Ryhmätehtäviä

Kuva: Elina Manninen
Aino-runoelma Kalevala nykyihmiselle 20 minuutissa -esityksessä 2015. Kuva: Elina Manninen
Syventykää ryhmässä työskennellen Kalevalan juoneen, eepoksen syntyyn ja nykypäivän kalevalaiseen Suomeen.

Ratkaiskaa seuraavat kysymykset pienemmissä ryhmissä keskustellen ja käyttäen apuna Kalevala-tietopakettia.

  1. Mitkä ovat olennaisimmat kohdat Kalevalan juonessa? Tiivistäkää juonirakenne viiteen pääkohtaan.
  2. Millaisen prosessin myötä Kalevala on saatettu kansan suusta kirjalliseen muotoon? Tarkastelkaa, kuinka prosessi on tapahtunut käytännössä ja millaiset ajatukset ja aatteet ovat vaikuttaneet siihen.
  3. Millä tavoin Kalevalaa on yhdistetty erilaisiin taidesuuntauksiin?
  4. Kalevalan Aino on luotu yhdistelemällä useita eri runoja ja niiden henkilöitä. Katoaako tällaisessa yhdistelyprosessissa jotain olennaista alkuperäisten runojen sisällöstä?
  5. Miltä osin Kalevala on Lönnrotin omaa tuotosta?
  6. Mitä Kalevalan mukaan nimettyjä yrityksiä ja tuotemerkkejä tämän päivän Suomessa on? Pohtikaa, miksi tällaiset nimet ovat edelleen suosittuja.