Minun kulttuuriperintöni – koululaiset osallisiksi keruutoimintaan

Kuva: SKS KRA
Kuva: SKS KRA
Yhteistyöhankkeessa luodaan toimintatapa, jolla SKS:n arkistoon saadaan säännöllisin väliajoin kerätyksi koululaisten aineistoa. Tavoitteena on saada koululaiset pysyvästi osaksi SKS:n keruutoimintaa.

SKS:n arkisto järjestää vuosittain toistakymmentä kansallista kulttuuriperintöä kartuttavaa muistitietokeruuta. Keruuvastaajien joukko on etupäässä varttunutta aikuisväestöä ja haluamme saada vastaajiksi yhä enemmän erityisesti nuoria ja koululaisia. Hanke uudistaa keruutoimintaa vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Sen tavoitteena on turvata koululaisten tuottamien nopeasti muuttuvien aineistojen keruu ja tallentaminen ja kerätä arkistoon monimuotoista, arkistollisesti haastavaa ja tutkimuksellisesti merkittävää koululaisaineistoa.

Hanke liittyy koulun opetussuunnitelman mukaiseen kulttuuriperintökasvatukseen, jonka tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten kulttuuristen taitojen kehittymistä ja koululaisten aktiivista yhteiskunnallista toimijuutta. SKS on tehnyt 2000-luvulla useita koululaishankkeita ja tuottanut kouluille erilaisia oppimisaineistoja. Aiempi koululaisyhteistyö on osoittanut, että lapsissa ja nuorissa on potentiaalia ja innostusta oman kulttuuriperintönsä tallentamiseen.

Koululaisten kulttuuriperintöä talteen

Hanke toteutetaan yhteistyöhön valittujen alakoululuokkien opettajien ja heidän oppilaidensa kanssa työpajatyöskentelynä sekä yhdessä suunnitellun keruun muodossa. Hankkeeseen on valittu luokkia seuraavista kouluista:

Helsinki: Hertsikan ala-asteen koulu

Jämsä: Länkipohjan koulu                   

Luxemburg: Luxemburgin Eurooppa-koulu 1  

Pori: Kaarisillan yhtenäiskoulu

Turku: Luostarivuoren koulun Martin yksikkö           

Turku: Topeliuksen koulu

Aineistoa tulee kertymään yhteensä noin kahdeltasadalta luokkien 2-6 oppilaalta. Koululaiskeruun tuottama aineisto tallennetaan SKS:n arkistoon.

Koululaiskulttuuri on olemukseltaan nopeasti muuttuvaa. Hankkeessa alakoululaiset pääsevät itse määrittelemään oman kulttuuriperintönsä sisältöä. Yhteys oppilaisiin pitää arkiston valppaana siitä, mitä koululaiskulttuuri kulloinkin pitää sisällään ja miten se on muuttumassa.

Hankkeen toteuttajatahot

Lisätietoja

 

Hankkeen tuloksia

Koululaiskulttuurin keruussa kenttätyö on tärkeässä asemassa. Vähäisissä lisissä Anna Hynninen paljastaa, mitä oppilaat kertoivat kulttuuristaan, kun kouluun pystytettiin Big Brother -ohjelmastakin tuttu päiväkirjahuone;

http://neba.finlit.fi/blogi/kentalla-koulumaailmassa-ikkuna-kevaan-2019-koululaiskulttuuriin/