Tiernapojat

Vanha laulunäytelmä Oulun seudulta
(Arkistomuistiinpanojen ja eri esittäjien muistitiedon pohjalta yhdistelty versio.)

Henkilöt:
Kuningas Herodes
Murjaanien kuningas
Knihti, Herodeksen palvelija
Mänkki, tähdenpyörittäjä

Knihti tiedustelee ovelta: "Saako tulla laulamaan?"
Luvan saatuaan esiintyjät astuvat sisään ja käyvät riviin laulamaan:

Hyvää iltaa, hyvää iltaa
itse kullekin säädylle,
sekä isännil että emännil,
jokaiselle kuin talossa on.
Ja me toivotam, ja me toivotam
onnellista ja hyvää joulua,
ja sitä taivaallista ystävyyttä,
joka meidän kaikkeimme ylitse käy.

Herodes kulkee edestakaisin Knihdin ja Murjaanien kuninkaan miekkaportista lyöden miekallaan portin auki. Laulaa samalla:

:,: Herodes, hän se ajoi
hevosillaan ja ratsuillaan :,:
siihen asti kun hän tuli
Murijaanein maalta.
(Kaikki:)
Siihen asti kun hän tuli
Betlehemin tykö.

Herodes: "Kuningas Herodes olen minä."
Murjaanien kuningas: "Jaa, minä tykkään, ettet sinä ole mikään kuningas, vaan yksi styranki."
Herodes: "Jaa, minä tykkään, etten minä ole mikään styranki, vaan kuningas Herodes, joka kannan minun kultaista kruunuani minun esi-isieni jälkeen. Hoo, miksi sinä olet noin musta?"

Murjaanien kuningas kulkee kuten äsken Herodes, laulaen:

Hoo, jos minä olen musta,
olen minä kaikilta tunnettu.
Hoo, jos minä olen musta,
olen minä hyviltä kaivattu.
Yksi herra ja kuningas
Murijaanein maalta.
(Kaikki:)
Yksi herra ja kuningas
Murijaanein maalta.

Herodes: "Vaikka sinä kuinka olisit yksi herra ja kuningas Murijaanien maalta, pitää sinun lankeeman minun eteeni polvilles ja rukoileman minua!"
Murjaanien kuningas: "Ei vaan Knihti!"
Herodes (uhkaa miekallaan): "Sinä taikka sun henkes!"

Murjaanien kuningas vaipuu polvilleen. Herodes asettaa miekkansa tämän olkapäälle. Muut paitsi Murjaanien kuningas laulavat:

Katsokaatte nyt tuota
Murijaanein kuningasta,
kuinka sen pitää
rukoileman Herodesta
:,: ja lankeeman hänen
etehensä polovillensa.:,:

Murjaanien kuningas nousee. Muut jatkavat toisen säkeistön:

Nyt te ootte nähneet tuon
Murijaanein kuninkaan,
kuinka sen piti
rukoileman Herodesta
:,: ja lankeeman hänen
etehensä polovillensa.:,:

Mänkki: "Menkää Betlehemiin, Juuttaan maalle, Taavetin kaupunkiin. Siellä te löydätte lapsen kapaloituna makaavan seimessä, jota Herran enkelit vartioitsevat ynnä härkäin ja aasein kanssa."

Mänkki pyörittää kaiken aikaa tähteään. Kaikki laulavat:

On lapsi syntynyt meille
ja poika annettu on.
Hänessä elämän löysin,
Jumalan suosion.
:,: Hän on sen ylhäisen koitto,
mi maailmaa valaisevi,
vaan ehkä hänen soittons
maan ympär' kajahtavi.:,:

Tähti se kulukeepi
:,: itäiseltä maalta :,:
ja se sanomaton kirkkaus
se ulos loisti.
Ja se tähti oli Jumalalta
:,: ulos lähetetty :,:
:,: ja he riensivät uhraamaan
kultaa, pyhää savua ja mirhamia :,:
ja mirhamia.

No tain tähtein, no tain tähtein
siis taivahan ovet ne aukaistiin
ja kunnian kruunulle veisattiin
ja terveille luoduille laulettiin
ja lauma laitumelle laskettiin.

