Asiakastietojen käsittely Kysy-palvelussa

SKS:n Kysy-palvelussa asiakas voi esittää kysymyksiä tai antaa palautetta Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle.

Asiakkaan palvelussa lähettämän kysymyksen yhteydessä tallennetaan palveluun asiakkaan itsensä antamat henkilötiedot. Jos kysymys on tavanomainen asiakaspalvelua koskeva kysymys (esim. aukioloaikoja koskevat kysymykset), ei tietoja säilytetä palvelussa.

Jos kysymys liittyy SKS:n aineistoihin, kysymys ja sen yhteydessä annetut kysyjän tiedot arkistoidaan yhtenä kokonaisuutena. SKS käsittelee aineistoon liittyviä henkilötietoja yleishyödyllisessä arkistointitarkoituksessa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Selvyyden vuoksi todetaan, että aineistoon ja sen luettelointitietoihin liittyvät henkilötiedot voidaan asettaa käytettäväksi henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön sallimassa laajuudessa.

SKS rekisterinpitäjänä ylläpitää rekisteriä luovuttajien yhteystiedoista myöhempiä, esimerkiksi tekijänoikeuksien tai käyttörajoitusten valvontaan liittyviä yhteydenottoja ja tutkimustarkoituksia varten ja noudattaa tähän liittyen omia henkilötietojen käsittelyä koskevia käytäntöjään.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran verkkosivuilla www.finlit.fi/fi/sks/tietosuoja ja https://www.finlit.fi/fi/sks/tietosuoja/tietosuoja-arkistointi.

Kysy-palvelun kehittämistä varten kerätään analytiikkaohjelmalla käyttötietoja, kuten käyttäjän anonymisoitu IP-osoite sekä laitteita ja palvelujen käyttöä koskevia tietoja. Anonymisoidusta tiedosta käyttäjää ei enää voi tunnistaa.

Kysy-palvelun tuottaa Ambientia Oy, jonka kanssa SKS on solminut henkilötietojen käsittelysopimuksen.

Rekisterinpitäjä

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS
Hallituskatu 1, PL 259
00171 Helsinki
Puhelin 0201 131 231
tietosuoja@finlit.fi
Yhteyshenkilö: Ulla Heiskanen, p. 040 730 1853

25.5.2020, 21.1.2020