Tehtävät

A. Keskustelun avauksia koko opetusryhmälle
Tehtävä edellyttää, että kaikki ovat lukeneet saman teoksen. Esimerkiksi oppitunnin mittainen keskustelu joko opettajan tai etukäteen sovitun opiskelijaparin johdolla virittää huomaamaan realismin piirteitä. Keskustelu sopii hyvin pohjustukseksi B-tehtäviin, jotka edellyttävät opiskelijalta syvällisempää perehtymistä teokseen. Erityisen hyvin tähän sopivat Canthin Salakari ja Agnes sekä Pakkalan Vaaralla ja Elsa, joita ei käsitellä B-tehtävissä.

 

B. Keskustelutehtäviä ryhmille
Realismin keskeisiä piirteitä olivat mm. vastakohtien käyttö sekä naisten ja miesten identiteetin murros; ristiriidat kuvasivat uudenlaista aikaa. Näihin piirteisiin voidaan tutustua B-tehtävissä. Ensimmäisessä tehtävässä opiskelija lukee noin sadan sivun mittaisen teoksen, toisessa tehtävässä luettavaa on kaksisataa sivua. Tavoitteena on saada ryhmätyön avulla monipuolinen kuva suomalaisesta realismista ja sen yhdestä tuntomerkistä. Kun opiskelijat ovat lukeneet teokset, kummankin tehtävän käsittely ja keskustelu vievät aikaa kaksoistunnin

 

C. Esseen tai suullisen analyysin aiheita
Tässä tehtävässä opiskelija valitsee yhden tai useamman teoksen yksilötyön pohjaksi. Jos tulokset esitetään suullisesti, tehtävän voi luonnollisesti laatia myös parityönä.