List of Publications

List of Publications

Ulla-Maija Peltonen

Peer-reviewed scientific articles | Scientific books (monographs) | Edited books and other publications | Non-peer-reviewed scientific writings | Unpublished thesis available at selected libraries and archives| Publications directed at the general public

Peer-reviewed scientific articles / Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 • Hauras hyvyys ja anteeksianto sodan muistoissa. Jan Löfström (ed): Voiko historiaa hyvittää? Gaudeamus 2012, 130–149.
 • Yhdistävä ja erottava sankaruus. C.G.E. Mannerheim. –Kirjoituksia sankaruudesta. Toim. Ulla-Maija Peltonen & Ilona Kemppainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1283. SKS 2010, 89–126
 • Muuttuva sankaruus, together with Ilona Kemppainen. –Kirjoituksia sankaruudesta. Toim. Ulla-Maija Peltonen & Ilona Kemppainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1283. SKS 2010, 9–43.
 • Rajaton kokemus. Näkökulmia toiseen tietoon. –Työväki ja kokemus. Toim. Kati Launis ja Marko Tikka. Väki Voimakas 22. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Tampere 2009, 11–26.
 • Kirkko ja sisällissota työväen muistoissa. –Sisällissota ja kirkko. Ilkka Huhta (toim.). Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Toimituksia 212, Helsinki 2009, 145–163.
 • Memories and silences: on the narrative of an Ingiran Gulag survivor. – Memories of mass repression: narrating life stories in the aftermath of atrocity / edited by Nanci Adler, Selma Leydesdorff, Mary Chamberlain and Leyla Neyzi. New Brunswick (NJ) : Transaction Publishers, cop. 2009, 61–79. Reprint Paper back 2011.
 • Memory and narration: interdisciplinary discussions of oral history methodology. Together with Kirsti Salmi-Niklander. – Suomen antropologi, 2007. 32:4, 4–10.
 • Hidden Narratives and War. – Ethnologia Fennica. Finnish Studies in Ethnology. 2006 vol 33, 6–14.
 • Muistaa vai unohtaa. Vuoden 1918 vaikea historia. – Historiallinen Aikakauskirja 4/2003, 492–501. Abstract: To remember or to forget?
 • Kuolema sisällissodassa. Muistamisen ja unohtamisen kysymyksiä. –Elore 2:2000. Oral History Special Number. URL http://cc.joensuu.fi/~loristi
 • Keksitty Mannerheim: muistamisen ja kertomisen politiikkaa. – Menneisyys on toista maata. Toim. Seppo Knuuttila ja Ulla Piela. Kalevalaseuran vuosikirja; 86. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2007, 287–309.
 • Det splittrade landskapet: berättelser om officiella och inofficiella gravplatser och minnesmärken över inbördeskriget 1918. – Minnesmärken: att tolka det förflutna och besvärja framtiden. Redaktörer: Jonas Frykman & Billy Ehn. Stockholm: Carlsson, 2007, 169–201.
 • Minnets politik: berättelser om officiella och inofficiella gravplatser och minnesmärken över inbördeskriget 1918. – Historiebruk i Norden: föredrag vid Nordiska Arkivdagarna i Uppsala 2006. Red. Bode Janzon & Reine Ryde´n. Arkivvetenskapliga studier; 8. Uppsala: Stiftelsen för utgivande av Arkivvetenskapliga studier, 2007, 47–78.
 • On remembering and forgetting the Finnish Civil War in 1918: disappeared husband, narrated father. – Real stories, imagined realities: fictionality and non-fictionality in literary constructs and historical contexts. Ed. by Markku Lehtimäki, Simo Leisti and Marja Rytkönen. Tampere studies in language, translation and culture. Sarja A; 3. Tampere: Tampere University Press, 2007, 229–246.
 • Hyvyyden hauraus: Stalinin vankileireiltä selvinneen inkeriläismiehen kertomus. – Kansanomainen ajattelu. Toim. Eija Stark, Laura Stark. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 1106. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007, 217–236.
 • Muistitieto folkloristiikassa (Oral History in Folklore Studies). – Muistitietotutkimus: metodologisia kysymyksiä. (Oral History Research. Methodological issues). Toim. Outi Fingerroos, Riina Haanpää, Anne Heimo ja Ulla-Maija Peltonen.Tietolipas 214. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 2006, 93–119.
 • Muistitieto ja tutkimus (Oral History and Research) together with Outi Fingerroos. – Outi Fingerroos, Riina Haanpää, Anne Heimo, Ulla-Maija Peltonen (eds.). Muistitietotutkimus. Metodologisia kysymyksiä. (Oral History Research. Methodological issues).Tietolipas 214. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 2006, 7–24.
 • Kalevalan Riemuvuoden Kilpakeruu ja hyvän kerääjän käsite. – Tuulikki Kurki (toim.), Kansanrunousarkisto, lukijat ja tulkinnat. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 2004, 199–217.
 • Suuline ajalugu soome folklooriuurimises. – Pärimus ja tõlgendus: artikleid folkloristika etnoloogia teooria, meetodite ning uurimispraktika alalt. koostanud Tiiu Jaago. Tartu: Tartu ülikooli kirjastus, 2003, s. 177–190.
 • Memories and histories, public and private: after the Finnish Civil War. Heimo, Anne & Peltonen, Ulla-Maija. – Memory, history, nation: contested pasts. Ed. by Katherine Hodgkin and Susannah Radstone. New Brunswick (NJ): Transaction, 2006, 42–56. (Memory and narrative series). Originally published: Contested pasts. London: Routledge, 2003.
 • Civil War Victims and the Ways of Mourning in Finland in 1918. – Historical injustice and Democratic Transition in Eastern Asia and Northern Europe. Ghosts at the table of democracy. Robert Cribb & Kenneth Christie (eds.), Routledge Curzon 2002, 184–197.
 • The Return of the Narrator. – Historical Perspectives on Memory. Anne Ollila (ed.). Studia Historica 61. Suomen Historiallinen Seura. Helsinki 1999, 115–137.
 • Silkkiherneet: salaisia viestejä mieheltä vaimolle vuonna 1918. – Elektroloristi [online], 1997. 4:1, s. [1–5]. [Viitattu 8.5.2006]. Saatavissa: http://cc.joensuu.fi/~loristi/1_97/pel197.html. Julkaistu myös painettuna: Amor, genus & familia. kirjoituksia kansanperinteestä. Toim. Jyrki Pöysä ja Anna-Leena Siikala. Tietolipas 158.Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1998, 344–355.
 • Skrivande berättare. – Nord Nytt, 1998. 70, 67–89, 143–144. Summary: Memories of the civil war.
 • Red Memoirs from a "Black Time" in Finland – Radical Working Class Reminicences of the 1920's and 1930's. – Communism. National & International. Tauno Saarela & Kimmo Rentola (eds.). Studia Historica 58. Suomen Historiallinen Seura. Helsinki 1998, 273–298.

