Kulttuuriperintöaineistot ja uusi suomalaisuus

Jouluparaati Helsingin joulukadun avajaisissa 24.11.2019.
Helsingin joulukadun avajaiset 24.11.2019. Kuva: Tuukka Lindholm, SKS
Elämyksellinen ja osallistava arkistopedagogiikka lisää ymmärrystä suomalaisesta kulttuurista.

SKS toteuttaa Kulttuuriperintöaineistot ja uusi suomalaisuus -hankkeessa uusille suomalaisille ja ulkosuomalaisille kaksi kaikille avointa verkkopalvelua, jotka lisäävät ymmärrystä suomalaisesta kulttuurista. Hankkeessa hyödynnetään elämyksellistä ja osallistavaa arkistopedagogiikkaa. Verkkopalveluissa tuodaan esiin kulttuurien moninaisuus ja vuorovaikutuksellisuus sekä huomioidaan oppijat, joille suomalainen kulttuuri ei ole niin tuttua.

Juhlakalenteri on monimediainen e-oppimateriaaliaineisto, joka esittelee suomalaista kulttuuria vuotuisten merkkipäivien ja tärkeiden juhlien avulla. Mukana on sekä vanhoja että tämän päivän tapoja viettää pääsiäistä, vappua, juhannusta, kekriä (halloween, pyhäinpäivä), itsenäisyyspäivää ja joulua. Materiaali toteutetaan sellaisella suomen kielellä, jota myös suomea toisena tai vieraana kielenä opiskelevien on helppo ymmärtää.

Virtuaalivierailu SKS:n arkistoon on monimediainen ja monipuolinen kurkistus arkiston perinnekokoelmiin. Virtuaalivierailu esittelee kulttuurimme juuria ja nykypäivää huomioiden ennen muuta ihmiset, joille suomalainen kansankulttuuri on uutta. Aineisto tuo esiin perinteen moninaisuuden ja sen, että perinteet eivät ole vain vanhaa ja valmista, vaan ne elävät ja uudistuvat koko ajan.

Asiantuntijoina ja yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat mukana Metropolia Ammattikorkeakoulu, Museopedagoginen yhdistys Pedaali, Opetushallitus, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, Suomi-Seura, Suomi-koulujen tuki ry ja Suomi toisena kielenä -opettajat ry.

SKS:n oman rahoituksen lisäksi hankkeen mahdollistaa opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus vuodelle 2020. Ministeriössä katsotaan, että myönnetty avustus edistää osaltaan ministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2025 tavoitealuetta ”kulttuurin perusta ja jatkuvuus”, jonka tavoitteena on, että kulttuurin perusta on vahva ja elinvoimainen.

Tiedustelut:
hankkeen johtaja: Sirkka-Liisa Mettomäki, sirkka-liisa.mettomaki@finlit.fi, 040 580 4964
sisältöasiantuntija: arkistotutkija Juha Nirkko, juha.nirkko@finlit.fi, 040 534 3853
pedagoginen asiantuntija: arkistopedagogi Minna Sorri, minna.sorri@finlit.fi, 050 405 9753