Kirjallisuutta

Kirjallisuutta

Lisätietoa suomalaisesta 1800-luvun realismista saa mm. seuraavista SKS:n teoksista:

Lappalainen, Päivi: Koti, kansa ja maailman tahraava lika. Näkökulmia 1880- ja 1890-luvun kirjallisuuteen. SKS 2000.

Maijala, Minna: Hauras tasapaino ja tuhoava passio. Minna Canthin Hannan ja Salakarin henkilökuvauksesta. - Teoksessa Lyytikäinen, Pirjo ym. (toim.): Romaanihenkilön muodonmuutoksia. Kuusi kirjoitusta henkilökuvauksesta. SKS 2003.

Piikkilä, Tuula: Keskustelua ajassa. Dialogisuuden ulottuvuudet Minna Canthin Salakarissa. - Teoksessa Lappalainen, Päivi ym. (toim.): Lähikuvassa nainen. SKS 2001.

Rossi, Riikka: Ihmisiä ja rappioita. Naturalismin henkilökuvaus. - Teoksessa Lyytikäinen, Pirjo ym. (toim.): Romaanihenkilön muodonmuutoksia. Kuusi kirjoitusta henkilökuvauksesta. SKS 2003.