Scientific books (monographs) / Tieteelliset monografiat

 • Barbaria ja unohdus. Historian kipujälkiä. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Helsinki 2020. 255 s. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/314468
 • Muistin paikat. Vuoden 1918 sisällissodan muistamisesta ja unohtamisesta. (Summary: Sites of memory. On Remembering and Forgetting the Civil War.) SKST 894. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 2003. 330 s.
 • Punakapinan muistot. Tutkimus työväen muistelukerronnan muotoutumisesta vuoden 1918 jälkeen. (Summary: Memories of the Civil War. A Study of the Formation of the Finnish working-class narrative tradition after 1918.) Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 657. Helsinki. (Väitöskirja, Doctoral thesis, Univ. of Helsinki.) 1996. 443 s.

Edited books and other publications / Toimitetut julkaisut

 • Alessandro Portelli ja muistitiedon erityisyys. – Esipuhe Alessandro Portellin kirjan suomennokseen Käsky on täytetty. Historia, muisti ja verilöyly Roomassa 1944. Suom. Aulikki Vuola. Faros 2012, 9–14.
 • Kirjoituksia sankaruudesta. Toim. Ulla-Maija Peltonen & Ilona Kemppainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1283. SKS 2010, 330 s.
 • Memory and Narration. Oral History Research. Special issue. Finnish Antropologhy, Autumn 4/2007. Toim. Ulla-Maija Peltonen & Kirsti Salmi-Niklander. 90 s.
 • Muistitietotutkimus. Metodologisia kysymyksiä. Toim. Outi Fingerroos, Riina Haanpää, Anne Heimo, Ulla-Maija Peltonen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Tietolipas 214. Helsinki 2006. 302 s.
 • Ajan taju. Kirjoituksia kansanperinteestä ja kirjallisuudesta. Johdanto & toim. Eeva-Liisa Haanpää & Ulla-Maija Peltonen & Hilpi Saure. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjaston julkaisuja 18. Helsinki 2001. 286 s.
 • Kirjailijoiden Helsinki. Toim. Kirsi Hasu & Ulla-Maija Peltonen. Helsinki 2000. 58 s.
 • Salaamatta. Kirjallisia muistikuvia ja löytöjä. Johdanto & toim. Henni Ilomäki & Ulla-Maija Peltonen & Hilpi Saure. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkisto. Helsinki 1998. 326 s.
 • To Work, To Life or to Death". Studies in Working-Class Lore. –Flemming Hemmersam together with Anne Eriksen & Ulla-Maija Peltonen. SFAH Publications no 37. The Society for Research into Labour History. Copenhagen 1996. 363 s.
 • Myytit ja symbolit. Johdanto & toim. Ulla-Maija Peltonen & Kirtsti Stenvall. Tampere 1991: Työväen perinteen ja historiantutkimuksen seura. 144 s.
 • Naisia turvasäilössä. Poliittisena naisvankina Suoimessa 1930–1944. Johdanto & toim. Ulla-Maija Peltonen. Art House: Helsinki 1989. 224 s.

Non-peer-reviewed scientific writings / Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

