Tutkimuksessa tapahtuu

2020

Maaliskuu

Dosentti Miika Tervonen työstää tutkimusosastolla monografiaansa Whitewashed History: Nation, Race and Coloniality in Finnish Historiography.

Julkaisuja:

 • Anni Reuter: "Kansaamme pirstotaan": Inkerinsuomalaisten karkotukset ja diaspora 1930-luvun kirjeissä kuvattuna. Historiallinen Aikakauskirja 1/2020. 

Helmikuu

Väitöskirjatutkija Hanna-Reetta Schreck on aloittanut uutena työpistetutkijana osastolla! Tervetuloa mukaan!

Julkaisuja:

 • Kivi, Aleksis, Canzio. Näytelmä viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Juhani Niemi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Jyrki Nummi ja Pentti Paavolainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1447. Helsinki: SKS 2019.
 • Topelius, Zacharias, Boken om Vårt Land. En tvåspråkig kommenterad utgåva | Maamme kirja. Kommentoitu kaksikielinen editio. Red. | Toim. Sakari Katajamäki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1448. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 831. Helsinki: SKS & SLS 2019

Tammikuu

Kiinnostava CFP: GENESIS – OXFORD 2020: Creative Revision Excercises in Comparative Genetic Criticism (University of Oxford, 15.–17.9.2020). Määräpäivä: 14.2.2020

https://armacad.info/university-of-oxford--2019-12-01--cfp-genesis-oxford-conference-15-17-september-2020-uk

Esitelmiä

 • Eeva-Liisa Bastman: Ajan virrasta kirjoituksen ikuisuuteen. Suurvalta-ajan henkilörunous Suomessa. 1500- ja 1600-luvun tutkimuksen päivät, Jyväskylän yliopisto 15.-16.1.2020
 • Sanna Raninen: Hautajaislaulut ruotsalaisissa laulukirjoissa 1600-luvun alussa. 1500- ja 1600-luvun tutkimuksen päivät, Jyväskylän yliopisto 15.-16.1.2020

Julkaisuja:

 • Taiteidenvälisen tutkimuksen aikakauslehti Synteesi 1–2/2019. Geneettinen kritiikki (teemanumero). Vierailevina toimittajina Sakari Katajamäki ja Ossi Kokko.

Outi Fingerroos työskentelee osastolla helmikuun loppuun saakka. Tervetuloa Outi!

Marraskuu

Universal Short Title Catalogue (USTC): Turussa printattu, ennen vuotta 1650 julkaistu aineisto lisätty mukaan: https://pwrb.wp.st-andrews.ac.uk/ustc-adds-full-coverage-of-finnish-prin...

Tutkijaseminaari kokoontuu seuraavasti:

 • Tutkijaseminaari 15.11.: Anna Kuismin ja arkkiveisut
 • Tutkijaseminaari 29.11: Kati Kallio ja Eetu Mäkelä: artikkelikäsikirjoitus Suullisen runon sähköisestä lukemisesta

Elias Lönnrotin rahaston ja Samuli Paulaharjun rahaston apurahahaku on auki 1.-15.11.

Lokakuu

Konferenssi- ja seminaariesitelmiä:

 • Katri Vuola: Koivua, lehmusta vai leppää? Puulajit keskiaikaisissa veistoksissa. Käden tieto- esitelmäsarja, 2.10.2019. Suomen muinaismuistoyhdistys / Kansallismuseo.
 • Katri Vuola: Liedon mestari. Kirkkoareenalla- esitelmäsarja, 9.10.2019, Liedon seurakunta / kirkko.

Julkaisuja:

 • Riitta Pohjola-Skarp: Kivi ja maailmankirjallisuus. Kivi kääntyy. Teatterimuseon verkkojulkaisuja 5, toim. Raija-Liisa Seilo, 27-34

Tutkimusosasto on näkyvästi mukana Historiantutkimuksen päivillä Oulussa 24.-26.10. Järjestetyt sessiot ja yksittäiset esitelmät:

Uskon, instituutioiden ja ilmaisujen murros 1500- ja 1600-luvun Itämeren alueella I (pj. Anu Lahtinen)

 • Tuomas M. S. Lehtonen (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura): Seremoniakiista, luterilaiset virsiteks- tit ja suullisen runon poetiikka 1590–1605
 • Sanna Raninen (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Uppsala universitet): Samat laulut eri pake- tissa? Liber Cantus -kirjat (1620 & 1623) Upsalan ja Växjön hiippakunnissa

Uskon, instituutioiden ja ilmaisujen murros 1500- ja 1600-luvun Itämeren alueella II (pj. Tuomas M. S. Lehtonen)

 • Mikko Hiljanen (Jyväskylän yliopisto): Valtionrakentaminen, kirkkoherrojen toiminta ja toimijuus 1500-luvun Suomessa ja Ruotsissa
 • Linda Kaljundi (Tallinna Ülikooli): Vernakulaari ja monikielisyys: saarnat ja saarnaajat 1600-luvun alun Tallinnassa
 • Anu Lahtinen (Helsingin yliopisto): Jöns Persson – 1500-luvun voudin kirjalliset maailmat

Semanttiset biografiat ja prosopografia (pj. Kirsi Keravuori)

 • Eero Hyvönen (Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto): Biografiasammon tekoäly yhdistää ja rikastaa suomalaiset elämäkerrat semanttisessa webissä
 • Heikki Rantala (Aalto-yliopisto): Miten suomalaiset taiteilijat liittyvät Italiaan? Historiallisten yh- teyksien semanttinen haku
 • Kirsi Keravuori (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura): Historiantutkija ja digitaalinen lähdekritiikki

