Curriculum vitae

Ilona Pikkanen, born 1974

Degrees

 • Title of Docent, University of Oulu, 2020
 • Ph.D., University of Tampere, History, 2013
 • M.A., University of Helsinki, with major degree in Finnish and Scandinavian history and minors in Political Science and Archaelogy, 2001

Present employment relationship

 • Research Manager, Research Department, the Finnish Literature Society (permanent position from 2004 onwards).

Most important posts

 • Research Fellow, The Finnish Centre of Excellence in Historical Research History of a Society: Re-thinking Finland 1400-2000, University of Tampere. Half-time position 1.1.2014–31.12.2016.
 • Researcher, Academy of Finland Research Project “The Finnish Opera Company (1873––1879) from a Microhistorical Perspective: Performance Practices, Multiple Narrations, and Polyphony of Voices”. Sibelius Academy, University of Arts, Helsinki, 1.7.2011–31.12.2012.
 • Researcher, Finnish Literature Society, research department (The Research Fund of the Finnish Literature Society Fellow), 1.1.–30.6.2010
 • Researcher, the Kone Foundation Project “Kirjoitettu kansakunta: Sukupuoli, historiakirjoittaminen ja kansallinen identiteetti 1800- ja 1900-lukujen Suomessa [Narrated Nation: Gender, Historywriting and National Identity in Finland during the 19th and 20th Centuries], 1.7.–31.12.2009
 • Researcher, University of Tampere (The Jalmari Finne Foundation Fellow), 1.3.–31.12.2007
 • Research assistant, History of the Finnish Literature Society, 2001–2003.

Membership of research projects and networks

 • Consortium PI: Constellations of Correspondence: Relational Study of Large and Small Networks of Epistolary Exchange in the Grand Duchy of Finland (Academy of Finland, grant number 339828), 1.9.2021-31.8.2025
 • Editor Romantik. Journal for the Study of Romanticisms (University of Aarhus) (2016–2018)
 • Member of The Finnish Centre of Excellence in Historical Research History of Society: Re-thinking Finland 1400-2000, University of Tampere (2014-)
 • Member of the Finnish Academy project The Finnish Opera Company (1873–1879) from a Microhistorical Perspective: Performance Practices, Multiple Narrations, and Polyphony of Voices, 2010–2013
 • Member of the Kone Foundation project Kirjoitettu kansakunta – Sukupuoli, historiakirjoittaminen ja kansallinen identiteetti 1800- ja 1900-lukujen Suomessa, 2009
 • Member of the ESF Research Networking Programme Representations of the Past: The Writing of National Histories in the Nineteenth and Twentieth-Century Europe (NHIST, 2003–2008), 2008.

Organisational tasks for colloquia and conferences

 • Annual conference of the Nineteenth Century Studies Network in Finland, Knowledge on the Move: The Circulation of Knowledge and Skills during the Long 19th Century, Oulu 24–25 January 2019. Member of the organizing committee.
 • Decennial conference of the Nineteenth Century Studies Network in Finland Nineteenth Century and Visions of the Future, Helsinki 25–27 January 2018. Member of the organizing committee.
 • Annual conference of the Nineteenth Century Studies Network in Finland On the Move: Real and Imaginary Spaces, Borders and Transitions in the Nineteenth Century, Tampere, Finland 29.–30.1.2015. Member of the organizing committee.
 • Finnish-Estonian workshop Novels, Histories and Novel Nations: Finnish and Estonian Historical Fiction II, Tallinn, Estonia 11th–12th October 2012.
 • Finnish-Estonian seminar on historical novels, history writing and history culture, Helsinki December 2011.
 • Workshop "Borderlines in history-writing and literature" in the conference “Estate, Group, Class, Movement – Borders and Borderlines in the 19th Century”, Helsinki 27.–28.1.2011
 • Annual conference of the Nineteenth Century Studies Network in Finland Estate, Group, Class, Movement – Borders and Borderlines in the 19th Century”, Helsinki 27.–28.1.2011. Member of the organising committee.
 • Workshop on biography and its methods in the conference “Identities in the 19th century”, Helsinki 22.–23.1.2009
 • International seminar Nation, Myth, Science, Helsinki 8.11.2008 (key notes prof. Patrick Geary, UCLA ja prof. Pertti Anttonen, University of Helsinki).

Publications

Peer-reviewed articles (published / accepted)

 • Kerrontateoreettiset lähestymistavat historiantutkimuksessa. Sanat siltana menneeseen. Kielelliset lähestymistavat historiantutkimuksessa. Toim. Pasi Ihalainen & Heli Valtonen. Helsinki: Gaudeamus, 2022, 142-164.
 • Tuominen, Jouni; Koho, Mikko; Pikkanen, Ilona; Drobac, Senka; Enqvist, Johanna; Hyvönen, Eero; La Mela, Matti; Leskinen, Petri; Paloposki, Hanna-Leena; Rantala, Heikki: Constellations of Correspondence: a Linked Data Service and Portal for Studying Large and Small Networks of Epistolary Exchange in the Grand Duchy of Finland. Proceedings of the 6th Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries Conference (DHNB 2022) Uppsala, Sweden, March 15-18, 2022. Eds. Karl Berglund, Matti La Mela, Inge Zwart, 415-423.
 • Kertomus Suomen historiasta (Pertti Haapala Mervi Kaarninen, Katja-Maria Miettunen, Ilona Pikkanen, Nils Erik Villstrand, Johanna Wassholm). Pirjo Markkola, Marjaana Niemi, Pertti Haapala (toim.) Suomalaisen yhteiskunnan historia 1400-2000. Osa 2: Yhteisöt ja identiteetit. Vastapaino: Tampere, 2021, 475-534.
 • 1590-luvun aateli suomalaisten ja ruotsalaisten historioitsijoiden silmin 1900-luvun alkupuolella. Historiallinen Aikakauskirja 2/2020, 166–177.
 • Miten kansasta tulee vernakulaari? Kansanrunoudentutkimuksen, kirjallisuushistorian ja kansankirjoittajien tutkimuksen kansakuva 1820-luvulta 2010-luvulle (yhdessä Niina Hämäläisen, Kati Mikkolan ja Eija Starkin kanssa). Elore, Vol 27 No 1 (2020).
 • The Metrics and Poetics of Historical Drama: the Dramatis Personae of a Premodern Revolt in the Early Nineteenth-Century Finland. Orbis Litterarum, Volume 74, Issue 5. October 2019, 311–339. https://doi.org/10.1111/oli.12238
 • Hiding in Plain Sight: Poetry in Newspapers and How to Approach It (with A. Dominowska et al.) Human-IT: Journal for Information Technology Studies as a Human Science. Vol 14, No 2: Nordic Digital Resources and Practices, 2019, 145–171.
 • The Emergence of a Story Space: The Image of the Club War (1596–97) in Swedish and Finnish Historiography, 1620–1860. Scandinavian Journal of History, 2018, Vol. 43, No. 4, 515-538.
 • Theatrical Societies: Finland. Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, ed. Joep Leerssen (electronic version; Amsterdam: Study Platform on Interlocking Nationalisms, www.romanticnationalism.net [2016] and Amsterdam University Press, 2018.
 • ”Rahvaan metelinen mielentila” ja Yrjö Koskisen Nuijasota (1857, 1859) osana kansallista kulttuurista muistia ["The Rowdy Temperament of the Great Unwashed" in Yrjö Koskinen´s scholarly monograph The Club War (1857, 1859): Close Reading Finnish Cultural Memory] . In Sulkunen, Irma; Niemi, Marjaana; Katajala-Peltomaa, Sari (eds.) Usko, tiede ja historiankirjoitus – suomalaisia maailmankuvia keskiajalta 1900-luvulle. Historiallisia tutkimuksia 271. Helsinki: Finnish Literature Society, 2016. 28 pp.
 • Imagined Karelias: Regional Historical Fiction in the Grand Duchy of Finland (ca. 1845–1900). In Frandsen, Steen Bo; Rüdiger, Jan (eds.) Im Abseits der Erzählung. Regionale Geschichtskulturen im Vergleich. Berlin: Frankfurter kulturwissenschaftliche Beiträge. (24 pp.) Accepted and forthcoming (2017).
 • Preface (with Linda Kaljundi and Eneken Laanes). In Novels, Histories, Novel Nations: Historical Fiction and Cultural Memory in Finland and Estonia. Eds. Linda Kaljundi, Eneken Laanes & Ilona Pikkanen. Studia Fennica Historica 19. Helsinki: Finnish Literature Society, 2015, p. 8–25.
 • Introduction: Historical Fiction, Cultural Memory and Nation Building in Finland and Estonia (with Linda Kaljundi and Eneken Laanes). In Novels, Histories, Novel Nations: Historical Fiction and Cultural Memory in Finland and Estonia. Eds. Linda Kaljundi, Eneken Laanes & Ilona Pikkanen. Studia Fennica Historica 19. Helsinki: Finnish Literature Society, 2015, p. 26–77.
 • "The Dangers of Too Easy a Life" – Aarno Karimo´s Historical Vingettes and the Post-Civil War Nation. In Novels, Histories, Novel Nations: Historical Fiction and Cultural Memory in Finland and Estonia. Eds. Linda Kaljundi, Eneken Laanes & Ilona Pikkanen. Studia Fennica Historica 19. Helsinki: Finnish Literature Society, 2015, p. 159–181.
 • Historiographical Narratology: A Narrativist Close Reading of a Cultural History of the Early Twentieth Century. In New Approaches to Narrative. Ed. Vera Nünning. Trier: WVT, 2013, p. 223-236.
 • Kansakunta kerrontana: Eliel Aspelin-Haapkylä ja suomalaisen teatterin suomalainen menneisyys. [Narrating the Nation: Eliel Aspelin-Haapkylä and the Finnish Past of the Finnish Theatre Company]. In Kirjoitettu kansakunta. Sukupuoli, uskonto ja kansallinen historia 1900-luvun alkupuolen suomalaisessa tietokirjallisuudessa. Eds. Marja Jalava, Tiina Kinnunen and Irma Sulkunen. Historiallinen Arkisto 136, Helsinki: SKS, 2013.
 • Theatre Histories and the Construction of National Identity. Cases Norway and Finland. In Nationalizing the Past. Historians as Nation-Builders in Modern Europe. Eds. Stefan Berger and Chris Lorenz. Palgrave Macmillan 2010, p. 209–232.

 

Other articles and scholarly texts

Edited volumes

Thesis

Posters

Teaching

 • Helsinki Digital Humanities Hackathon 2022: Team leader with Mikko Koho and Petri Leskinen: Epistolary Exchanges, 11.-20.5.2022.
 • Helsinki Digital Humanities Hackathon 2019: Team leader with Jani Marjanen and Matti La Mela: Newspapers and Capitalism. 15.–24.5.2019.
 • Helsinki Digital Humanties Hackathon 2018: Team leader with Antti Kanner, Jari Marjanen and Risto Turunen: People in the News. 23.5.–1.6.2018.
 • Helsinki Digital Humanities Hackathon 2017. Team leader with Elsi Hyttinen & Risto Turunen: Cat­egor­ies, norms and genres – crit­ical read­ings in num­bers. 15th–19th May 2017.
 • History as a Narrative (Historia kerrontana ja kertomuksena) – Lecture at the Thursday Forum of the Sibelius Academy. Helsinki, 13.12.2013
 • Beyond Referentiality: Language, Narrative and Historical Consciousness (Referentiaalisuuden tuolla puolen: kieli, kerronta ja historiatietoisuus) – Presentation in the PhD Seminar (Historian tohtoriohjelman yhteinen jatkokoulutusseminaari). University of Tampere, 20.11.2013
 • How Do We Make History? Language, Narrative and Historical Scholarship (Miten historiaa tehdään? Kieli, kerronta ja historiantutkimus). - Guest Lecture on the Graduate Course Perspectives on Historical Theory (Näkökulmia historiantutkimuksen teoriaan). University of Tampere, 16.4.2013
 • Lifes and Stories. Biography in Literary and Historical Research (Elämästä kertomukseksi). - Graduate Course together with Minna Maijala. Literary Studies, University of Helsinki, 16.3.-7.5.2009

Other academic tasks

 • Reviewer for the DSH (Digital Scholarship in the Humanities), Scandinavian Journal of History, 19th-Century Theatre and Film, Finnish Literature Society (scholarly series), Historiallinen Aikakauskirja, Ennen ja nyt. Historian tietosanomat, Elore, Faravid - Historian ja arkeologian tutkimuksen aikakauskirja
 • Pre-examiner of a doctoral thesis / University of Helsinki, 2022
 • Research Fellow, the Finnish Historical Society (SHS, tutkijajäsen)
 • Member of the Advisory Committee of the Arts and Humanities of the National Library of Finland (Kansalliskirjaston humanistisen neuvottelukunnan jäsen)

Papers and other presentations

 • CoCo-projektin datatyö ja yhteistyö Kansallisgallerian kanssa. Kansallisgallerian kokoelmapäivä. Helsinki, 25.11.2022 (with Mikko Koho, Hanna-Leena Paloposki & Jouni Tuominen).
 • Kuka kirjoitti kenelle 1800-luvun Suomen suuriruhtinaskunnassa? Kulttuuriperintöorganisaatioiden kirjekokoelmien metadata uutena tutkimusresurssina. Digitaalinen historiantutkimus Suomessa -luentosarja. Kansallisarkisto, 16.11.2022 (with Mikko Koho)
 • Kuvailutiedosta kulttuuriperinnöksi: näkökulmia 1800-luvun kirjemetadataan. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen esitelmäsarja Sähköä ilmassa – Digitaaliset perintömme. Helsinki, 9.11.2022. (with Johanna Enqvist).
 • Kirjeenvaihtoa kaukaa – teoreettisia ja metodisia näkökulmia 1800-luvun kirjemetadataan. Historiantutkimuksen päivät. Tampereen yliopisto,  20.-22.10.2022 (22.10.) (with Johanna Enqvist).
 • The CoCo-project and its Humanities’ Point of Departure(s). Digital Research Methods and Infrastructure for Correspondences. Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities (BBAW). Berlin, Germany, 4.-5.10.2022
 • The CoCo-project and its Humanities’ Point of Departure(s). Workshop at the HUYGENS ING. Amsterdam, Netherlands, 15.9.2022.
 • CoCo-projektin datatyötä ja alustavia tuloksia. Svenska Litteratursällskapetin tutkimusaamukahvit, Helsinki, 7.9.2022.
 • Nineteenth-century Society through the Lens of Epistolary Metadata - the Grand Duchy of Finland (1809-1917) as a Case Study. Nordiska Historikermötet. Göteborg, Sweden, 8.-10.8.2022 (10.8.).
 • CoCo-projektin lähtökohtia ja tavoitteita. 1800-lukua käsittelevien tutkimusprojektien workshop. SKS, Helsinki, 10.6.2022 (with Johanna Enqvist & Hanna-Leena Paloposki).
 • Constellations of Correspondence: a Linked Data Service and Portal for Studying Large and Small Networks of Epistolary Exchange in the Grand Duchy of Finland. Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries DHNB 2022. Uppsala, Ruotsi (online), 18.3.2022 (with Mikko Koho & Jouni Tuominen).
 • Constellations of Correspondence (CoCo). Large and Small Networks of Epistolary Exchange in the Grand Duchy of Finland. Aalto HELDIG DH Pizza Seminar. Helsingin yliopisto, 28.1.2022 (with Mikko Koho & Petri Leskinen).
 • 1800-luvun kirjeenvaihdon syvät ja laajat verkostot: yhteistyö kulttuuriperintöorganisaatioiden kanssa. Arkistoyhteistyöverkosto, 16.11.2021 (with Mikko Koho & Jouni Tuominen).
 • Kirjeenvaihdon määrällisen tutkimuksen humanistisia lähtökohtia. 1800-luvun kirjeenvaihdon syvät ja laajat verkostot -konsortion kick off -seminaari. Helsinki, 17.9.2021.
 • 1800-luvun historiakulttuurin mikro- ja makrohistoriaa. Oulun yliopisto 11.8.2020 (dosenttiluento).
 • Sosiaalinen verkostoanalyysi lähelä- ja kaukaalukemisen risteyskohtana? Uudet ja vanhat lähestymistavat digitaalisen ajan historiantutkimuksessa ja muissa ihmistieteissä. 17. Kustaa Vaasa -seminaari, Jyväskylä 12.-13.6.2019 (13.6.)
 • Computational Close-Readings of a Premodern Popular Rebellion: An Intermedial Approach to the Study of Historical Fiction and Scholarly History Writing in the Early Nineteenth Century. ISCH 2019 Global Cultural History, 26–29 June 2019, Tallinn University, Estonia (26.6.)
 • The Club War and its 19th-century Fictions: an Intermedial approach to Revolt Communication. Revolts, Revolt Communication and Political Cultures. Åbo Akademi University, Turku, 23.11.2018.
 • Afterlives of an Early Modern Revolt. Workshop Conflict and Confession: Understanding Politics in Sweden-Finland during the 1590s. University of Lund, 22nd–23rd May 2018 (23.5.2018).
 • Komedialliset ulottuvuudet ja historiallinen mielikuvitus Anders Roosin historiallisessa näytelmässä Johan Fleming (1837) ja Gabriel Laguksen näytelmässä Klubbhöfdingen (1869). Nineteenth-Century Studies and Visions of the Future: Decennial Conference of the Finnish Ninteenth-Century Studies Network, Helsinki, 25.-27.1.2018 (27.1.2018).
 • The Fear of People or Transcultural Historiography and its Social Imagery ca. 1620–1860. The 29th Congress of Nordic Historians, Aalborg 15.-18.8.2017 (16.8.2017).
 • Entangled Narratives of a Premodern Peasant Uprising ca 1750–1850. Rethinking Cultural Memory 1700–1850. The Nordic Association for Romantic Studies and the University of Copenhagen, 4.12.2015.
 • Cultural Memory and its Residues: Nineteenth-Century History Writing and Historical Fiction as Social Discourses. Invited speaker. Dipartamento di Studia letteraria, filologici e linguistici. Università degli studi di Milano, 6.5.2015.
 • Reading Across Borders: Fictional and Non-Fictional Premodern Peasant Uprisings in 19th-century Cultural Memory. ENN4 Annual Conference: Reading Across Borders. Ghent University, 16.–18.4.2015 (17.4.2015).
 • Keskiaikaiset kapinat ja kulttuurinen muisti. Paradigmaseminaari. CoE, Tampere 16.3.2015.
 • Popular Uprising as a Theme in Nineteenth-Century Cultural Memory. Finland in Comparison III: Small Societies and Big History. Tampere, Finland 17.10.2014.
 • Kommentaattori. - Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran tekstityöpaja. Tieteiden talo, Helsinki 15.5.2014
 • Ai’anjärjestys ja rahvaan metelinen mielentila –Yrjö Koskisen Nuijasota osana kansallista kulttuurista muistia. – Yksilö, kertomus, historia. 1800-lukuverkoston vuosikonferenssi. SKS, Helsinki 31.1.2014
 • Yrjö Koskinen ja 1800-luvun kansallisen sankarin (visuaaliset) representaatiot 1900-luvun elämäkerroissa. – Yksilö, kertomus, historia. 1800-lukuverkoston vuosikonferenssi. SKS, Helsinki 30.1.2014
 • Narratologisen historiankirjoituksen metodeja ja niiden historianfilosofisia lähtökohtia – Suomen Historiallisen Seuran metodiseminaari Kielen analyysi historiantutkimuksen lähestymistapana. Tieteiden talo, Helsinki, 9.12.2013
 • Canon and Archive tai Kirjallisuus ja kulttuurinen muisti (alustus Aleida Assmannin artikkelista Canon and Archive) – SKS:n tutkijaseminaari, Helsinki, 8.2.2013
 • Lectio Praecursoria –University of Tampere, 14.12.2012
 • Literature as a Movable Media of Memory. Ann Rigney on Cultural Memory – In Novels, Histories and Novel Nations: Finnish and Estonian Historical Fiction II, Tallinn, 12.10.2012
 • Kansankuntaisuus monologina: kansallisen toimijuuden rakentaminen Eliel Aspelin-Haapkylän Suomalaisen Teatterin historian (I-IV, 1906–1910) kerronnassa – Sääty, ryhmä, luokka, liike - 1800-luvun rajat ja rajojen ylitykset, Helsinki, 27.1.2011
 • Eliel Aspelin Haapkylä ja suomalaisen teatterin suomalainen menneisyys – SKS:n tutkijaseminaari, Helsinki, 19.11.2010
 • 'The Middle Ages’ on the Finnish Vernacular Stage in the 19th Century – Textual Communities on and of the Nordic Middle Ages (13.-15.10.2010), Madrid, Spain, 14.10.2010
 • Eliel Aspelin-Haapkylän kerronnalliset strategiat – Kerrottu kansakunta -seminaari, Helsinki, 8.10.2010
 • Kysymys historioitsijan äänestä - SKS:n kesäkoulu, Helsinki, 1.10.2010
 • The History of the Finnish Theatre and the Narrativity of the Nation – Kerrottu kansakunta -seminaari, Tartu, Estonia, 11.-12.6.2010
 • Writing the Life and the National Memory – ISCH 2010: Cultural Histories: Close Readings, Critical Synthesis. 26 -29 May 2010, University of Turku, Finland
 • Teatterin historia ja fennomaaninen historiakulttuuri – 1800-luvun musiikki- ja teatterihistoriaa käsittelevätutkimusverkostoseminaari, Sibelius-Akatemia, Helsinki 7.5.2010
 • Betty Elfvingin ”Sprengtportenin oppilaat” ja menneisyyden kansallistaminen – Kirjoitettu kansakunta – keskusteluja kirjallisuudesta ja historiasta, Tampereen yliopisto 9.4.2010
 • Ernest Gellner, kansakunnat ja kansakuntaisuus – SKS:n tutkijaseminaari 12.3.2010
 • Alustuspuheenvuoro elämäkertakirjoittamisesta - 1800-lukuverkoston vuosikonferenssi Identiteetit 1800-luvulla, Helsinki 22.-23.1.2009
 • Writing the Theatre and the Nation. Eliel Aspelin-Haapkylä and the History of the Finnish Theatre Company. – Nation, Myth, Science, Helsinki 8.11.2008
 • On collective, cultural and communicative memories –Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kesäkoulu, 20.-21.8.2007
 • Telling Stories for the Opera – An Excursion to Memory Studies and to the Finnish Theatre in the 1870’s – Tallinn Postgraduate Summer School, Tallinn, Estonia, 26th July – 2nd August 2007
 • Rewriting the Introduction of the Finnish Identity: Eliel Aspelin-Haapkylä’s Two Interpretations of the Play Lea (1869, 1906) – Language and Identity, University of Cork, Ireland, 15th-16th June 2006