Ryhmätehtäviä

Seuraavissa tehtävissä tutustutaan tarkemmin joulun aikaan ryhmätyöskentelyn kautta.

Ryhmätehtävät on mahdollista suorittaa keskustellen tai niistä voi tuottaa erilaisia suullisia ja kirjallisia esityksiä. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen ohella aiheet soveltuvat hyödynnettäviksi myös muissa oppiaineissa.

Luokassa kerätyt perinteisiin liittyvät kokemukset, kirjoitukset, kuvat ja äänitteet voi toimittaa SKS:n kansanrunousarkistoon, jonne ne tallennetaan muistitietoaineistoksi. Näin kerätty aineisto säilyy jälkipolvienkin tutkittavissa.

Tehtävät

1. Seinälehti joulukuusen lähihistoriasta
Kysykää sukulaisiltanne, millaisia muistoja heillä on joulukuusesta. Mistä se hankittiin, kuinka se koristeltiin ja millainen rooli sillä oli joulunvietossa? Tutkikaa 3-4 oppilaan ryhmissä vanhoja jouluvalokuvia, joihin on kuvattu kuusia. Jos mahdollista, skannatkaa kuvia eri vuosilta ja vuosikymmeniltä. Voitte myös piirtää kuusia. Tehkää seinätaulu, johon kirjoitatte muistoja ja kuvittakaa taulu valokuvin tai piirroksin.

2. Oma joululehti
Lukekaa joulusivuston osiot Joululehdet ja Kansanrunousarkiston aineistonäytteitä. Ideoikaa niiden pohjalta luokan oma joululehti. Jakakaa osiot toistenne kanssa. Jotkut kokoavat muistoja eri aikakausilta, muutama kirjoittaa lyhyen tarinan, runon tai sanonnan (ks. Joulukertomukset ja Kansanrunousarkiston aineistonäytteitä). Yksi kirjaa ylös jouluherkun reseptin, toinen tekee jouluaiheisen ristisanan, kolmas kuvailee joululeikin ja neljäs kirjoittaa nykyajan joulusisustuksesta. Osa oppilaista työskentelee kuvituksen parissa. Etenkin kansi on hyvä suunnitella huolella. Jos mahdollista, skannatkaa vanhoja valokuvia kuvitukseksi. Kun aineisto on kerätty, muutama oppilas taittaa lehden ja lähettää sen kaikille sähköisesti, jotta värit säilyvät. Lehti voidaan myös tulostaa koulussa jokaiselle kotiin viemisiksi. Muistakaa liittää lehden loppuun työryhmään kuuluneiden nimet.

Vinkit opettajalle: Tehtävä on suuri projektityö, joten on hyvä miettiä etukäteen, mikä ryhmä pystyy sen toteuttamaan. Työ on suositeltavaa tehdä aineidenvälisenä yhteistyönä (äidinkieli – kuvataide – historia).

3. Joululaululevyraati
Lukekaa Joululaulut-sivun teksti. Tämän jälkeen jakautukaa luokassa neljään tai viiteen ryhmään. Ryhmät tulevat luokan eteen vuorollaan joululaululevyraatiin muiden toimiessa yleisönä. Jokainen ryhmä kuuntelee neljä joululaulua. Raatilaiset arvioivat kappaleet tutulla 4–10-asteikolla ja kommentoivat lyhyesti.

Vinkit opettajalle: Jokaiseen levyraatiin kannattaa valita mahdollisimman erilaisia joululauluja (esimerkiksi eri aikakausilta ja musiikkilajeista, ks. kappale-ehdotukset alla). Lauluista voi kuunnella noin minuutin pätkän riippuen oppitunnin pituudesta ja oppilaiden määrästä. Tehtävä soveltuu myös musiikinopetukseen.

Kappale-ehdotuksia:

Perinteiset
Enkeli taivaan -virsi (21)
En etsi valtaa loistoa
Sylvian joululaulu
Varpunen jouluaamuna
Tulkoon joulu
On hanget korkeat nietokset

Lapset
Nisse-polkka
Kolme yötä jouluun
Petteri Punakuono
Katri Helena: Joulumaa

Iskelmä
Jari Sillanpää: Jouluyön hiljaisuus
Paula Koivuniemi: Tähti tähdistä kirkkain
Eija Kantola: Enkelikello
Rajaton: Seimen ääressä (a cappella)

Vaihtoehto
Jope Ruonansuu: Pakollinen joulu
Tuomari Nurmio: Joulupukki puree ja lyö
Juice Leskinen: Sika
Nylon Beat: Musta joulu
Trio Saletti: On rankkaa olla tonttumies
Marco Hietala: Ensimmäinen joulu

4. Joulumakkaraa ja klimppisoppaa?
Lukekaa Jouluruoat-osiosta, millaisia perinneruokia joulupöydissä on ennen tarjoiltu. Miettikää 2-4 oppilaan ryhmissä, syödäänkö teillä kotona samoja ruokia vai jotain ihan muuta. Mitä herkkuja jouluna täytyy ehdottomasti saada? Pohtikaa, mikä merkitys ruoalla on joulunvietossa. Keskustelkaa omista jouluruokaperinteistänne ja vertailkaa tapojanne ryhmässänne.

Vinkit opettajalle: Tehtävä soveltuu myös kotitalousopetukseen. Oppilaat voivat keskustelun jälkeen valmistaa yhdessä perinteisiä jouluruokia.

5. Joulukuvaelma
Jakautukaa luokassa kahteen tai kolmeen ryhmään. Lukekaa jouluevankeliumi (Luuk. 2: 1–20) ja muistelkaa, oletteko joskus aiemmin esittäneet evankeliumin tapahtumat esimerkiksi koulun joulujuhlassa. Kertokaa kokemuksistanne muille. Tämän jälkeen siirtäkää jouluevankeliumin tapahtumat nykypäivään. Missä Maria nyt synnyttää? Ketkä ovat viisaita itämaan tietäjiä? Millaista on henkilöiden käyttämä kieli? Yksi näytelmän henkilöhahmoista voi toimia kertojana. Kirjoittakaa tapahtumista oma näytelmä, jakakaa roolit ja esittäkää kuvaelmanne muulle luokalle.

Vinkit opettajalle: Näytelmä on mahdollista toteuttaa joko lyhyenä tai pitkänä. Jos aikaa on enemmän, oppilaat voivat suunnitella lavastusta, pukuja tai vaikka enkeleiden laulua. Ajan ollessa rajallinen on järkevää keskittyä vuorosanoihin ja eläytymiseen. Tehtäviä voi myös jakaa: esimerkiksi oppilas, joka ideoi, kirjoittaa tai suunnittelee lavastusta voi olla vastaavasti pienemmässä roolissa itse esityksessä.