 • 1918 – historia jaettuna menneenä, artikkeli. Tehtävänä työväenhistoria. Toim. Jarmo Peltola ja Erkki Vasara. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Helsinki 2018, 49–68.
 • Jälkisanat. Teoksessa Juha Suonpää, Isoisä. Tampere 1918 (suomeksi ja venäjäksi). Vapriikki. Tampereen museoiden julkaisuja 152. Swamphead. Tampere 2018, 97–104.
 • Sisällissodan muistaminen ja unohtaminen. – Kaikki syntyy kriisistä. Eds. Jaakko Hämeen-Anttila, Kimmo Katajala, Ari Sihvola, Ilari Hetemäki. Julkaistu yhteistyössä Tieteellisten seurain valtuuskunnan kanssa. Gaudeamus Helsinki University Press 2013, 200––212.
 • Sisällissodan muistaminen. – Sisällissodan pikkujättiläinen. Toim. Pertti Haapala & Tuomas Hoppu. WSOY. Helsinki, 464–473.
 • Yksityisiä kuvia 1918. – Punamustavalkea. 1918 kuvat. Toim. Jukka Kukkonen ja Elina Heikka. Avain. Suomen valokuvataiteen museo. Helsinki 2008, 134–149.
 • Työväentutkimus ja identiteetit. (Tiedonkierto). – Työväentutkimus, 2007. S. 99–102. Saatavissa myös elektronisessa muodossa [viitattu 29.1.2008]: http://www.tyovaenperinne.fi/tyovaentutkimus/tt2007/.
 • Keksityt sankarit: menneisyyden suulliset ja kirjalliset representaatiot: projektikuvaus. – Elore [online], 2008. 15:2, s. [1–5] [viitattu 29.12.2008]. Saatavissa: http://www.elore.fi/arkisto/2_08/pel2_08.pdf.
 • Pilasaarnat – työväestö – kirkko. – Kaupunkilaisten kirkko. Helsinkiläisten ja seurakunnan kohtaamisia kuudella vuosisadalla. Toim. Marjo-Riitta Antikainen, Esko M. Laine, Anne Birgitta Yeung. Otava. Helsinki 2006, 94.
 • Mummosta, Mannerheimista ja sankaruudesta. (Column Vierashuone). –Naistutkimus, 2006. 19:4, s. 46–50.
 • Työväen huippututkimukset. (Tiedonkierto). – Työväentutkimus, 2006. S. 72–73. Saatavissa myös elektronisessa muodossa [viitattu 29.1.2008]: http://www.tyovaenperinne.fi/tyovaentutkimus/tt2006/.
 • The fragility of goodness. [Column]. –Elore [online], 2006. 13:1, s. [1–2] [viitattu 19.6.2006]. Saatavissa: http://cc.joensuu.fi/~loristi/1_06/pel1_06.pdf.
 • Vaihtelevat mielikuvat Mannerheimista. –Mannerheim. Keisarillisen Venäjän armeijan upseeri. Itsenäisen Suomen marsalkka. Toim. Timo Vihavainen et al. Pietari-säätiö, Helsinki 2005, 214–223.
 • Changing Images of Marshal Mannerheim. –Mannerheim: an officer of the Imperial Russian Army, Marshal of Independent Finland. Editorial board: Timo Vihavainen et al.. Helsinki: St Petersburg Foundation of Finland, 2005. Näyttely: Eremitaaši 25.1.–5.6.2005, Pietari, Suomen kansallismuseo 5.7.–9.10.2005, Helsinki, Mikkelin taidemuseo 27.10.2005–29.1.2006 ja Turun maakuntamuseo 23.2.–4.5.2006.
 • Skiftande föreställningar om Mannerheim. –Mannerheim. Officer i det kejserliga Rysslands Armé, Marsalk av det självständiga Finland. Red. Timo Vihavainen. S:t.Petersburgs stiftelse, Helsinki 2005, 214–223.