New approaches to Historiography: Emotions, Paratexts, Narratives (pj. Ilona Pikkanen)

 • Marja Jalava (University of Turku): Emotions and Historiography
 • Elise Garritzen (University of Helsinki): Why paratexts should matter to historiographers? Alice Stopford Green and manipulating paratexts in late Victorian history books
 • Ilona Pikkanen: Breaking it to its Components... Historiographical Narratology and the Temporal Landscape of the Past

Yksittäiset esitelmät:

 • Niina Hämäläinen: Kalevala ja moderni puhe
 • Eija Stark: Sivilisaatioprosessi ja kansankulttuurin kaupallistuminen
  • Sessiossa Esimodernit ja modernit toimijat 1800-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa (pj. Tarja-Liisa Luukkanen)
 • Ilona Pikkanen: ”Itse taistelun kulku ei ole aivan selvä”. 1590-luvun ja nuijasodan ruotsalais-suomalaiset tulkinnat ja niiden yhteenkietoutuminen n. 1900–1950
  • Sessiossa Ruotsin ja Suomen yhteisen ajan historiografia II (pj. Petri Karonen)

 

Syyskuu

Julkaisuja:

 • Sanna Raninen 'Call of the North', Early Music, https://doi.org/10.1093/em/caz051 (published 23 July 2019)
 • Doriassa on julkaistu 45 uutta Suomen Historiallisen Seuran teosta avoimena verkkojulkaisuna. Julkaisuja nyt yhteensä 220.

SKS on mukana järjestämässä International Auto/Biography Associationin maailmankonferenssia Turussa 9.-12.6.2020: Life-Writing: Imagining the Past, Present and Future. Abstraktien DL on 30.9.

Digital Humanities in the Nordic Countries DHN2020 Riikassa 17.-20.3. Abstraktien DL on 30.9.

Kielentutkija Kirsi-Maria Nummila aloittaa tutkijana Edith - suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot -yksikössä 16.9. Osastolla uutena apurahatutkijana työskentelee taidehistorioitsija Elina Räsänen. Osastolle palaa myös teatteritietelijä Riitta Pohjola-Skarp. Lisäksi Janina Hietala aloittaa osastolla (Edith) korkeakouluharjoittelijana 11.9. Tervetuloa!

Elokuu

Osastolla on aloittanut korkeakouluharjoittelijana (Biografiakeskus) Mari Leander. Tervetuloa!

Syksyn tutkijaseminaarin ohjelma on julkaistu.

Julkaisuja:

 • Hanna Karhu: Piipatusta simapillin, paimenhuilun pajatusta? Otto Mannisen "Pellavan kitkijä" ja "Luistimilla" -runot ja rekilauluperinne. Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain. Vol. 16 (2), 2019, s. 24–41
 • Maija Koskinen: Taidetta, puhdetöitä ja propagandaa - Sota-ajan helsinkiläinen kuvataidekenttä. Mieliala - Helsinki 1939-1945, Anna Kortelainen, Marika Honkaniemi, Maija Koskinen, Hanne Selkokari ja Tuomas Tepora. Tammi 2019
 • Ilona Pikkanen: The Metrics and Poetics of Historical Drama. The Dramatis Personae of Ppremodern Revolt in Early Nineteenth‐Century Finland. Orbis Litterarum, Pre View Publication 11th August 2019 https://doi.org/10.1111/oli.12238
 • Kallio, Kati & Valtonen, Taarna & Jouste, Marko 2019: Olaus Sirman runojen vertailevaa luentaa – runojen poetiikka suhteessa suullisiin ja kirjallisiin lähikulttuureihin. Suomalais-Ugrilaisen Seuran aikakauskirja 97, 109–152. https://doi.org/10.33340/susa.75266
 • Sykäri Venla & Rantakallio, Inka & Westinen, Elina & Cvetanović, Dragana (toim.) 2019: Hiphop Suomessa. Puheenvuoroja tutkijoilta ja tekijöiltä. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.
 • Venla Sykäri: Venla Freestyle osana suomalaista hiphop-kenttää: improvisoinnin taito, vaikutteet ja kehitys. Teoksessa: Sykäri, Venla & Rantakallio, Inka & Westinen, Elina & Cvetanović, Dragana (toim.) 2019: Hiphop Suomessa. Puheenvuoroja tutkijoilta ja tekijöiltä: 50–85. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.
 • Venla Sykäri: Interactive Oral Composition: Resources, Strategies, and the Construction of Improvised Utterances in a Finnish Freestyle Rap Battle. Journal of American Folklore 132 (523) (2019): 3–35.

Seminaareja ja konferensseja:

 • Eeva-Liisa Bastman: Money Became Burdensome, Silver Turned into Trouble. The Thematization of Wealth and Ooverty in Ilo-Laulu Jesuxesta (1690). NorLit 2019, Money and Literature: Wealth, Finance, Aesthetics, University of Copenhagen 14.-16.8.2019.
 • Kati Kallio & Eetu Mäkelä: Browsing the corpus of Finnic oral poetry. Presentation in panel Digital Folkloristics: Approaching Variation And Stability In Folklore With Computational Methods. DH2019, Utrecht university, 12.7.2019.
 • Maija Koskinen: The Cultural Cold War and International Exhibitions in the Finnish Art Field. The Centre-Periphery Divide? Scandinavian Network for Exhibition Studies” network meeting and seminar, 29.-30.8.2019 Stockholm, Södertörn University
 • Maija Helasvuo & Katri Vuola: Use of Wood in Sculpture in the Middle Ages and Today. Aboagora 2019 - The Five Rings, Earth, Turku 21-23 August Workshop: Earth, Trees and Cultural Change
 • Silja Vuorikuru: Aino Kallas - kirjailija Suomen sillalla. Kymi Libri -kirjamessut, Myllykoski (Kouvola). Yleisöluento, 18.7.
 • Silja Vuorikuru: Titanic-aihe suomalaisessa kirjallisuudessa. Lapua. Yleisöluento, 18.8.

