Hae työpistettä SKS:n tutkimusosastolta

Tutkijoiden luonnehdintoja SKS:n tutkimusosastosta
SKS:n tutkimusosaston monitieteisessä tutkimusyhteisössä Ritarihuoneella työskentelee perinteen-, kielen- ja kirjallisuudentutkijoita, historioitsijoita, taidehistorioitsijoita ja uskontotieteilijöitä projekti- ja apurahatutkijoina.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimusosastolla (Hallituskatu 2B; Ritarihuone, 3. kerros) on haettavissa työskentelypaikkoja tutkijoille (väitöskirjantekijä, post doc -tutkija) kaudelle 1.9.2021-31.8.2022. Hakemuksien DL on 12.4.2021.

Tarjoamme:

 • työpisteen perusvarustuksella (pöytä, tuoli, valaisin, kirjahyllytilaa)
 • verkkoprintterin käytön ja valikoiman toimistotarvikkeita
 • monitieteisen, humanistisen työyhteisön
 • mahdollisuuden osallistua tutkijaseminaariin ja muihin tutkijoille suunnattuihin tilaisuuksiin
 • tutkimushallintopalveluita (esimerkiksi apua hakemusbudjettien laatimisessa)
 • SKS:n arkiston ja kirjaston palveluja lähietäisyydellä

Tutkijoiden valinnassa käytettävät periaatteet:

 • Tutkimushanke on korkeatasoinen ja SKS:n kannalta merkittävä
 • Tutkimuksen aihe tai metodit vahvistavat ja monipuolistavat tutkimusosastoa.
 • Tutkimushanke kytkeytyy SKS:n arkistoaineistoihin tai käynnissä oleviin tutkimusteemoihin.
 • Tutkija pystyy osallistumaan osaston toimintaan aktiivisesti.
 • Tutkijalla on voimassa oleva rahoituspäätös; rahoitukseen mahdollisesti liittyvä korvaus työtiloista otetaan huomioon mutta ei ole ratkaiseva kriteeri.

Hae näin:

 • Lähetä cv ja lyhyt tutkimussuunnitelma viimeistään ma 12.4.2021 osoitteeseen tutkimus@finlit.fi
 • Voit hakea paikkaa koko kaudelle tai vain osalle sitä.
 • Työpistepaikoista päätöksen tekee SKS:n tutkimusvaliokunta ja hakijoille ilmoitetaan toukokuun alussa.

Lisätietoja: tutkimuspäällikkö Ilona Pikkanen (@finlit.fi)

 

Kaudelle 1.9.2020-31.8.2021 SKS:n tutkimusosastolle valittiin seuraavat tutkijat:

 • FT Eeva-Liisa Bastman, kirjallisuudentutkimus: post doc-hanke Harmonian ja konfliktin laulut: henkilö- ja juhlarunous suurvalta-ajan Suomessa.
 • MM, FM Laura Kokko, muusikko: elämäkerta Volter Kilvestä (1874–1939).
 • FM Verna Kotiranta, historia: väitöstutkimus: Unelmien ja uhkakuvien raja – Kansallisvaltion rajojen rakentaminen ja rajaseututyö vuodesta 1918 vuoteen 1945.
 • FT, dosentti Toni Lahtinen, kirjallisuudentutkimus: tutkimushanke Pohjoisen muuttuva ympäristö: Kulttuuriset representaatiot ja veden käyttötavat (2017–2021).
 • FT, dosentti Pauliina Latvala-Harvilahti, kulttuuriperinnön tutkimus ja folkloristiikka: tutkimushanke Alastomuutta, allikoita ja kannanottoa: suotrendi kulttuuriperintöä muokkaamassa.
 • FM Heli Paakkonen, folkloristiikka: väitöskirja perinteen tallentaja Johan Knut Harjun kirjoittamasta Helsingistä.
 • FT Sanna Raninen, musikologia: post doc -tutkimus Musiikkikirjojen materiaalikulttuuri reformaation jälkeisessä Ruotsissa.
 • VTM Anni Reuter, sosiologia: väitöskirja Karkotus, hajaannus ja naapuruus – Stalinin ajan pakkosiirrot inkerinsuomalaisten aikalaiskirjoituksissa ja muistitiedossa.
 • FT, dosentti Elina Räsänen, taidehistoria: tutkimushanke Fragmentaarisuus ja kuvakalskeen jäljet keskiajan ja uuden ajan alun esineissä.
 • FT Anna Salonen, folkloristiikka: post doc -tutkimus ”Arvokkainta ovat tosielämän kokemukset ja tuntemukset”—Muistitietokirjoittamisen motiivit ja muisteluaineistojen tuotantoehdot.
 • FM Hanna-Reetta Schreck, taidehistoria: väitöskirja Elämäntanssi – Ellen Thesleffin eletty ruumis 1890-1920.
 • FT, dosentti Eija Stark, folkloristiikka: hanke kulutuskulttuurin syntymisestä ja inhimillisestä ymmärtämisestä sekä kaupankäynnin kulttuurihistoriasta 1900-luvun alun Suomessa.
 • FT, dosentti Venla Sykäri, folkloristiikka: hanke Temporaalinen kompositio ja suullisen runouden lajit.
 • FT, dosentti Miika Tervonen, historia: hanke Whitewashed history: nation, 'race' and coloniality in Finnish historiography.
 • FM Topi Vainikainen, teatteritutkimus: väitöskirja taistolaisuuden muistamisesta KOM- teatterissa.
 • FM Katri Vuola, taidehistoria: väitöskirja keskiaikaisten sakraaliveistosten puulajeista.
 • FT Silja Vuorikuru, kirjallisuudentutkimus: hanke Murheen laivalla Kultalaan. Titanicin  onnettomuus  1910-luvulla kirjoitetuissa  suomalaisteksteissä.

Tutustu lähemmin kaikkiin SKS:ssa työskenteleviin tutkijoihin.

Tietosuoja SKS:n työskentelytilojen hakijoille.