Katri Vuola

Katri Vuola. Kuva: Gary Wornell
Tutkija, FM

katri.vuola@helsinki.fi

Erikoisalueet

 • keskiajan taide, erityisesti kuvanveisto
 • tekninen taidehistoria, historiografinen tutkimus
 • kirkot Helsingissä
 • Suomen kuvataiteen varhainen modernismi

Katri Vuola valmistelee väitöskirjaa Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella. Väitöstutkimuksen kohteena ovat Turun hiippakunnan keskiaikaiset, 1200–1300 -luvuille ajoitetut ja katolisen uskon harjoittamisessa keskeiset maalatut puuveistokset. Tutkimuksessa selvitetään Kristusta, Mariaa ja eri pyhimyksiä esittävien veistosten tekijöitä ja valmistusmenetelmiä sekä valmistuksen ja hankinnan sosioekonomisia ja ekologisia edellytyksiä Suomessa. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään veistosten kuva-aiheiden merkityksiä ja esiintyvyyttä Turun hiippakunnan alueella toimivien seurakuntien kultillisessa toiminnassa.   

Vuola on toiminut pitkään museoalalla: hän on työskennellyt sekä taidemuseoissa että kulttuurihistoriallisissa museoissa tutkijan, amanuenssin ja koordinaattorin tehtävissä. Lisäksi Vuola on ollut Museoviraston hallinnossa kehittämistehtävissä. Vuola on usean vuoden ajan tutkinut Helsingin kirkkojen taidetta ja esineistöä sekä kehittänyt arvoesineistön hoitoon liittyviä käytäntöjä seurakunnissa. Lisäksi Vuola on toiminut valtakunnallisesti toteutettavan kirkollisten esineiden inventoinnin suunnittelijana ja osallistunut kulttuuriperintötyön strategiasuunnitteluun Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinnossa.

Keskeiset julkaisut

 • "Lundomästaren – Från anonymitet till en konstruerad identitet”, Finskt Museum 2015 (julkaistaan joulukuussa 2015). Finska Fornminnesföreningen. Helsingfors 2015.
 • "Hwar två eller tre äro församlade [i] mitt namn, där är jag mitt ibland dem, Östersundomin kirkon taidetta, tukijoita ja tuntijoita”, Helsingin pitäjä 2014 Helsinge. Vantaa-seura  – Vandasällskapet ry. Porvoo 2013.
 • Kirkkohallituksen kulttuuriperintötyön strategiset suuntaviivat vuosille 2010–2015, Suomen ev.lut. kirkon keskushallinto Sarja C 2010:1. Mikko Tähkänen, Harri Palo, Katri Vuola, Nina Lempa etc. http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?Open&cid=Content448548
 • "Mikä on arvokasta? – Kirkollista esinekulttuuria Helsingissä 1900-luvulla", Kyyhky ja Karitsa. Pyhä Design Helsingin kirkoissa – Duvan och Lammet. Helig design i Helsingfors kyrkor, toim. Pia Lillbroända ja Katri Vuola. Helsingin seurakuntayhtymä 2006.
 • “Raskaan taivaan alla”, Pinta ja syvyys – Varhainen modernismi Suomessa 1890 -1920, toim. Riitta Ojanperä, Ateneumin julkaisut no 24, Helsinki 2001.
 • ”Varsinaista kuvanveistoa voi tuskin sanoa Suomessa alkuunkaan olleen.” Vai oliko sittenkin?´, Ristin ja Olavin kansaa. Keskiajan usko ja kirkko Hämeessä ja Satakunnassa, toim. Linder – Saloniemi – Krötzl, Tampereen museoiden julkaisuja 55. (Tampere 2000).
 • “Taiteilijan matka luontoon –  Konstnärens väg”, Vantaan varrelta Pariisiin – Från Vanda å till Paris. Per Åke Laurén. 1879–1951, toim. Katri Vuola. Vantaan kaupunginmuseon julkaisuja, nr. 9, Vantaa 1999.