Kalevala ja maailman eepokset

Toim. Lauri Honko:
Kalevala ja maailman eepokset
Kalevalaseuran vuosikirja 65.

Sisällys

Saatesana
Prologi

Lauri Honko
Kalevala eeposten kuvastimessa

MALLIT

Minna Skafte Jensen
Homeeriset eepokset ja kreikkalainen kulttuuri-identiteetti

Teivas Oksala
Vergiliuksen Aeneis - homeerinen, kansallinen ja universaalinen eepos

Lars Lönnroth
Muinaispohjoismainen malli: Eddan ja saagojen runous

Hans Fromm
Kalevala ja Nibelungenlied: suullisen ja kirjallisen tuottamisen ongelma

Derick Thomson
Macphersonin Ossian - runoelman juuret ja eepikon kunnianhimo

TULOS

Matti Kuusi
Eeppiset runoketjut Kalevalan perustana

Väinö Kaukonen
Kalevala eepoksena

Lauri Honko
Kalevala: aitouden, tulkinnan ja identiteetin ongelmia

Pirkko Alhoniemi
Kalevalan vastaanotto ja taiteellinen omaksunta

Eino Karju
Kalevala ja nykykulttuuri

Vertailukohdat

EUROOPPA

Vilmos Voigt
Kalevala ja Euroopan eepostraditiot

Eduard Laugaste
Kalevala ja Kalevipoeg

Felix J. Oinas
Venäläiset bylinat ja suomalainen kertomarunous

Albert B. Lord
Kalevala, eteläslaavien epiikka ja Homeros

Péter Domokos
Uralilaisten kansojen eeposhankkeet

Rudolf Schenda
Mireille-eepos ja provencelainen kulttuuri-identiteetti

AFRIKKA

Jan Knappert
Afrikan eepokset: suullista vai kirjallista?

Christiane Seydou
Eepos ja kulttuuri-identiteetti Afrikan näkökulmasta

Micheline Galley
Arabien eeposrunous

AASIA

Jaan Puhvel
Iranilainen Kuninkaiden kirja: vertaileva näkökulma

Walther Heissig
Kalevalan ja mongolieeposten yhteiset motiivit

Jangbian Juacuo
Kuningas Gesar -eepoksen esittäjistä

Silke Herrmann
Gesar-eepoksen elämää Ladakhissa

Jia Zhi
Kiinan eepokset

Taryo Obayashi
Ainujen Jukar-eepoksen historiallinen tausta

Epilogi

Eino Karhu
Mytologismin rooli ennen ja nyt

William A. Wilson
Kriitikon osittainen katumus: Kalevala, politiikka ja Yhdysvallat

Kirjoittajat
Henkilöhakemisto
Eeposhakemisto