Anna Ripatti

Anna Ripatti. Kuva: Gary Wornell

Tutkija, FT

anna.ripatti(at)helsinki.fi

puhelin: +358 (0)407750288

Anna Ripatti on 1800-lukuun erikoistunut taidehistorioitsija. Hänen Koneen säätiön rahoittama, meneillään oleva post doc -tutkimuksensa (Pohjoinen Rundbogenstil – Suomen arkkitehtuurin historismit 1850–1870) käsittelee Suomessa erittäin vähän tutkittua 1800-luvun puolivälin arkkitehtuuria ja arkkitehtuurikeskusteluja. Tutkimuksessa tarkastellaan klassismin perinteestä irtautuneita rakennuksia Suomessa (muun muassa Helsingin Ritarihuone ja Arppeanum) kansainvälisten keskustelujen valossa, joita käytiin muun muassa rakentamiseen ja insinööritieteisiin keskittyneissä aikakauslehdissä ja joissa etsittiin arkkitehtuurin uutta muotokieltä. Väitöskirjassaan (2011) Ripatti käsitteli linnojen suojelun ja restauroinnin historiaa ja poliittisia merkityksiä 1800-luvun lopussa, esimerkkitapauksina arkkitehti Jac. Ahrenbergin (1847–1914) toteutumattomat restaurointisuunnitelmat Viipurin ja Turun linnoihin. Väitöskirjan jälkeen hän on tutkinut muun muassa Helsingin Ritarihuoneen ja Munkkiniemen kartanon historiaa.

Keskeisimmät julkaisut:

Jac. Ahrenberg ja historian perintö – restaurointisuunnitelmat Viipurin ja Turun linnoihin 1800-luvun lopussa. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 118. Toim. Tuukka Talvio. Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdistys. 2011. 285 s.

Ruins and Dream Images – Restoring Castles in fin-de-siècle Finland. Mind and Matter – Selected papers of Nordik 2009 Conference for Art Historians. Taidehistoriallisia tutkimuksia – Konsthistoriska studier 41. Toim. Johanna Vakkari. Helsinki: Taidehistorian seura. 2010. s. 228–241.

The Architect Jac. Ahrenberg and Studies on Turku Castle at the Turn of the 20th Century. The Shaping of Art History in Finland. Taidehistoriallisia tutkimuksia – Konsthistoriska studier 36. Toim. Renja Suominen-Kokkonen. Helsinki: Taidehistorian Seura. 2007. s. 53–66.

Suvun, säädyn ja isänmaan palatsi. Ritarihuone ja Suomen aatelissuvut. Toim. Johanna Aminoff-Winberg. Helsinki: Minerva. 2013. s. 129–147. Ruotsinkielinen versio: Anornas palats ett monument över nationell självstyrelse. Adeln och dess hus. Red. Johanna Aminoff-Winberg. Helsingfors: Fontana Media. 2013.