Ville Walta

FT, tutkija

ville.walta[at]finlit.fi

Tutkimusintressit

  • Keskiaikaiset käsikirjoitukset, kirjastot ja kirjallinen kulttuuri
  • Asiakirjahallinto keskiajalla
  • Luostarilaitos
  • Birgittalaisuus

Ville Walta työskentelee Jenny ja Antti Wihurin rahaston ja Koneen Säätiön rahoittamassa Codices Fennici -hankkeessa, jonka tavoitteena on kartoittaa, kuvailla ja digitoida Suomen keskiajan ja 1500-luvun käsikirjoitukset.

Väitöskirjassaan Walta tutki Vadstenan birgittalaisluostarin keskiaikaista kirjastoa, käsikirjoituksia ja kirjallista kulttuuria. Aiemmissa tutkimuksissaan hän on käsitellyt Naantalin birgittalaisluostaria, keskiaikaisia asiakirjoja ja arkistoja sekä siirtymää suullisesta kirjalliseen kulttuuriin.

Julkaisut