Tunteet koulussa

Kuva: Kerttu Karhu, SKS KRA
Kuva: Kerttu Karhu, SKS KRA
Muistitietokeruu 15.8.–30.11.2018

Koulu on muutoksessa. Muutosten keskelläkin koulujen arki edustaa pysyvyyttä. Koulu on yhdistävä tekijä, josta kaikilla meillä on voimakkaita muistoja ja kokemuksia. Nyt kysymme, millaisia tunteita kouluissa koetaan. Miten erilaiset tunteet vaikuttavat opettajan työhön ja oppilaisiin sekä erityisesti opettajan ja oppilaan vuorovaikutukseen?

Kirjoita omista kokemuksistasi opettajana tai oppilaana. Voit vastata omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Kirjoita kokemuksistasi vapaasti tai käytä apunasi seuraavia kysymyksiä:

Opettajantyö

 • Millaisena ympäristönä koet koulun? Millaisia tunteita työpäiviin tai työuraasi liittyy? Miksi?
 • Millaisia mukavia tai ikäviä muistoja sinulla on kouluista, joissa olet opettanut? Kuvaile myönteisiä tunteita herättänyttä tapahtumaa. Entä millaisia pelon, häpeän, vihan, epäluottamuksen tai epävarmuuden tunteita olet kokenut? Millaisia ristiriitaisia tunteita kouluun liittyy ja mistä arvelet niiden johtuneen?

Oppilaana oleminen ja oppiminen

 • Millaisena ympäristönä koet koulun? Millaisia tunteita koulupäivään tai koulumuistoihisi liittyy? Miksi?
 • Millaisia mukavia tai ikäviä muistoja sinulla on koulusta? Kuvaile myönteisiä tunteita herättänyttä tapahtumaa. Entä millaisia pelon, häpeän, vihan, epäluottamuksen tai epävarmuuden tunteita olet kokenut koulussa? Millaisia ristiriitaisia tunteita kouluun liittyy ja mistä arvelet niiden johtuneen?

Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus

 • Millaisia myönteisiä tai kielteisiä tunteita olet kokenut opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa ja mistä ne ovat johtuneet? Kuvaile yksittäistä tapausta tai pitempää ajanjaksoa.
 • Mitä tunteita opettajan/oppilaan toiminta sinussa herätti?
 • Miten käsittelit tunnekokemusta?
 • Miten koet tunteiden vaikuttaneen vuorovaikutussuhteeseen opettajan/oppilaan kanssa?
 • Miten tilanne ratkesi? Onko tapahtuma vaivannut sinua myöhemmin?

Keruun järjestävät SKS ja Anni Piironen, joka hyödyntää vastauksia väitöskirjatyössään. Vastaukset arkistoidaan SKS:n arkistoon. Tiedotamme keruun tuloksista keväällä 2019. Vastaajien kesken arvotaan kirjapalkintoja.

Lisätietoja:
SKS:n arkisto, puh. 0201 131 240 keruu@finlit.fi
Anni Piironen, Jyväskylän yliopisto anni.e.piironen@student.jyu.fi

Vastausohjeet

Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi. Tekstien pituutta ei ole rajoitettu. Otamme vastaan myös keruun aiheeseen liittyviä valokuvia. Kirjoita vastaukseesi suostumuksesi siihen, että lähettämäsi aineisto arkistoidaan nimellä tai nimimerkillä SKS:n arkistoon.

Tutustu SKS:n arkiston keruuohjeisiin.

Lähetä kirjoituksesi 30.11.2018 mennessä

 • alla olevalla lomakkeella tai
 • postitse osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, arkisto, PL 259, 00171 Helsinki, merkitse kuoreen tunnus ”Tunteet koulussa” tai
 • sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen keruu@finlit.fi, merkitse aihekenttään tunnus ”Tunteet koulussa”.
Jos kirjoituksesi ylittää 5 000 merkkiä, liitä teksti tiedostona.