 • Heinosen perheen albumi –valokuvamuistelmia. –Elämää arkistossa: Kansan arkisto 60 vuotta. Toim. Marita Jalkanen. Helsinki: Yhteiskunnallinen arkistosäätiö, 2005, 142–154.
 • Työväentutkimus elää ja voi hyvin [: vuoden työväentutkimus 2004 valittu]. –Työväentutkimus, 2005, s. 88–91. Saatavissa myös elektronisena [viitattu 8.5.2006]: http://www.tyovaenperinne.fi/tyovaentutkimus/tt2005/nettiversio/tk1.htm. Kohdeteokset: Lång, Esa. Sadan vuoden mesta: kertomus Lahden muurarien ammattiosaston toiminnasta sekä tarinoita työmailta 1904–2004. Lahti: Lahden muurarit, 2004; Keskinen, Kimmo & Wasastjerna, Ruruk & Haikka, Ulla-Maria. Sunila: kylät piipun varjossa. [Sunila]: Pro Sunila, 2004; Hämäläinen, Reijo. Karhulan kipinäsinko: sata vuotta metallityöväen ammattiyhdistystoimintaa Karhulassa. Karhula: Karhulan metallityöväen ammattiosasto nro 13, 2003.
 • Arkistot, muisti ja tieto. –Faili, 2004/3, 22–24.
 • Vuoden 1918 muistot. –Suomen kulttuurihistoria 3. Oma maa ja maailma. Toim. Anja Kervanto Nevanlinna & Laura Kolbe. Tammi, Helsinki 2003,192–198.
 • Taistelu historiasta [kirja-arvostelu]. –Työväentutkimus, 2003. Saatavissa myös elektronisena [viitattu 8.5.2006]: http://www.tyovaenperinne.fi/tyovaentutkimus/2003/KA_johansson.html. Arvosteltu teos: Johansson, Roger. Kampen om historien: Ådalen 1931: sociala konflikter, historiemedvetande och historiebruk 1931–2000. Stockholm: Hjalmarsson & Högberg, 2001.
 • L`autore, l`archivio, il ricercatore. –Vite di carta. A cura di Quinto Antonelli, Anna Iuso. Roma: L’ancora del Mediterraneo, 2000, 61–70, 290. (Gli alberi; 17).
 • Kirjallisia paikkoja Helsingissä. –Kirjailijoiden Helsinki. Toim. Kirsi Hasu & Ulla-Maija Peltonen. Helsinki 2000, 13–34.
 • Litterärä platser i Helsingfors. –Författarnas Helsingfors. Red. Kirsi Hasu & Ulla-Maija Peltonen. Helsinki 2000, 13–34.
 • Literary Landmarks of Helsinki. –The Writers´ Helsinki. Ed. Kirsi Hasu & Ulla-Maija Peltonen. Helsinki 2000, 13–34.
 • Kansalaissota ja naiset: Sosiaalinen muisti ja kerronta. (Civil War and women. Social memory and narration). –Telling, Remembering, Interpreting, Guessing. A Festschrift for Professor Annikki Kaivola-Bregenhoj on her 60th birthday 1 st February 1999. Maria Vasenkari & Pasi Enges & Anna-Leena Siikala (eds.). Suomen Kansantietouden Tutkijain seura: Joensuu 2000, 162–177.
 • Regional cultures and mentalities: advanced seminar in folkloristics, Helsinki, May 18, 1994. –Suomen antropologi, 1995. 20:1, s. 47–48.
 • Mielikuvia ja aikaa: valokuvat Kansan Arkiston ja Työväenaatteen museon kokoelmissa! –Työväentutkimus, 1993. 3, s. 10–12.

