Pauliina Latvala-Harvilahti

Tutkija, dosentti

Erikoisalueet:

 • muistitiedon tutkimus
 • etnografinen kenttätyö
 • yhteisöt (Suomenlinna)
 • paikkasuhde
 • virallinen ja epävirallinen kulttuuriperintö
 • poliittinen kulttuuri
 • aineeton kulttuuriperintö.

Dosentti Pauliina Latvala-Harvilahti on väitellyt suvun muistitiedosta ja historiakerronnasta folkloristiikan oppiaineeseen vuonna 2005 Helsingin yliopistosta. Hän on myös kulttuuriperinnön tutkimuksen dosentti Turun yliopistossa, jossa toiminut yliopistonlehtorina.

Latvala-Harvilahti on erikoistunut muistitiedon tutkimukseen, historiakulttuuriin sekä kulttuuriperintöpolitiikan kysymyksiin. Hän johtaa Turun yliopiston kulttuuriperinnön tutkimukseen affilioituvaa, monitieteistä Elävä Suomenlinna. Yhteisöjen muuttuva kulttuuriperintö -hanketta. Asutun maailmanperintökohteen ja kaupunginosan etnografisessa tutkimuksessa kartoitetaan suomenlinnalaisten asukkaiden ja toimijoiden suhdetta muuttuvaan Suomenlinnaan, historian esittämisen problematiikkaa sekä Suomenlinnaa koskevia ajankohtaisia tulevaisuuskuvia (Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Eino Jutikkalan rahasto). Ks. lisää https://elavasuomenlinna.wordpress.com/

Aiemmin Latvala-Harvilahti on osallistunut Euroopan neuvoston Faron sopimuksen ratifioinnin taustaselvitystyöhön Suomen Kotiseutuliiton ja Museoviraston yhteishankkeessa. Syksyllä 2018 hän toimii prof. Matti Hyvärisen johtamassa ja Suomen Akatemian rahoittamassa big data -tutkimushankkeessa Demokratian äänet. Kansan tahto poliitikkojen ja kansalaisten esittämänä (Tampereen yliopisto) tutkien poliittista kulttuuria heijastavia suullisia ja kirjallisia muistitietoaineistoja (SKS, Eduskunnan kirjaston Veteraanikansanedustajien muistitietoarkisto).

1.1.-31.3.2019 Pauliina Latvala-Harvilahti on Suomalaisen tiedeakatemian apurahalla vierailevana tutkijana Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa (Turun Kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto). Vierailun teemana on Tulevaisuuksien yhteisluominen Suomenlinnan kulttuuriperintötyössä.

1.4.-30.9.2019 hän toimii apulaisprofessori Nina Tynkkysen johtaman ”Ilmastonmuutosta koskeva tieto ja Itämeri” -hankkeessa tutkijana. Åbo Akademiin sijoittuvan hankkeen rahoittajana on Tiina ja Antti Herlinin säätiö.

Julkaisuja:

