Tietosuoja

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran palveluiden käyttäjille

Tämä on tietosuojalain sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 12. ja 13. artiklan mukainen informointiasiakirja henkilötietojen käsittelystä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran verkkosivujen sekä ‑palvelujen käyttäjille.

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS

Postiosoite:                         PL 259, 00171 Helsinki

Puhelin:                              0201 131 231

Sähköpostiosoite:               sks@finlit.fi

 

SKS:n verkkosivut ja verkkopalvelut

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura käyttää verkkopalveluiden rekisteriin tallennettuja henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamiseen, luottamustehtävien hoitamiseen, apurahojen myöntämiseen liittyviin prosesseihin, kirjojen kustantamiseen, kulttuuriperintöaineistojen käsittelyyn, tieteelliseen ja historialliseen tutkimukseen, markkinointiin, tilastointiin sekä palvelujen tuottamiseen ja tarjoamiseen.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen sivuston käytön yhteydessä. Evästeiden perusteella kerätään tietoja verkkosivuston käyttäjien käyttötottumuksista, kuten siitä, millä sivuilla käyttäjä vierailee ja kauanko hän on sivustolla. Lisäksi voimme käyttää evästeitä markkinoinnin kohdentamiseen ja mittaamiseen. Voit estää evästeiden käytön internet-selaimesi asetuksista, tai voit poistaa kaikki evästeet istunnon jälkeen. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimivuuteen.

Voit tilata Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralta useita uutiskirjeitä. Uutiskirjeen postituslistalta voit poistua jokaisen uutiskirjeen mukana tulevasta linkistä.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toiminnan yhteydessä käsitellään henkilötietoja

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran rekistereihin tallennettuja henkilötietoja käsitellään seuran päätöksentekoprosesseissa, jäsenyyden, luottamustehtävien ja asiakassuhteiden hoitamisessa, apurahojen myöntämiseen liittyvissä prosesseissa, arkistotoiminnassa, tutkimuksessa sekä kääntäjäohjelman ja työsuhteen hoitamisessa, rekrytoinnissa ja tilojen turvajärjestelyissä.

Käsittelemme henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme huolellisuutta ja suojaamme käsiteltävät tiedot asianmukaisesti. Käsittelemme tietoja luottamuksellisesti ja tietoja käsittelevät vain ne työntekijät, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille Olemme sopimuksilla varmistaneet, että henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura käsittelee henkilötietoja niin kauan kuin se asiakassuhteen hoitamiseksi tai muuhun määriteltyyn käyttötarkoitukseen on tarpeellista.

Palvelun käyttäjänä Sinulla on oikeus*

  • saada pääsy omiin henkilötietoihisi
  • tietojen oikaisemiseen
  • tietojen käsittelyn rajoittamiseen
  • tietojen poistamiseen
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Tarkastus- ja poistopyynnöt Sinun tulee jättää kirjallisena SKS:n asiakaspalvelupisteisiin. Varaudu varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterissämme olevana henkilönä Sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme tietosuojalainsäädäntöä käsitellessämme henkilötietojasi.

Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivut

Uutiskirjeen postituslistalta voit poistua jokaisen uutiskirjeen mukana tulevasta linkistä.

Rekisteriselosteet ovat nähtävissä SKS:n toimitiloissa.

*Rekisteröidyn oikeuksissa on rajoituksia, kun henkilötiedot on tallennettu arkisto- tai tutkimuskäyttöön.

4.6.2018, 25.5.2018