Maija Koskinen

Maija Koskinen. Kuva: Gary Wornell

FM, tutkija

kmaija.koskinen@gmail.com

maija.k.koskinen@helsinki.fi

puhelin +358 (0)44 566 3224

 

Tutkimusintressit

  • 1900-luvun suomalaisen taiteen historia
  • nykytaide
  • taideinstituutiotutkimus

Maija Koskinen tekee taidehistorian väitöskirjaa Helsingin yliopiston Historian ja kulttuuriperinnön tohtorikoulutusohjelmassa Suomen kulttuurirahaston apurahalla. Väitöstutkimus Taiteen ja vallan palveluksessa - Helsingin Taidehalli 1928-1968  käsittelee keskeistä suomalaista taideinstituutiota ja sen näyttelytoiminnan merkitystä suomalaiselle taidekentälle ja taiteen kehitykselle. Se selvittää Taidehallin roolia taiteen määrittelijänä sekä sitä miten ja minkälaisen taidekäsityksen ohjaamana määrittelyä tehtiin. Tutkimuksen punainen lanka on taiteen ja vallan suhde. Näyttelytoimintaa tarkastellaan myös yhteiskunnallisen vallankäytön näkökulmasta ja valotetaan näiden valtasuhteiden vaikutusta Taidehallin näyttelyihin. Tutkimus nostaa esiin useita modernisminäyttelyitä, joilla oli oleellinen merkitys suomalaisen taiteen kehitykselle, mutta myös unohduksiin jääneitä tai jätettyjä näyttelyitä, joiden sisältö ja esittäminen määriteltiin pitkälti taidekentän ulkopuolella valtiollispoliittisella kentällä. Tutkimus tuo esiin eri vallan tasoja ja paikkoja, joiden puitteissa taideinstituutio toimii ja painottaa usein sivuutettua politiikan ja poliittisuuden osuutta näyttelyinstituution toimintaan ja sen mahdollisuuksiin. Tutkittava ajanjakso on Taidehallin ensimmäisen johtajan intendentti Bertel Hintzen (1901-1969) kausi.     

Keskeisimmät julkaisut:

  • Maailmassa olemisen tapa (2010). Export - Import – Nykytaiteen kansainväliset suomalaiset. Helsinki: Suomen Taideyhdistys.
  • Näyttelytila taiteilijoiden tarpeisiin  - Helsingin Taidehalli taidekentälle 1928 (2011). Torger Enckell. Pori: Porin taidemuseo.
  • Taidekäsitys taideinstituution identiteetin rakentajana – Helsingin Taidehallin syntyprosessi ja taidekentän kiistat (2013). Dos., yliopistonlehtori Renja Suominen-Kokkosen juhlakirja. Taidehistoriallisia tutkimuksia 45. Toim. Susanna Aaltonen ja Hanne Selkokari. Helsinki: Taidehistorian seura.  
  • Pienimuotoista maailmanparantamista (2013). Tarmo Paunu. Helsinki: Parvs Publicing.
  • Kaikki elämän parhaat asiat täytyy ottaa harrastuksen kannalta (2014). Esko Männikkö – Times Flies. Toim. Pirkko Tuukkanen ja Maija Koskinen. Helsinki: Suomen Taideyhdistys.
  • Esko Männikkö – An Unending Self-Portrait (2015). Näyttelyjulkaisu. Reggio Emilia, Italia: Collezione Maramotti.