Ensimmäinen pöytäkirja

Alla kirjoitettuna päivänä kokountui herra lehtori Keckmannin
luoksi mag.doc. Gadolin, mag.doc. Gyldén, akad.adj. Ilmoni, mag.
Lille, veterin. lääk. Lindfors, conrector Lindfors, akad.adj.
Nordström, mag.doc. Rein, mag. Ståhlberg, mag. Ticklén ja alla
kirjoittanut.

Ja synty heidän siellä ollessa puhe suomalaisista kirja keinoista,
liiatenki Suomen kielestä, mitenkä sitä parahiten saataisi
tointumaan kirjallisiin menohin. Juttu päätty viimeiseltä siihen, että
käytettäköön asia millä lailla tahtonsa, niin on jo ainakin keveämpi
toimitettaa monelta kuin yhdeltä, jonka tähden neuoteltiin toimeen
saada Seuraa, jolla täma asia olisi huolena ja päätettiin alkeeksi
ilmoittaa nämä hankkeet Akademian rehtorille, että hänen
tiedollansa ja luvallansa toiste taitaisi kokountua tästä asiasta
laviammalta keskustelemaan. Viikon päästä lupasi sentähden
jokainen kokountua äsken nimitettyyn paikkaan, ja herra mag.
docens Rein, joka otti mennäksensä rehtorin puheelle, lupasi silloin
tuoda häneltä vastauksen. Sitte erkauntu kukin kotiansa.

Helsingissä 16. helmekuussa 1831

Elias Lönnrot