Tekijät

SKS-tietopaketit: Vuotuisjuhlat. Joulu, Pääsiäinen, Juhannus

© Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS)

Kaikki tämän www-sivuston aineisto on tekijänoikeuslain suojaamaa eikä sitä saa kopioida tai julkaista ilman SKS:n nimenomaista lupaa. Kopiointi- tai julkaisulupa ei koske sivuilla olevaa aineistoa, jonka tekijänoikeudet kuuluvat kolmannelle osapuolelle. Tällaisen aineiston kopiointi- tai julkaisulupa pitää hankkia tekijänoikeuden omistajalta.

Verkkojulkaisu (www-sivusto)
suunnittelu ja toteutus Laura Tikkanen ja Sirpa Tuukkanen / SKS
käsikirjoitus Juha Nirkko / SKS
oppimistehtävät Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen äidinkielen ja kirjallisuuden soveltavan harjoittelun opettajaopiskelijat Henna Degerlund, Saara Korhonen ja Elina Lindholm, 2012
kuvat SKS kansanrunousarkisto, Sirpa Tuukkanen / SKS
 
julkaistu 2002– (Joulu 2002, Juhannus 2003, Pääsiäinen 2005), päivitetty 2015
URL http://www.finlit.fi/fi/tietopaketit/vuotuisjuhlat/
URN URN:NBN:fi-fe20051406
 
Viittaaminen Elektronisessa muodossa olevaan lähteeseen viitattaessa on mainittava tavanomaisten tietojen lisäksi myös dokumentin URL-osoite sekä päivämäärä, jolloin dokumenttia on käytetty.
Esimerkki: Juhannus. SKS-tietopaketit: Vuotuisjuhlat. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2003. (viitattu 5.2.2005). Saatavissa: http://www.finlit.fi/fi/tietopaketit/vuotuisjuhlat/juhannus/. URN:NBN:fi-fe20051406.
 
Lisätietoja Kopiosto

Tekijänoikeuden perusteet (Kopiosto)

Lähdeluettelon tekeminen (Aalto-yliopiston kirjasto)

Muita SKS:n tietopaketteja: http://www.finlit.fi/fi/loyda-verkosta/