 • Latvala-Harvilahti, Pauliina 2018: ”Mistä se on tullut se ajatus, että tää on taiteilijoiden saari ja mihin se sit aina välillä unohtuu?” Taidealan toimijat elävän perinnön ja paikallisuuden edustajina Suomenlinnassa. - Lähde: Historiatieteellinen aikakauskirja 2018 –teemanumero Joukko.
 • Latvala-Harvilahti, Pauliina 2018: Ett levande Sveaborg: Samfundens syn på boplats och värdsarv. -Laboratorium för folk och kultur. En kulturvetenskaplig tidskrift. https://bragelaboratorium.com/
 • Latvala-Harvilahti, Pauliina 2017: Suomenlinna etnografisen pitkittäistutkimuksen kohteena: Esitutkimusvaihe tutkimusprosessin osana. –Jarg@nia vol 15, nro 29. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201706142872
 • Latvala, Pauliina 2016: The Use of Narrative Genres inside
 • Oral History Texts. Past Representations of the Finnish Civil War (1918) –Genre – Text – Interpretation. Eds. Frog, Kaarina Koski ja Ulla Savolainen. Studia Fennica. The Finnish Literature Society, Helsinki.
 • Latvala, Pauliina 2015: Poliittiset henkilökaskut ja -vitsit. –Huumorin skaalat. Esitys, tyyli, tarkoitus. Kalevalaseuran vuosikirja. Toim. Pekka Hakamies, Seppo Knuuttila ja Elina Lampela. SKS, Helsinki.
 • Latvala, Pauliina 2015: Kulttuuriperinnön arvo määritellään yhdessä. -Aineettoman läsnäolo. Kulttuuriperinnön tulkintoja. Päätoimittaja Riitta Vanhatalo, toimituskunta: S. Knuuttila, R. Lahtinen, L. Lohtander, P. Puntanen ja J. Vilkuna. Suomen Kotiseutuliiton vuosikirja 2015.
 • Latvala, Pauliina 2014: ‘On Election Day the Husband Tied His Wife To A Table Leg To Stop Her From Voting’ Political Narratives, Gender And Archived Heritage in Finland. In History Culture and Selected Pasts. Eds. Anne Heimo, Ene Kõresaar ja Pauliina Latvala. Electronic Journal of Folklore vol 57 (April 2014)
 • Latvala, Pauliina & Pia Olsson 2014: What is the President Serving this Year? Social Unity and Factionalism around the national Table. -Political Meals. Eds. Michaela Fenske & Regina Bendix. LIT Verlag. 199–214.
 • Heimo Anne, Kõresaar, Ene ja Latvala Pauliina (eds.) 2014: History Culture and Selected Pasts –Electronic Journal of Folklore Folklore: April 2014:57. Estonia. http://www.folklore.ee/folklore/vol57/
 • Salmela, Ulla, Matikka, Hannu, Latvala Pauliina ja Kauppi, Petja 2014: Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä. Taustaselvitys Faron yleissopimuksen voimaansaattamiseksi Suomessa. Museovirasto, Helsinki.
 • Latvala, Pauliina & Joni Krekola 2014: Institutsioonikeskse meenutamise erijooni. Endised parlamendisaadikud suulise ajaloo loojaina Soomes. –Mäetagused 2014:56, 39–60. http://www.folklore.ee/tagused/nr56/krekola_latvala.pdf
 • Frog & Pauliina Latvala (eds.) with Helen F. Leslie. With an introduction by Ulrika Wolf-Knuts 2013: Approaching Methodology. Second edition. Suomalainen tiedeakatemia.
 • Latvala, Pauliina 2013: Kerrottu politiikka. Muistitietotutkimus arjen poliittisesta kulttuurista. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1393. SKS, Helsinki.
 • Latvala, Pauliina 2013, The Narravitization of Political Socialization in Finnish Oral History Texts. – Journal of Finnish Studies 2013, 16:2, 141–159.
 • Latvala, Pauliina & Laurén, Kirsi 2013: The Sensitive Interpretation of Emotions: Methodological Perspectives on Studying Meanings in Oral History Texts. –Approaching Methodology. Frog & Pauliina Latvala (eds.) with Helen F. Leslie. With an introduction by Ulrika Wolf-Knuts. Second edition. Suomalainen tiedeakatemia, Helsinki.
 • Lakomäki, Sami, Laurén Kirsi ja Latvala Pauliina (toim.) 2011: Tekstien rajoilla. Monitieteisiä näkökulmia kirjoitettuihin aineistoihin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1314 Tiede. SKS, Helsinki.
 • Latvala, Pauliina 2006: Lapsuuteeni kuului sota, siirtolaiset ja sankarihautajaiset: Suomeen jääneiden lasten muistoja sotavuosien arjesta.  –Historiallinen Aikakauskirja 104, 142–152.
 • Väitöskirja: Latvala, Pauliina 2005: Katse menneisyyteen. Folkloristinen tutkimus suvun muistitiedosta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1024. SKS, Helsinki