Oppimistehtäviä

SKS:n vuotuisjuhlapaketteihin on koottu tehtäviä koululaisille ja opiskelijoille oppimisen tueksi. Joulu-tietopaketissa tehtävät on jaettu kolmeen eri osioon:

Aineisto tutuksi
Aineisto tutuksi -osion kysymykset tutustuttavat oppilaat Joulu-tietopaketin materiaaleihin ja jouluun liittyviin perinteisiin.

Ryhmätehtäviä
Ryhmätehtävissä tarkoituksena on syventyä ja tutustua tarkemmin ryhmätyöskentelyn kautta joulun aikaan.

Kirjoitus- ja keskustelutehtäviä
Kirjoitus- ja keskustelutehtävät harjaannuttavat oppilaita eri tekstilajien ja puheen tuottamiseen.