Kesäkuu

Seminaareja ja konferensseja:

 • Kati Kallio: Oral-literary transfer in early modern Finland and beyond. Global Cultural History, ISCH, University of Tallinn, 29.6.2019.
 • Kati Kallio: 17th century Finnish charms: oral, personal, traditional, contextual? Workshop on Personalisation of religion. Raisa-Maria Toivo, Centre of Excellence in the History of Experience, University of Tampere. 3.6.2019.
 • Hanna Karhu: What New Archival Materials of Unfinished Literary Works Can Reveal about Authorial Image, Literary History and Writing Processes? Genesis - Crakow 2019. Genetic Criticism: from Theory to Practice 12.6.2019.
 • Kirsi Keravuori: Biographical dictionaries as an open data service - challenges of digital history. IABA Europe Conference 2019 Knowing the Self: Auto/Biographical Narratives and the History of Knowledge. 19.-21.6. Universidad Complutense de Madrid .
 • Ilona Pikkanen: Sosiaalinen verkostoanalyysi lähelä- ja kaukaalukemisen risteyskohtana? Uudet ja vanhat lähestymistavat digitaalisen ajan historiantutkimuksessa ja muissa ihmistieteissä. 17. Kustaa Vaasa -seminaari, Jyväskylä 12.-13.6.2019 (13.6.)
 • Ilona Pikkanen: Computational Close-Readings of a Premodern Popular Rebellion: An Intermedial Approach to the Study of Historical Fiction and Scholarly History Writing in the Early Nineteenth Century. ISCH 2019 Global Cultural History, 26–29 June 2019, Tallinn University, Estonia (26.6.)

Toukokuu

Tutkimusosaston 10-vuotiskollokvio Monen tieteen paikka 14.-15.5. Tervetuloa!

Julkaisuja:

 • Kati Kallio: How rhymed is it? Kalevala-meter, first Finnish Lutheran hymns and Kulnasatz of Olaus Sirma. Rhyme and Rhyming in Verbal Art and Song, SKS & HY, 23.5.2019.
 • Ilkka Leskelä: Historiantutkimuksen kartalla vaeltava Hansa.  Kleio 2/2019, 14–15.
 • Ilona Pikkanen: Hiding in Plain Sight: Poetry in Newspapers and How to Approach It (with A. Dominowska et al.) Human-IT: Journal for Information Technology Studies as a Human Science. Vol 14, No 2: Nordic Digital Resources and Practices, 2019, 145–171.
 • Sakari Katajamäki: Kuin korallien luoma. Tekstikriittinen näkökulma Topeliuksen Luonnonkirjan runokäännöksiin. – MikaEL. Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu. Toim. Ritva Hartama-Heinonen, Marja Kivilehto, Minna Kujamäki ja Katja Vuokko. Vol. 12. 2019, 44–62. Saatavissa: https://www.sktl.fi/liitto/seminaarit/mikael-verkkojulkaisu/mikael-vol-1...
 • Ossi Kokko: Katsaus Maamme kirjan eri versioiden raamattusitaatteihin. – MikaEL. Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu. Toim. Ritva Hartama-Heinonen, Marja Kivilehto, Minna Kujamäki ja Katja Vuokko. Vol. 12. 2019, 185–194. Saatavissa: https://www.sktl.fi/liitto/seminaarit/mikael-verkkojulkaisu/mikael-vol-12-2019/

Seminaareja ja konferensseja:

 • Silja Vuorikuru: Dogs on the Titanic. Aino Kallas' short story "The Cry of Creation". Maritime Animals: Telling Stories of Animals at Sea. National Maritime Museum, Lontoo, 27.4.2019.
 • Eeva-Liisa Bastman: “Let us sing, Let us sing, Let us sing to the Lord”: Rhyme, sound and rhythm as performative elements in the 18th century hymn poetry. Rhyme and Rhyming in Verbal Art and Song. SKS, 22.-24.5.2019.
 • Kati Kallio: How rhymed is it? Kalevala-meter, Lutheran hymns and Kulnasatz of Olaus Sirma. Rhyme and Rhyming in Verbal Art and Song. SKS, 22.-24.5.2019.
 • Hanna Karhu: End rhymes in Finnish rhyming couplets and literary folk song. Rhyme and Rhyming in Verbal Art and Song. SKS, 22.-24.5.2019.
 • Sakari Katajamäki: Analyzing irregular rhyme sequences: Lauri Viita’s Kukunor (1949). Rhyme and Rhyming in Verbal Art and Song. SKS, 22.-24.5.2019.
 • Venla Sykäri: Strategies of rhyming in contemporary extemporized oral composition. Rhyme and Rhyming in Verbal Art and Song. SKS, 22.-24.5.2019.

