Kansakunnan asialla – Elias Lönnrot ja ajan aatteet

Pertti Karkama:
Kansakunnan asialla - Elias Lönnrot ja ajan aatteet

Sisällys

Lukijalle
1. Autonomian ajan haasteita
2. Turun akatemian eväät ja matkaan lähtö
    Akateemisessa opissa
    Porthanin perintö
    Aatteellisia virikkeitä
    Lähtö matkaan
       Valmistautuminen ja tehtävän vastaanotto
       Vaeltaja
3. Lääkäri kansan valistajana
    Hippokrateen opissa
    Sivistyneistön välinpitämättömyys
    Talonpoikaisvalistusta
    Valistunut kansa
    Työmoraali ja rahan valta
    Lönnrot ja herännäisyys
5. Kansankulttuuri ja kulttuurikansa
    Kieli ja kansalaisuus
       Yleiskielen ongelma
       Lönnrot ja kielentutkimuksen perinne
       Kieli ja kielipolitiikka
    Kansan runous ja kansallisuus
       Keskustelua lyriikasta
       Lönnrot ja laulava kansa
       Kantelettaren koostumus
       Kantelettaren alkulause
       Runoilevat talonpojat
    Suuret kertomukset. Kalevala
       Muinaishistoria ja kansallinen identiteetti
       Kuva muinaishistoriasta hahmottuu
       Lönnrot ja muinaishistoria
       Kalevalan ensimmäinen laitos (1835)
       Kalevalan ensimmäiset arvioinnit
       Robert Tengströmin puheenvuoro
       Tulevat suurmiehet väittelevät
       Hegel esittää yhteenvedon
       Lönnrot ja Kalevalan toinen laitos (1849)
5. Virsirunoutta ja juhlapuheita
    Virsikirjatyössä
    Puheita kansakunnalle

 

Viitteet
Lähteet
Henkilöhakemisto