Lisätietoja SKS:n jouluaineistoista

Kalendaarikortisto Kansatieteellisten kuvausten kortisto
Vuotuisiin merkki- ja juhlapäiviin sekä kalendaarisiin jaksoihin liittyvästä perinteestä on kopioitu kortistoksi noin 110 000 muistiinpanoa: uskomuksia, enteitä, tarinoita, sananparsia, leikkejä jne.

Kortisto on järjestetty vuodenkierron mukaan ja kunkin aiheen (esim. yhden joulu-uskomuksen) toisinnot alueittain.

Kansatieteellisen aineiston teemahakemiston kortit sisältävät lähdeviitteen sekä lyhyen kuvauksen alkuperäisen muistiinpanon sisällöstä. Kohdasta VII b löytyvät vuotuisjuhlat ja merkkipäivät.Vanhemman aineiston osalta on käytettävissä myös paikkakuntahakemisto.
Leikkikortisto Sananlaskukortisto ja M6-tietokanta
Kortiston eri alaryhmissä on sekä viitetietoja että kokonaisia kuvauksia joulunajan kiertueista, näytelmäleikeistä, voimainkoetuksista, tasapainoleikeistä jne. Joululeikit eivät ole suoraan otsikkona. Varsinaiset sananlaskut on aakkostettu ensimmäisen nominin mukaan, esim. Joulu-pääkortin jäljessä useita alakortteja jouluaiheisista sananlaskuista. Myös muista sananparsikortistoista (vertaukset, sutkaukset, wellerismit) löytyy jouluaiheita.

  -  Kansainvälisen vertailun mahdollistava
sananlaskutietokanta The Matti Kuusi International Type System of Proverbs on käytettävissä SKS:n (englanninkielisillä) kotisivuilla.

Kalevalamittainen runous Samuli Paulaharjun keräelmät
Sekä Suomen Kansan Vanhat Runot -teossarjan (1908-1948) eri osista että julkaisemattoman aineiston aiheenmukaisesta kortistosta on löydettävissä jouluaiheisia kalevalaisia runoja mm. otsikon Määrätyissä tiloissa / Merkkipäiviin liittyvät laulut alta. Arkiston merkittävimmän kerääjän aineistoihin on hänen omaan jäsentelyynsä pohjautuva, 80 teemaa käsittävä aakkosellinen viitekortisto, jossa mukana mm. Merkki- ja juhlapäivät.
Karjalaisen juhlaperinteen keräys 1957 Juhlaruokamme-lomakekysely 1966
53 sidosta, 164 vastaajaa pääasiassa Raja- ja Etelä-Karjalasta. Yksittäiset vastaukset etenevät yleensä vuodenkierron mukaan. Runsaasti ortodoksista vuodenvaihteen juhlaperinnettä. 43 kansiota. Painettuihin kysymysvihkoihin kirjoitetut vastaukset on järjestetty paikkakunnittain.
Pikkujoulukysely 1967 Joulukysely 1990
Radiossa esitettyyn keruukehotukseen saatu 84-sivuinen vastausaineisto. Kansanrunousarkiston vertaileva kyselyaineisto "Kaksi joulua – kaksi maailmaa" (1939 ja 1989). 312 vastaajaa, 2652 sivua. Hakemisto paikkakunnittain. Vain tutkimuskäyttöön.
Joulupukkikysely 1990 Lisää SKS:n kansanrunousarkistosta
Kyselyn laatija Irmeli Tanttu-Porkka. 998 sivua, 285 vastaajaa. Vain tutkimuskäyttöön. www.finlit.fi/fi/yhteystiedot/kansanrunousarkisto