Yritysyhteistyö

On monenlaisia tapoja olla mukana suomalaisessa kulttuurityössä takaamassa sitä, että kulttuuriperintömme karttuu ja säilyy.

Tukemalla SKS:n tutkimus- ja kulttuurihankkeita voitte liittää omaan yrityskuvaanne SKS:aan liittyviä positiivisia mielikuvia

  • suomalaisesta kulttuuriperinnöstä
  • kriittiselle tutkimustiedolle perustuvasta toiminnasta
  • sivistys- ja kulttuurimyönteisyydestä.

Hankkeet

Tarjoamme näkyvyyttä kotimaisten ja kansainvälisten humanististen tutkimus- ja kulttuurihankkeiden tukijana. Tutustu SKS:ssa meneillään oleviin tutkimus- ja julkaisuhankkeisiin ja kirjallisuuden vientihankkeisiin.

Tilaisuudet

Tuo yhteistyökumppanisi ja vieraasi SKS:n tilaisuuteen. Järjestämme vuosittain noin 200 seminaaria tai muuta yleisölle avointa tapahtumaa tiloissamme Helsingin Kruununhaassa sekä muualla. Voimme myös räätälöidä tilaisuuden toiveidenne mukaan.

Perinteen ja muistitiedon keruut

SKS:lla on maailman laajimmat kansanperinneaineistot sekä kirjallisuuden ja kirjailijoiden arkistot. Olemme Suomen paras osaaja perinteen ja muistitiedon keruussa, aineiston käsittelyssä ja säilyttämisessä tuleville sukupolville. Monet aineistokeruut ovat alkaneet yhteistyökumppanin aloitteesta, kun on kerätty esimerkiksi tietyn työyhteisön tai ammattikunnan muistitietoa. Usein aineistosta on myös toimitettu julkaisu, esimerkiksi yhteisön historiikiksi. Tutustu SKS:n arkiston keruisiin.

SKS rahoittaa toimintaansa oman omaisuutensa ja jäsenmaksujen tuotoilla, valtionavustuksilla sekä säätiöistä ja rahastoista saaduilla apurahoilla yritysyhteistyön ja lahjoitusten lisäksi. Alle 50 000 euron suuruiset lahjoitukset ovat lahjoittajalle verovähennyskelpoisia. Ks. Lahjoitukset ja testamentit.