Unpublished thesis available at selected libraries and archives / Julkaisemattomat opinnäytetyöt kirjastoissa ja arkistoissa

 • Muistelma ja merkitys. Tutkimus työväen kertomusperinteen muotoutumisesta vuoden 1918 jälkeen. Lisensiaatintutkimus, Helsingin yliopisto, Folkloristiikan laitos 1994, 298 s. Sijainti: Helsingin yliopisto, Kulttuurien tutkimuksen laitos, Humanistisen tiedekunnan kirjasto,Topelia. Työväenliikkeen kirjasto, Kansan Arkisto.
 • Paavo Haavikon Yksityisiä asioita. Sivuaineen pro gradu -työ. Helsingin yliopisto, Kotimaisen kirjallisuuden laitos 1994. 55 s. Sijainti: Helsingin yliopisto, Humanistisen tiedekunnan kirjasto.
 • Arkistollinen ajattelu Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa. Kansanrunousarkiston keruu, järjestäminen, luettelointi ja kuvailu. Ylemmän arkistotutukinnon tutkielma. Kansallisarkisto 2005. 99 s. + liitteet. Sijainti: Kansallisarkisto, SKS kansanrunousarkisto ja SKS kirjallisuusarkisto.

Publications directed at the general public / Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

 • Uskallammeko nousta vihaa vastaan? Aliokirjoitus yhdessä Jan Löfströmin kanssa. – Turun Sanomat 2.6.2020. http://www.ts.fi/mielipiteet/aliot https://www.ts.fi/puheenvuorot/4966150/Uskallammeko+nousta+vihaa+vastaan
 • Sisällissodan kipeitäkin tuntoja muisteltava. Aliokirjoitus  yhdessä Jan Löfströmin kanssa. – Turun Sanomat 2.7.2018. http://www.ts.fi/mielipiteet/aliot/3998230/Alio+Sisallissodan+kipeitakin+tuntoja+muisteltava
 • Sodan hävinneisiin punaisten naisiin ja lapsiin lyötiin leimoja. Horisontti. Näkökulmia. – Kansan Uutiset 24.6.2018. https://www.kansanuutiset.fi>artikkeli
 • Taiteilijakirjeitä, arkistoja ja kokoelmia, kirja-arvostelu. - Lasuuri. Taidemuseoalan ammattilaisten verkkolehti, http//lasuuri.valtiontaidemuseo.info/2011/12/2455.
 • Puuttuvat arkistot puhuttivat seminaarissa, katsauksia. - Hiidenkivi 2011.
 • Yksityinen ja salainen – yleinen ja yhteinen. Päiväkirjat arkistossa. – Hiidenkivi 2/2010.
 • Karheita kertomuksia [kirja-arvostelu]. –Pirta, 2003. 42:1, s. 19. Arvosteltu teos: Karheita kertomuksia: itseoppineiden elämäkertoja 1800-luvun Suomesta. Toim. Anna Makkonen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2002.
 • Tämän luin [kirja-arvostelu]. –Pirta, 2000. 40:3, s. 35. Arvosteltu teos: Salonius-Hatakka, Maija. Ei saarnaamalla vaan elämällä: Akseli ja Eelo Isohiiden tarina. Jyväskylä: Atena, 2000.
 • Barbaria ja unohdus kulkevat käsikkäin. (Vieraskynä). –Helsingin sanomat. 3.11.1998.
 • Perinneharrastuksen tueksi [kirja-arvostelu]. –Kotiseutu, 1984, s. 207. Arvosteltu teos: Kaihovaara, P. & Nirhamo, A.-M. Työväenperinteen keruun opas. Helsinki: Yhteiskunnallinen arkistosäätiö, 1984.