Kirjoitustehtäviä

Tässä osiossa on kirjoitustehtäviä, jotka harjaannuttavat oppilaita eri tekstilajien tuottamiseen. Tavoitteena on suunniteltu ja jäsennelty kirjoitus, joka noudattaa pyydetyn testilajin muotoa. Osa tehtävistä soveltuu myös tekstitaidon kokeen harjoitustehtäviksi.

Tehtävät

1. Tutustu virpomisperinteeseen (ks. Palmusunnuntai – virpominen ja Virpomalukuja). Virpomalukujen tyyli on vaihdellut tilanteesta riippuen hartaudesta ilkeilyyn. Laadi muutamia nykypäivän versioita tutuista virpomaloruista. Vaihtele rytmiä ja muotoa, vaihda ilmaisumuotoja (harras-ilkeilevä), kokeile riimittelyä sekä alku- ja loppusointuja. Säilytä kuitenkin lorun tehtävä ja ytimekkyys. Päivitä se nykypäivään sopivaksi. Jos lorusuoni ei syki, pyri kääntämään muutama vanhahtavalla suomenkielellä tuotettu virpomaluku nykysuuhun sopivalla kielimuodolla. Voit laatia siitä esimerkiksi rap-henkisen tai modernia runoutta tavoittelevan esityksen.

2. Tarkastele pääsiäiseen liittyviä tapoja ja uskomuksia (ks. Tavat ja uskomukset ja Pieni kalenteri. Pohdi kirjoituksessasi, millaisia sukupuoleen liittyviä tapoja ja uskomuksia on olemassa. Miten miehiin ja naisiin liittyvät tavat ja uskomukset eroavat toisistaan ja miten ne mielestäsi heijastelevat vallitsevaa aikaa? Miten jotkut uskomukset tai tavat yhä näkyvät arjessa tai pääsiäisen vietossa? Miten eteläsuomalaiset uskomukset eroavat muun suomen vastaavista? Laadi aiheesta lyhyt ja tiivis raportti.

3. Ryhmätehtävissä olette keskustelleet pääsiäiseen liittämisestänne asioista. Laadi nyt lyhyt ja tiivis teksti yhdestä itsellesi oleellisesti pääsiäiseen kuuluvasta asiasta. Käytä aineistonasi muiden pitämiä esityksiä ja internetistä löytämääsi tietoa.

4. Tutustu pääsiäiskorttiperinteeseen pääsiäissivuston avulla. Ruotsissa lapset antoivat ennen toisilleen pääsiäiskirjeitä, joissa oli matkustuslupa ja matkatoivotus Kyöpelinvuorelle. Laadi tällainen pääsiäiskirje ystävällesi. Mukana voi olla kaunokirjallisuudesta tuttuja fantastisia piirteitä. Kirje saa olla humoristinen, hauska ja omaan tyylilajiisi sopiva. Päästä mielikuvituksesi lentoon!

5. Laadi lehtikirjoitus luokkanne pääsiäislehteen. Sopikaa ensin työnjako koko luokan kesken. Pyri tekstissäsi noudattelemaan lehtikirjoitukseen sopivaa tyyliä ja kieliasua. Jos tekstisi on mielipidekirjoitus tai arvostelu, laadi se tämän tekstityypin tapoja noudatellen. Voit käyttää apunasi pääsiäissivuston tietoja pääsiäislehdistä. Voit myös tarkastella esimerkiksi internetistä, millaisia tekstejä nykypäivän aikakausilehdissä pääsiäisen aikaan julkaistaan.

6. Lue pääsiäistietopaketista Tapio-lehdessä 15.4.1871 julkaistu uutinen ”Pääsiäis-rullit ja hänen ansaittu palkkansa” (ks. lankalauantai – noidat). Muokkaa siitä juttu, joka sopisi nykypäivän sanomalehteen. Korjaa vanhahtavat ilmaukset ja sanat nykyaikaisemmiksi. Puutu harkintasi mukaan myös sisällöllisiin seikkoihin. Voit valita uudistetun juttusi julkaisufoorumiksi myös toisenlaisen lehden (esim. 7 päivää). Ota tämä silloin huomioon esitystavassasi.

7. Kirjoita päiväkirjaa laskiaisesta pääsiäiseen. Kuvittele eläväsi tilallisena 1800-luvun lopun Suomessa. Valitse vuosi, jolloin kirjoitat ja selvitä, mihin pääsiäinen ja laskiainen kyseisenä vuonna ajoittuvat. Tee päiväkirjaan säämerkintöjä ja tulkitse niitä kansanperinteen mukaisesti (ks. Pieni kalenteri ja Tavat, uskomukset). Kirjaa ylös myös talon töitä, ruoan riittävyyttä ja laatua, mahdollisia sairauksia sekä tehtyjä taikoja käsitteleviä asioita. Kaikille päiville ei tarvitse tulla merkintöjä, voit keskittyä juhlapäiviin. Laita mukaan kuitenkin myös muutamien tavallisten työpäivien merkintöjä. Pyri päiväkirjamaiseen ilmaisutapaan.

Vinkit opettajalle: Tehtävä soveltuu myös historian tunneille, kun käsittelyssä on Suomen historia. Tällöin tehtävän voi laajentaa esseeksi, jossa kuvataan yleisesti silloista aikaa, kuten tilallisen elämää ja kansan tapoja.