Tietosuoja SKS:n työskentelytilojen hakijoille

 

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS

Postiosoite: PL 259, 00171 Helsinki

Puhelin: 0201 131 231

Sähköpostiosoite: sks@finlit.fi, tietosuoja@finlit.fi

Rekisterin yhteyshenkilö: tutkimuspäällikkö Ilona Pikkanen 040 7618614

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimusosastolla sijaitsevien työpisteiden sekä Tarton tutkijaresidenssin käyttökausien myöntäminen.

Henkilötietojen käsittelyperusteena on hakijan ja SKS:n välisen sopimuksen valmistelu ja täytäntöönpano.

Tutkijat, jotka ovat saaneet työpisteen SKS:sta, julkaisevat valitsemansa akateemiset tiedot seuran verkkosivuilla.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan hakijoilta.

Rekisterin suojaus

Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme huolellisuutta ja suojaamme käsiteltävät tiedot asianmukaisesti. Käsittelemme tietoja luottamuksellisesti ja tietoja käsittelevät vain ne työntekijät, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Olemme sopimuksilla varmistaneet, että henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Tietoja ei siirretä.

Tietojen käsittelyn kesto

Hyväksytyt hakemukset säilytetään kaksi vuotta. Hylätyt hakemukset hävitetään hakuprosessin päätyttyä. Yhteenvetolista hakemuksista säilytetään pysyvästi.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus

  • saada pääsy omiin henkilötietoihisi
  • tietojen oikaisemiseen
  • tietojen käsittelyn rajoittamiseen
  • tietojen poistamiseen
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Tarkastus- ja poistopyyntö Sinun tulee jättää kirjallisena SKS:n asiakaspalvelupisteisiin. Varaudu varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterissämme olevana henkilönä Sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme tietosuojalainsäädäntöä käsitellessämme henkilötietojasi.

Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivut.

Tietosuoja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran palveluiden käyttäjille

3.12.2019