisesti luettelossa mainittuun kohtaan.  ​

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • 2.4.2 sivuotsikot
 • 2​.4.5​ useita tapoja
 • 3.1.1​ sivun kieli
 • ​3.1.2 osion kieli

 

Hallittava

Näkymätön kohdistus

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Kun sivua selataan näppäimistöllä, sivustolla ei ole graafista esitystä siitä, mihin elementtiin selain on milläkin hetkellä keskittynyt. Tämä tekee navigoimisen pelkällä näppäimistöllä vaivalloiseksi ilman erikseen asennettavia apuohjelmia. 

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 2.4.7 Näkyvä kohdistus

 

Alkuun-painike

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Jokaiselta sivulta löytyvä “Alkuun”-linkki vie selainikkunan näkymän takaisin sivun ylälaitaan, mutta sivun kohdistus pysyy itse painikkeessa, jolloin näppäimistöllä navigoivat käyttäjät joutuvat kuitenkin navigoimaan manuaalisesti takaisin ylös.  Puute koskee myös kohtaa 4.1.2. nimi, rooli, arvo.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 2.1.1 Näppäimistö

 

Kuvanostoelementin toiminta ruudunlukijalla

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Yhteen kohteeseen vievien linkkien tulisi olla samannimisiä. Esimerkiksi  kirjakauppaan vievä nostolinkki lausutaan ruudunlukijalla ensin muodossa “kirjat” ja sitten “kirjakauppa”, jolloin linkin kohde on hankalampi hahmottaa. Joskus nostolinkkien kuvituksen käytetyissä kuvissa on alt-teksti, joka kuvailee itse kuvan sisältöä, eikä sitä minne päätyy klikkaamalla kuvaa.  Kuvanostoelementtien tuplalinkit ruudunlukijalla ovat puolestaan  käytettävyysongelma: ruudunlukija lukee elementin kuvan ja linkin kahtena eri linkkinä, siis saman asian kaksi kertaa peräkkäin. Tämä hidastaa sivun selaamista ruudunlukijalla. Ongelma toistuu, vaikkei elementissä olisi kuvaa.  Ongelma koskee myös saavutettavuuskriteeriä 2.1.1 näppäimistö.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

 

Ymmärrettävä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: Toimintavarma

Interaktiiviset upotteet (iframe)

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Iframe-elementit, kuten esimerkiksi SKS:n tapauksessa Youtube- ja  Vimeo-upotteet eivät sisällä aria-label -attribuuttia, joka määrittäisi niiden tarkoituksen. Aria-label -attribuutti tulee olla, jotta kyseisten elementtien tarkoitus voidaan ymmärtää myös ohjelmallisesti. 

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

 

2. Kohtuuton rasite

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) pyrkimys on noudattaa toiminnassaan saavutettavuuden AA-tasoa. SKS:n verkkopalveluja on tehty yli 20 vuoden ajan, josta suurin osa rakennettu ennen tietoa digipalvelulain vaatimuksista. SKS muuttaa palvelujaan saavutettavammaksi 2020-luvulla, mutta verkossa olevan aineiston massiivista määrää ei ole mahdollista muuttaa nopeasti saavutettavuuden AA-tasolle. Työtä saavutettavuuden eteen tehdään jatkuvasti.

3. Ei kuulu lainsäädännön piiriin

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) ei ole julkishallinnollinen toimija, mutta pyrkii toiminnassaan saavutettavuuden AA-tasoon. Kaikesta sivuston puutteista voi ilmoittaa sekä kysyä aineiston saavutettavuudesta sähköpostilla osoitteesta tiedotus@finlit.fi

 

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Sähköpostilla

tiedotus@finlit.fi

 

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000