Aineisto tutuksi

Kuva: Elina Manninen
Maailmansynty Kalevala nykyihmiselle 20 minuutissa -esityksessä 2015. Kuva: Elina Manninen
Etsi tietoa Kalevalasta, sen kokoajasta Elias Lönnrotista sekä runonlaulajista.

Vastaukset seuraaviin kysymyksiin löydät SKS:n Kalevala-tietopaketista.

  1. Millaisessa kulttuurillisessa tilanteessa Kalevala syntyi?
  2. Kuinka Elias Lönnrot kiinnostui kansanrunoudesta?
  3. Ketkä ovat Kalevalan synnyn kannalta tärkeimmät runonlaulajat?
  4. Millaisia eri versioita Kalevalasta on olemassa?
  5. Mitkä kohdat Kalevalassa voivat olla kuvauksia runonlaulajien arkeen ja juhlaan liittyvistä käytänteistä?
  6. Millä tavoin Kalevalan ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran historiat liittyvät toisiinsa?
  7. Millaiset piirteet ovat ominaisia Kalevalan kielelle?