Tietosuoja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran jäsenille

Tämä on tietosuojalain sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 12. ja 13. artiklan mukainen informointiasiakirja tietosuoja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran jäsenille.

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS
  • Postiosoite: PL 259, 00171 Helsinki
  • Puhelin: 0201 131 231
  • Sähköpostiosoite: sks@finlit.fi

Rekisterin yhteyshenkilö: hallinto- ja talousjohtaja Ilkka Heinänen, p. 040 533 5330, ilkka.heinanen@finlit.fi

 

SKS:n jäsenten henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

SKS:lla on henkilöjäseniä.

Jäseniltä itseltään saatuja henkilötietoja käytämme yhteydenpitoon.

Käsittelemme henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme huolellisuutta ja suojaamme käsiteltävät tiedot asianmukaisesti. Käsittelemme tietoja luottamuksellisesti ja tietoja käsittelevät vain ne työntekijät, joiden työnkuvaan se kuuluu.

SKS ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Olemme sopimuksilla varmistaneet, että henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Tiedot SKS:n jäsenesityksistä säilytämme pysyvästi seuran pöytäkirjoissa.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus

  • saada pääsy omiin henkilötietoihisi
  • tietojen oikaisemiseen
  • tietojen käsittelyn rajoittamiseen
  • tietojen poistamiseen
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Tarkastus- ja poistopyyntö Sinun tulee jättää kirjallisena SKS:n asiakaspalvelupisteisiin. Varaudu varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterissämme olevana henkilönä Sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme tietosuojalainsäädäntöä käsitellessämme henkilötietojasi.

Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen SKS:lla on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivut.

Rekisteriselosteet ovat nähtävissä SKS:n toimitiloissa.