Huhtikuu

Haku päällä: SKS etsii fennistiä pysyvään työsuhteeseen suomalaisen kirjallisuuden kriittisiä editiota toimittavaan tutkimusosaston EDITH-yksikköön!

Julkaisuja:

 • Sakari Katajamäki: Kirjoja elämän taitekohdissa – Edward Learin bibliofiilista nonsensea. Teoksessa: Kirja, muutosvoima. Toim. Katriina Kajannes. Jyväskylä: Athanor 2019, 47–57.
 • Anni Reuter: Inkerinsuomalaisten hiljaista vastarintaa 1930-luvun Neuvostoliitossa. Teoksessa Hiljainen vastarinta. Toim. Outi Autti ja Veli-Pekka Lehtola. Tampere University Press, 2019, 131–162.

Tervetuloa uusi korkeakouluharjoittelijamme Henna Kojo!

Tutkijaseminaarissa pe 12.4. klo 13:15–15 Eeva-Liisa Bastman esittelee artikkelikäsikirjoitustaan Imitaatiopoetiikkaa Matthias Salamniuksen runossa Ilo-Laulu Jesuxesta (1690). Kommentaattorina toimii Raija Sarasti-Wilenius (Helsingin yliopisto). Tervetuloa mukaan!

Seminaari- ja konferenssisitelmiä

 • Silja Vuorikuru: Dogs on the Titanic. Aino Kallas' short story "The Cry of Creation". Maritime Animals: Telling Stories of Animals at Sea. National Maritime Museum, Lontoo, 27.4.2019.
 • Niina Hämäläinen: Disgraced Genres and Textual Politics. SIEF, Santiago de Compostela 13.-17.4.2019.
 • Juhana Saarelainen: From Oral Performance to Literary Work. SIEF, Santiago de Compostela 13.-17.4.2019.
 • Venla Sykäri: The ”Open Kalevala”: New Insights in the Verse Materials that Construct the National Epos. SIEF, Santiago de Compostela 13.-17.4.2019.
 • Pauliina Latvala-Harvilahti: From text to digital corpus: a case study on the multi-voiced big data project on political culture. SIEF, Santiago de Compostela 13.-17.4.2019.
 • Katri Vuola: Unknown Relics in an Unknown Saint. What Next? Nordic Research on Medieval Saints’ Relics. Workshop, April 1-3, 2019, Helsinki.
 • Sanna Raninen: Musiikkikirjojen materiaalikulttuuri reformaation jälkeisessä Ruotsissa. Kansalliskirjaston tutkijan aamukahvit 10.4. klo 9:30
 • KäTU2019: Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi, Tampere 12.-14.4.
  • Hanna Karhu, Mitä Otto Mannisen Runeberg-käännöskäsikirjoitukset kertovat suomentamisen prosesseista? 12.4.2019.
  • Sakari Katajamäki, Aleksis Kiven Seitsemän veljestä käännösromaanina. 12.4.2019.
  • Sakari Katajamäen ja Laura Ivaskan työpaja Kääntäminen ja tekstuaaliset tilat: Käännöstieteen ja tekstuaalitieteiden risteämäkohdat

Maaliskuu

Julkaisuja:

 • Kivi, Aleksis, Yö ja päivä. Lea. Alma. Margareta. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1439. Helsinki: SKS 2019.
 • Niina Hämäläinen, Hanna Karhu ja Silja Vuorikuru (toim.) 2019: Satuperinteestä nykyrunoon. Suullisen perinteen ja kirjallisuuden yhteyksiä. SKS:n Toimituksia 1446. Helsinki: SKS.
 • Venla Sykäri: Interactive Oral Composition: Resources, Strategies, and the Construction of Improvised Utterances in a Finnish Freestyle Rap Battle. Journal of American Folklore, 132(523), 3-35.

Konferenssi- ja seminaariesiintymisiä:

 • Kati Kallio: Arkistoitu esitys ja laulajan suhde laulamiseensa. Musiikintutkijoiden 23. valtakunnallinen symposium. 27.3.2019, Helsinki.
 • Kati Kallio: Ei ole siipiä, sotkan siipiä: Olaus Sirma, 1600-luvun runolaulu ja myöhemmät tulkinnat. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vuosikokous, 16.3.2019.
 • Kirsi Keravuori esittelee Biografiasampoa yhdessä Aalto-yliopiston SeCo:n kanssa Digital Humanities in the Nordic Countries -konferenssissa Kööpenhaminassa 6.-8.3.

Helmikuu

Tutkimusosaston tutkija Venla Sykäri Ylen aamu-tv:ssä 28.2.2019 aiheesta ”Freerap jatkaa Kalevalan perinteitä” (https://areena.yle.fi/1-50082590). Aiheeseen liittyy myös podcast ”Freestyle rap on nykyajan runonlaulantaa” (https://areena.yle.fi/1-50082314)

Avoin Kalevala julkistettiin 28.2.2019.

Tutkijaseminaarissa 15.2. Sanna Raninen esittelee  post doc -projektiaan Musiikkikirjojen materiaalikulttuuri reformaation jälkeisessä Ruotsissa. Kommentaattorina toimii Jorma Hannikainen, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia. Tervetuloa!

Julkaisuja:

 • Sanna Raninen & Grantley McDonald:  The Songbooks of Peter Schöffer the Younger and Arnt von Aich: a Typographical Assessment. Senfl-Studien 3, toim. Stefan Gasch, Birgit Lodes ja Sonja Tröster. Wiener Forum für Altere Musikgeschichte 9. Vienna: Hollitzer Verlag, 2018

Tammikuu

1800-luvun tutkimuksen päivät Tieto liikkeessä: Tiedon ja taitojen kierto pitkällä 1800-luvulla – Knowledge on the Move: The Circulation of Knowledge and Skills during the Long 19th Century järjestetään Oulussa 24.-25.1.

