Luottamuselinten kokoukset 2018

SKS:n vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuussa. Valtuuskunnalla on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta ja hallituksella 10–12 kokousta.

Vuonna 2018 SKS:n luottamuselimet kokoontuvat seuraavasti:

Vuosikokous

perjantaina 16.3.2018 klo 18.00

Valtuuskunta

16.3. klo 16
12.11. klo 17

Hallitus

15.1. klo 13
16.2. klo 13
16.3. klo 15
16.4. klo 13
14.5. klo 13
11.6. klo 13
20.–21.8. hallituksen suunnitteluseminaari
17.9. klo 13
12.11. klo 15
10.12. klo 13