Tietosuoja arkistointi

Tämä on tietosuojalain sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 12. ja 13. artiklan mukainen informointiasiakirja.

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS
Postiosoite: PL 259, 00171 Helsinki
Puhelin: 0201 131 231
Sähköpostiosoite: sks@finlit.fi

Rekisterin yhteyshenkilö: Arkistonjohtaja Outi Hupaniittu, p. 40 581 7980, outi.hupaniittu@finlit.fi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura tallentaa ja säilyttää toimialansa kulttuuriperintöä ja harjoittaa arkistotoimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi se käsittelee henkilötietoja yleishyödyllisessä arkistointitarkoituksessa.

Henkilöitä koskevat tiedot on saatu arkistoaineistosta, aineiston luovuttajalta tai julkaistuista kirjallisista- tai verkkolähteistä. Joissain tapauksissa tietoja voidaan saada myös muista lähteistä

Käsittelemme henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme huolellisuutta ja suojaamme käsiteltävät tiedot asianmukaisesti. Käsittelemme tietoja luottamuksellisesti ja tietoja käsittelevät vain ne työntekijät, joiden työnkuvaan se kuuluu.

SKS ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Olemme sopimuksilla varmistaneet, että henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisteröidyn oikeudet

Arkistoaineisto on pysyvästi säilytettävää kulttuuriperintöä. Henkilötietojen tallennus on tärkeää aineiston tieteellisen ja kulttuurihistoriallisen arvon kannalta. Henkilötiedot ovat erottamaton osa aineistoa. Henkilötietoa tarvitaan tietyn henkilön antaman tiedon tai luoman arkiston identifioimiseksi ja löytämiseksi. Tämän takia rekisteröidyn oikeutta tietojen poistamiseen arkistoaineistosta ei sovelleta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 17 art. nojalla.

Tietojasi koskeva tarkastuspyyntö Sinun tulee jättää kirjallisena SKS:n asiakaspalvelupisteisiin. Varaudu varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterissämme olevana henkilönä Sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme tietosuojalainsäädäntöä käsitellessämme henkilötietojasi.

Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen SKS:lla on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivut.

19.6.2018