Herodes: "Knihti, mun palvelijani!"
Knihti: "Jaa, mun armollinen majesteettini!"
Herodes: "Oletko nähnyt niitä kolmea Itäisen maan viisasta miestä?"
Knihti: "Jaa, minä olen nähnyt ne kolme Itäisen maan viisasta miestä, jotka tekivät kuin viekkaat varkaat ja väärät valtiaat ja ottivat toisen tien ja menivät kukin eri tietä omalle maalleen."
Herodes: "Sepä minua suuresti harmittaa ja sydämelleni käy, että nuo kolme Itäisen maan viisasta miestä menivät kuin viekkaat varkaat toista tietä omalle maalleen. Mene ja satuloitse minun valkea orhini, jolla minä olen sotinut Turkkia ja Tattaria vastaan, sillä tahdon minä nyt sotia noita kolmea Itäisen maan viisasta miestä vastaan. Mene myös Betlehemiin Juuttaan maan Taavetin kaupunkiin ja tapa ja virtaan heitä kaikki kaksivuotiset poikalapset ja sitä nuoremmat, kunnes olet tavannut sen äsken syntyneen juutalaisten kuninkaan."

Knihti kulkee edestakaisin Herodeksen ja Murjaanien kuninkaan kunniaportista, laulaen:

Husaari olen minä sodassa
ja urhoollinen sotamies.
Ja vaikka olen varustettu jokaties,
keisari saa vastata edestämme,
mitä me olemme kukistaneet.
Siihen on meitä opetettu,
että totella keisaria
:,: ja kuunnella pyhää lakia.:,:

Knihti poistuu taemmaksi. Muut laulavat:

Keisari Aleksanteri,
Suomenmaan suuriruhtinas,
hän pois otti orjuuden,
hän pois otti tyrannin,
hän kääntää, kaataa
kaikki vihollisen maat,
siis kaikki kansamme riemuitkaa,
kun olette päässeet vaivoista!

Piltin synnytti Betlehem,
ja Betlehem,
:,: josta iloitsee koko Jerusalem.:,:
Hän pantiin seimeen makaamaan,
ja makaamaan,
:,: kuin hallitsee ilman lakkaamat.:,:
Aasi se seisoi ja härkäinen,
ja härkäinen,
:,: kussa piltti oli pienoinen.:,:

Knihti (tulee): "Nyt minä olen käynyt Betlehemissä Juuttaan maalla Taavetin kaupungissa ja tappanut ja virtaan heittänyt kaikki kaksivuotiset ja sitä nuoremmat poikalapset."
Herodes: "Koska sinä olet ollut niin rohkea ja silitellyt minun kultaista kruunuani, tahdon minä palkita sinut kullalla ja hopialla ja antaa sinulle yhden verisen todistuksen miekkani kärjestä." (Avaa miekallaan Knihdin ja Murjaanien kuninkaan miekkaportin:) "Tuosta ulos, tuosta sisään, siitä mun matkani pitää." (Tekee miekan kärjellä ristin Knihdin rintaan:) "Risti sun rintaan, miekka mun tuppeen."

Kaikki panevat miekan tuppeen, käyvät riviin ja laulavat:

Synti suuri surkia
kun särki taivahan,
niin täytyi alas astua
jo Herran Jumalan.
Vaan rakkaudest Jumala
teki meille tämän maan,
josta ompi ilo saatu
koko maailmalle.

Enkelit ne paimenille
ilmoittivat juur,
et Juuttaan maalla syntynyt on
Vapahtaja suur.
Vaan rakkaudest Jumala...

Paimenet ne ilomielin
läksi kulkemaan
ja Taivaan joukot helein kielin
alkoi laulamaan.
Vaan altti kiitos Jumalan,
kun teki meille tämän maan,
josta ompi ilo saatu
koko maailmalle.

Knihti: "Me emme ole tulleet millään viekkauvella emmekä vääryyvellä teijän huoneeseenne laulamaan, vaan teijän oman hyvän tahtonne mukaisesti. Olemme köyhiä poikia ja pyyvämme lanttia."
Mänkki: "Ja tähteemme kynttilänpätkää."

Muut laulavat ja Knihti kerää rahaa, yhtyen hänkin kerättyään lauluun:

Kiitos olkohon, kiitos olkohon
teidän lahjainne edestä.
Teidän lahjanne pitäis oleman
julki Jumalan edessä.
:,: Ja me toivotam, ja me toivotam
onnellista ja hyvää joulua!:,:
Kumartelevat syvään, kävelevät peräkkäin pois.