Eija Stark aloittaa osastolla tutkijana 16.1. Tervetuloa!

Tutkimusosaston tutkija Maija Koskinen puolustaa väitöskirjaansa Taiteellisesti elvyttävää ja poliittisesti ajankohtaista – – Helsingin Taidehallin näyttelyt 1928–1968 Helsingin yliopistossa 11.1.

Tieteen päivät 11.1.2019: Kirsi Keravuori järjestää  merihistoriallisen session Suomalaisen merimiehet maailman merillä ja satamissa.

Joulukuu

Julkaisuja:

 • Fitzgerald, Kelly & Hämäläinen, Niina 2018: Individual Aims, Public Purposes: Creation and Access to Tradition Archives and Vernacular Publications in Finland and Ireland. Teoksessa Visions and Traditions. The production of Knowledge at the Tradition Archives. Eds. by Fredrik Skott, Lauri Harvilahti and Audun Kjus. Folklore Fellows’ Communications 315. Helsinki. pp. 178–204.
 • Kirsi Keravuori: Self-taught writers, family correspondence, and social mobility in the 19th-century Finnish archipelago. Scandinavian Journal of History. https://www.tandfonline.com/eprint/UdzdKSgTmmFwIrNIz8kU/full
 • Pauliina Latvala-Harvilahti: ”Mistä se on tullut se ajatus, että tää on taiteilijoiden saari ja mihin se sit aina välillä unohtuu?” Hallinnoitu ja eletty Suomenlinna. LÄHDE. Historiatieteellinen Aikakauskirja.

Marraskuu

Reeta Holopainen kertoo Maamme-kirjan kriittisestä editiosta: https://drive.google.com/drive/folders/1HbhOnmsI39zBsNLlz8nAKCootdg-fdvR

Sakari Katajamäki ja Arto Luukkanen keskustelevat kriittisistä editioista Dosentti-ohjelmassa: http://www.permanto.fi/fi/web/alfatv/player/vod?assetId=11901035

Tutkimustapahtumia:

 • Mansikoita ja Mustikoita III – Aleksis Kivi ja kertova runous. SKS 8.11.2018. Seminaarin päätteeksi julkistetaan kirjoituskokoelma Ihmissydän. Henkiläitä ja kohtaloita A. Kiven maailmoissa. Toim. Reeta Holopainen, Sakari Katajamäki ja Ossi Kokko (ntamo 2018).
 • Variantti-kollokvio 2018: VALTAVIRTAA JA HILJAISIA SIGNAALEJA – Tieteellinen editointi ja tekstuaalitieteet tänään, Helsinki, 27.11.2017. Esitelmäkutsun määräpäivä 5.11.2018.

Julkaisuja:

 • Sanna Raninen: The Early History of Printed Folio Choirbooks: Production and Layout. Teoksessa The Production and Reading of Music Sources: Mise-en-page in manuscripts and printed books containing polyphonic music, 1480–1530. T. Schmidt, C. T. Leitmeir (eds.). Brepols.
 • Riitta Pohjola-Skarp ja Hanna Suutela: Suorittaa, esittää, murtua - työn uusi kuva suomalaisessa nykynäytelmässä, esimerkkeinä Päällystakki ja Patukkaooppera. Teoksessa Kirjallisuus nykykapitalismissa. Toim. Jussi Ojajärvi, Erkki Sevänen ja Liisa Steinby. SKS 2018.
 • Riitta Pohjola-Skarp: Peter Weiss: intellektuelli kahtia jakautuneessa maailmassa/ En intellektuell i en tudelad värld. Marat/Sade -prgrammblad och https://www.klockrike.fi/sv/start/article-120078-65898-peter-weiss-en-in...

Seminaari- ja konferenssiesitelmiä:

 • Maria Niku: Introducing ‘Elias Lönnrot Letters Online’. Digital History in Finland III, Turku 30.11.2018.
 • Kirsi Keravuori: BiographySampo – tools for biographical and prosopographical research. Digital History in Finland III, Turku 30.11.2018.
 • Kirsi Keravuori: Saaristolaiset merellä. Itämeri - Pohjasta pintaan -tapahtuma, 17.11.2018, Turku.
 • Sakari Katajamäki:”Alice’s Adventures under Ground an in Wonderland. – Author as Editor and Editor as Author. Fifteenth annual conference of the European Society for Textual Scholarship (ESTS 2018, Praha 15–17.11.2018).
 • Sakari Katajamäki: “Tigerlillia Terribilis, and other concretised metaphors in nonsense literature”. – Metaphors-luentosarja. Kaarlen yliopisto, Praha 21.11.2018.
 • Pauliina Latvala-Harvilahti: Agency, Voices and Visions for Preferable Futures: Ethnographic research on the World Heritage Site Suomenlinna. - Imagining City Futures across Disciplines. Turun yliopiston kollegium TIAS, 19.11.2018
 • Niina Hämäläinen: Defining oral song. Forewords to folk poem publications.” Expressions and Impressions. Personal and Communal Aspects of Traditional Singing. November 7-9 2018, Estonian Literary Museum, Tartu. Esitelmä: ” 7.11.2018.
 • Ilona Pikkanen: The Club War and its 19th-century Fictions: an Intermedial Approach to Revolt Communication. Seminaarissa Revolts, revolt communication and political cultures. Turku, 23.11.2018 (SLS): http://www.sls.fi/en/evenemang/seminar-revolts-revolt-communication-and-political-cultures
 • Niina Hämäläinen, Hanna Karhu ja Silja Vuorikuru: Satuperinteestä nykyrunoon - suullisen perinteen ja kirjallisuuden yhteyksiä. Tampereen yliopiston kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelman syysseminaari Ihmesaduista adaptaatioihin: Näkökulmia sadun ja fantasian tutkimukseen, 16.11.
 • Hanna Karhu: “I don’t sing because my voice is so melodious…” – folk song notes in poet Otto Manninen’s archive. Expressions and Impressions. Personal and Communal Aspects of Traditional Singing. November 7-9 2018, Estonian Literary Museum, Tartu. Esitelmä: ” 7.11.2018.
 • Hanna Karhu: Ossianin laulut ja Aleksis Kiven tuotanto. Mansikoita ja Mustikoita III -seminaari, SKS  9.11.2018
 • Katri Vuola: The forms, placements and uses of crucifixes in the Cathedral of Turku during the Middle Ages - What can we know? Workshop Religious objects in medieval cathedrals and churches. Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS), 30.11.2018.
 • Mikkola, Kati & Blomster Risto: Paimiolainen Matti Simola romaniperinteen kerääjänä. Romanikulttuuria sanoin ja sävelin – aina Karjalasta asti. Paimion kaupungintalo, 27.11.2018.
 • Mikkola, Kati: Uskontodialogi eri uskontojen uskonnonopetuksessa – opetussuunnitelmien näkökulma. Luetko tekstin vai elätkö sitä? Kuunteleva keskustelu kirjoituksista (Scriptual Reasoning) -menetelmä uskontodialogin välineenä. Saksalaisen seurakunnan seurakuntasali, Helsinki, 19.11.2018.
 • Tarja-Liisa Luukkanen:Julius Krohn ja hänen arkistolöytönsä editoijat”, Variantti-kollokvio 2018: VALTAVIRTAA JA HILJAISIA SIGNAALEJA – Tieteellinen editointi ja tekstuaalitieteet tänään, SKS Helsinki, 27.11.2018
 • Tarja-Liisa Luukkanen: Naisen aseman muuttuminen 1800-luvun Suomessa. Topeliuksen aikalaiset -luentosarja, Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry, Iiris-keskus, Helsinki 20.11.2018.

Lokakuu

Today´s Literature, Tomorrow´s Literary History: Do Immigrant Authors Transform Finnish Literature. SKS, 26.10.2018.

Tutkijaseminaarissa 19.10. käsitellään Ilkka Leskelän artikkelikäsikirjoitusta Shipping from Turku to Gdansk in the mid-15th century: Captains as entrepreneurs. Tervetuloa!

Julkaisuja:

 • Risto Blomster ja Kati Mikkola: Kohtaamisia tien päällä ja arkistossa. Työmies Matti Simolan romaniperinneaineistot. Teoksessa Satunnaisesti Suomessa. Kalevalaseuran vuosikirja 97. Toim. Marko Lamberg, Ulla Piela ja Hanna Snellman. SKS, Helsinki, 37-64.
 • Katajamäki, Sakari: "Tyhjää uneksumista ja ytimellistä sorttia – Uni ja nukkuminen Aleksis Kiven tuotannossa". Teoksessa: Muisti ja uni kirjallisuudessa. Toim. Katriina Kajannes. Acta Semiotica Fennica LIV. Helsinki: Kulttuuriperintöjen akatemia & Suomen Semiotiikan Seura 2018, 61–83.
 • Riitta Pohjola-Skarp: Kivi ja maailmankirjallisuus / Kivi och världslitteraturen. Näyttelyjulkaisussa Kivi kääntyy. Ny syn på Kivi. Teatterimuseo.

Seminaari- ja konferenssiesitelmiä:

 • Helsinki Digital Humanities Summit 23.10: Kirsi Keravuori & Eero Hyvönen: Biografiasampo
 • Maija Koskinen vetää Art, Artists and Art Institutions in Times of War and Conflicts -session yhdessä Hanne-Leena Paloposken kanssa Pohjoismaisen taidehistorian seuran (Nordic Association of Art Historians) [no title] Nordik 2018 Copenhagen -konferenssissa 25–27.10.2018.

Variantti-kollokvion 2018 Valtavirtaa ja hiljaisia signaaleja CFP on avattu.

Syyskuu

Seminaari- ja konferenssiesitelmiä:

 • Mikkola, Kati: Whose Cultural Heritage? – Kalevala-metric poetry and spells narrated by Roma in the folklore archives of the Finnish Literature Society. Annual Meeting of the Gypsy Lore Society and Conference on Romani Studies, Bucharest 5.9.2018.
 • Eeva-Liisa Bastman & Kati Kallio: Hybrid Poetics: Early Modern Finnish Verse at the Intersection of two Poetic Systems. Nordmetrik  2018: Metrics and Versification in Poetry and Song, Tukholma 13.-15.9.2018
 • Tarja-Liisa Luukkanen & Maria Niku: Introducing ‘Elias Lönnrot Letters Online’. 6th Estonian Digital Humanities Conference Data, Humanities & Language: Tools & Applications. September 26–28, 2018, University of Tartu

Tutkijaseminaarissa 14.9. käsitellään Petra Lehtoruusun väitöskirjatyön Intermediaalinen menneisyyden tuntu suomalaisissa historian representaatioissa 1850-1917 tutkimussuunnitelmaa. Kommentaattoreina toimivat Sakari Katajamäki ja Riitta Pohjola-Skarp. Tervetuloa!

Elokuu

Ilmoittautuminen käynnissä konferenssiin Networks, poetics and multilingual society in early modern Baltic Sea Region, SKS, 30-31th August 2018 https://www.finlit.fi/fi/tutkimus/tutkimuksessa-tapahtuu/conference-netw...

Julkaisuja:

 • Maija Koskinen: The Kunsthalle Helsinki as an Artistic Battlefield of the Cold War from the late 1940s to the 1960s. Localizing the Contemporary. The Kunsthalle Bern as a Model. Ed. Peter J. Schneemann. JRP Ringier, Zürich, 2018
 • Kivi, Aleksis, Olviretki Schleusingenissä. Näytelmällinen osotelma neljässä osassa. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Pentti Paavolainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1440. Helsinki: SKS 2018.
 • Ihmissydän. Ihmisiä ja kohtaloita Aleksis Kiven maailmassa. Toim. Reeta Holopainen, Sakari Katajamäki ja Ossi Kokko. Ntamo.

Konferenssiesitelmiä:

 • Pauliina Latvala-Harvilahti: Oral history meets narrative and computational analysis: challenges of digital big data on politics. SIEF/Historical Approaches in Cultural Analysis -työryhmän konferenssi Historical Approaches in Contemporary Research Field: Making Connections, Tartto 29-31.8.2018

Kesäkuu

Julkaisuja:

 • Katri Vuola: Medieval Wooden Sculpture of an Unknown Saint from Nousiainen: from Materials to Meaning. Mirator Vol 19 Nro 1 (2018): Changing Senses of Sacrality: Objects, Beliefs, and Performances from the Medieval to the Early Modern Era. Proceedings of the Conference held in Helsinki, 1–2 December 2016. Eds. Reima Välimäki and Karolina Kouvola. Glossa ry: Helsinki 2018,  4366. https://journal.fi/mirator/article/view/69101/31330
 • Ilona Pikkanen: The Emergence of a Story Space: The image of the Club War (1596–1597) in Swedish and Finnish historiography, 1620–1860. Scandinavian Journal of History, 2018: https://www.tandfonline.com/eprint/7mM84K7y8frqHcUVBZiX/full

Konferenssiesitelmiä:

 • Antti Lindfors: Esitelmä International Society for Folk Narrative Research -konferenssissa, Ragusassa, Sisiliassa 12.-16.6.2018.
 • Antti Lindfors: Esitelmä International Society for Humour Studies (ISHS) -konferenssissa Tallinnassa, Virossa, 25.-29.6.2018.
 • Niina Hämäläinen: To narrate the resistance? Unknown manuscripts in the archive. International Society for Folk Narrative Research -konferenssissa, Ragusassa, Sisiliassa 12.-16.6.2018.
 • Kati Mikkola: Interpretations of secularisation and religious change by lower class writers in the late 19th and early 20th century Finland (esitelmä). – The XX International Oral History Association conference (IOHA) Memory and Narration, Jyväskylä 19.6.2018.
 • Tarja-Liisa Luukkanen: ”Ja Korkia Esiwalta meidänki isäinmaassa pyytää valistusta voittaa”. Sivistys ja kasvatus eilen ja tänään -symposium, 6.6.2018, Kuopion yliopisto.

Toukokuu

CFP: Tieto liikkeessä: Tiedon ja taitojen kierto pitkällä 1800-luvulla. 1800-luvun tutkimuksen päivät Oulun yliopistossa 24.-25.1.2019.

Tutkijaseminaarissa 18.5. käsitellään Anni Reuterin artikkelikäsikirjoitusta The experience of internal exile in the Soviet Union during Stalin’s time – The Counter history of deported Ingrian Finns. Tervetuloa!

Tutkimusosasto on jälleen mukana Helsinki Digital Humanities Hackathonissa 23.5.–1.6.2018: ryhmän People in the News vetäjinä toimivat Antti Kanner, Jani Marjanen, Ilona Pikkanen ja Risto Turunen.

Julkaisuja:

Konferenssi- ja seminaariesiintymisiä:

 • SASS 2018: The Society for the Advancement of Scandinavian Study, Los Angeles, May 3-5 2018
  • Niina Hämäläinen: Austere or Tender? Ideals of Family in the National Discourse, 4.5.2018
  • Kati Mikkola: Inclusion and Exclusion – The Finnish Roma and the Category of Finnish Folklore, 4.5.2018
  • Antti Lindfors: Appropriation of the Personal and the Third-Person Perspective in Finnish Stand-Up Comedy, 5.5.2018.
 • Ilona Pikkanen: The Emergence of a Story Space: The Image of the Club War (1596-97) in Swedish and Finnish Historiography, 1620-1860. Conflict and Confession: Understanding Politics in Sweden-Finland during the 1590, Lundin yliopisto, 22.–24.5.
 • Kirjallisuuden ja kirjallisuudentutkimuksen paikat kulttuurisessa muutoksessa. Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosiseminaari 2018. Itä-Suomen yliopisto, 17.-18.5.:
  • Niklas Alén & Sakari Katajamäki & Ossi Kokko: ”Sano (XML-)kielin, puhu mielin – Kiven romaanihenkilöt keskustelijoina”. Esitelmä paneelissa ”Digitaaliset aineistot kirjallisuudentutkimuksessa”, 17.5.2018
  • Hanna Karhu: Muuttuva ilmaisu 1890-luvulla: Otto Mannisen, Ilmari Kiannon ja Larin-Kyöstin rekilaulunomaiset runot, 18.5.2018.

Huhtikuu

CFP: Author as Editor and Editor as Author: Fifteenth annual conference of the European Society for Textual Scholarship (ESTS 2018). DL for proposals 30th April.

Keväisiä julkaisuja:

 • Kati Mikkola: Monikulttuurisuus ja uskonnonvapaus. Teoksessa: Yhteiskuntafilosofia (toim. Juha Räikkä). Unipress 2018, 167–18.
 • Carsten Selch Jensen, Tracey R. Sands, Nils Holger Petersen, Kurt Villads Jensen & Tuomas M. S. Lehtonen, Saints and Sanctity around the Baltic Sea: Identity. Literacy, and Communication in the Middle Ages. Kalamazoo, Michigan: Medieval Institute Publications, Western Michigan Unversity 2018, 324 p.
 • Tuomas M. S. Lehtonen et al.: “Saints and Sainthood around the Baltic Sea  - An Introduction”. Teoksessa Saints and Sanctity around the Baltic Sea: Identity. Literacy, and Communication in the Middle Ages (pp. 3—112).

Katri Vuola luennoi 17.4. otsikolla Mitä jäljelle jää eli keskiaikaisten veistosten vaiheet reformaation jälkeen Helsingin yliopiston kurssilla Näkökulmia Suomen keskiajan taidehistoriaan / Näkökulmia keskiajan kirkkotilaan.

Elävä Suomenlinna -hankkeen podcast-sarjan ensimmäinen osa julkistetaan 11.4. Pauliina Latvala-Harvilahti SKS:n tutkimusosastolta kertoo taustasta, tavoitteista ja toteutustavasta. 20 minuutin mittaisen podcastin voi kuunnella vaikkapa lauttamatkalla Suomenlinnaan! https://soundcloud.com/elaevae-suomenlinna

Tutkijaseminaarissa 20.4. käsitellään Reeta Holopaisen luontoa ja ympäristöeetosta Eila Kivikk’ahon runoudessa käsittelevää väitöskirjahanketta. Kommentaattorina toimii Toni Lahtinen (Tampereen yliopisto). Tervetuloa!

Konferenssi- ja seminaariesiintymisiä:

 • Tuomas M. S. Lehtonen: Laulut ja kirjoitukset. Suullinen ja kirjallinen kulttuuri uuden ajan alun Suomessa. Laulut ja kirjoitukset: Mikael Agricolan päivän seminaari. SKS 9.4.2018.
 • Kati Kallio: Hywä Herra Hertu Carle, Ruotzin Cullanen Cunnigas. Laulut ja kirjoitukset: Mikael Agricolan päivän seminaari. SKS 9.4.2018.

Nimistöntutkija, dosentti Sirkka Paikkala (Kotimaisten kielten keskus) pitää 17.4. klo 17.00 esitelmän ”Oliko Aleksis Kivi fennomaani? – Nimistöntutkijan puheenvuoro” (SKS:n juhlasali). Tervetuloa! (https://www.finlit.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/oliko-aleksis-kivi-fennomaani-nimistontutkijan-puheenvuoro#.Wsxgr39LeLQ)

KäTU-symposiumissa (XIV Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposium) Turun yliopistossa 13.-14.4.2018 on mahdollista päästä kuulemaan tutkimusosaston tutkijoita! Reeta Holopainen esitelmöi otsikolla Luonnontieteen termien kääntäminen ja kehittyvä erikoissanasto Topeliuksen Luonnonkirjan valossa, Sakari Katajamäen esitelmän aiheena on Runokäännökset Zacharias Topeliuksen Luonnonkirjassa ja Ossi Kokko käsittelee aihetta Raamattu-sitaatit Topeliuksen Boken om Vårt Landissa sekä Maamme kirjan eri versioissa. Lisätietoa: https://katu-symposiumi.com/

Teatterimuseon taiteilijatapaamisessa 7.4. haastatellaan Riitta Pohjola-Skarpia. Tilaisuudessa julkistetaan myös kriittinen editio Aleksis Kiven Karkurit-näytelmästä. Tervetuloa!

Maaliskuu

Katri Vuola luennoi 27.3. otsikolla Kolmiulotteisen kuvan voima - alttarikaapit ja veistokset keskiaikaisessa kirkkotilassa Helsingin yliopiston kurssilla Näkökulmia Suomen keskiajan taidehistoriaan / Näkökulmia keskiajan kirkkotilaan.

Kati Mikkola ja Harri Rinta-aho ovat laatineet selvityksen suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä englannin kielellä. Selvitys on luettavissa ja ladattavissa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-561-7

 

Konferensseja ja seminaareja:

 

 • Niina Hämäläinen on esitellyt tutkimustaan ja Kalevalan kriittinen editio -hanketta (Kordelinin säätiö ja SKS):
  • Häirinnän kulttuurinen kuva. Tapaus Aino.Kalevala-juhla, Lohjan kaupunginkirjasto, Lohja, 3.3.2018.
  • Kyllä muoto muita tuopi. Kantelettaren naiskuvia. Kalevalan ja karjalaisuuden juhla, Karjalatalo, Karjalan Liitto, Helsinki, 28.2.2018
  • