Jukka Saarinen

Jukka Saarinen. Kuva: Gary Wornell

Jukka Saarinen

kehittämispäällikkö, FT

Sähköposti: jukka.saarinen[at]finlit.fi

Puhelin: +358  40 534 7362

Erikoisalueet:

 • kalevalainen runous
 • digitoidut arkistoaineistot ja tietokannat
 • folkloristinen kenttätyö

Jukka Saarinen tutkii kalevalaista runoa ja erityisesti sen kielellisiä ja poeettisia rakenteita . Saarinen on opiskellut folkloristiikkaa Helsingin yliopistossa ja väitellyt vuonna 2018 Arhippa Perttusen poetiikasta. Vuosina 1984–85 Saarinen opiskeli irlantilaista kansanperinnettä University College Dublinissa ja tutustui siellä irlantilaisiin arkistokokoelmiin. Perinteen ja muistitiedon tallennusta hän on tehnyt useilla kenttätyömatkoilla Suomessa vuosina 1988–98 ja Vienan Karjalassa 1996–2000.

Saarinen toimii SKS:n arkiston kehittämispäällikkönä. Hänen tehtäviinsä kuuluu arkiston järjestelmien toiminta, suunnittelu ja kehittäminen. Hän on mm. ollut mukana toteuttamassa digitaalista SKVR-korpusta ja -tietokantaa.

Keskeiset julkaisut:

 • The Dead, Things Past and Things Far Away: Finnish Hiisi Otherworld Legends. – Arv 49 (1993), s. 107–114.
 • "Irlannista hiiteen": Irlannin sí ja suomen hiisi-perinteen vertailua. – Entering the arena: presenting Celtic studies in Finland / ed. by Hannu-Pekka Huttunen and Riitta Latvio. Turku: University of Turku, 1993, s. 67–83. (Etiäinen; 2). Summary: Comparing the Irish sí and the Finnish hiisi Traditions
 • The Päivölä Song of Miihkali Perttunen. – Songs beyond the Kalevala / Anna-Leena Siikala & Sinikka Vakimo (eds.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1994, s. 180–196. (Studia Fennica. Folkloristica; 2).
 • Kalevalaic poetry as a digital corpus. – FF Network 222/2001.
 • Miten lauloi Arhippa? Tutkimus Arhippa Perttusen runosta Laivaretki ja kantele. Kalevalamittaisen runon tulkintoja. Kalevalaseuran vuosikirja 89. Toimittaneet Seppo Knuuttila, Ulla Piela ja Lotte Tarkka. SKS 2010.
 • Behind the Text: Reconstructing the Voice of a Singer. ­– RMN Newsletter 7/2013, 34–42
 • “Said a Word, Uttered Thus”: Structures and Functions of Parallelism in Arhippa Perttunen’s Poems. – Oral Tradition 31, Number 2. 2017, 407–424,
 • Runolaulun poetiikka: Säe, syntaksi ja parallelismi Arhippa Perttusen runoissa. Väitöstutkimus. Helsingin yliopisto 2018.