Tietosuoja SKS:n työskentelytilojen hakijoille

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkijoiden työskentelytilojen hakijoille

Tämä on tietosuojalain sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty informointiasiakirja.

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS

Postiosoite: PL 259, 00171 Helsinki

Puhelin: 0201 131 231

Sähköpostiosoite: sks@finlit.fi

Rekisterin yhteyshenkilö: projektipäällikkö Ilona Pikkanen 040 7618614

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimusosastolla sijaitsevien työpisteiden sekä Tarton tutkijaresidenssin käyttökausien myöntäminen.

Henkilötietoja käsittelemme EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin tietosisältö

Hakijoiden nimi, osoite, syntymäaika, yhteystiedot, affiliaatio, tutkimussuunnitelma.

Tutkijat, jotka ovat saaneet työpisteen SKS:sta, julkaisevat valitsemansa akateemiset tiedot seuran verkkosivuilla.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan hakijoilta.

Rekisterin suojaus

Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme huolellisuutta ja suojaamme käsiteltävät tiedot asianmukaisesti. Käsittelemme tietoja luottamuksellisesti ja tietoja käsittelevät vain ne työntekijät, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Olemme sopimuksilla varmistaneet, että henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.
 

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

Tietojen käsittelyn kesto

Hyväksytyt hakemukset säilytetään kaksi vuotta. Hylätyt hakemukset hävitetään hakuprosessin päätyttyä. Yhteenvetolista hakemuksista säilytetään pysyvästi.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus

  • saada pääsy omiin henkilötietoihisi
  • tietojen oikaisemiseen
  • tietojen käsittelyn rajoittamiseen
  • tietojen poistamiseen
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Tarkastus- ja poistopyyntö Sinun tulee jättää kirjallisena SKS:n asiakaspalvelupisteisiin. Varaudu varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterissämme olevana henkilönä Sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme tietosuojalainsäädäntöä käsitellessämme henkilötietojasi.

Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivut.

Rekisteriselosteet ovat nähtävissä SKS:n toimitiloissa.

Tietosuoja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran palveluiden käyttäjille

24.5.2018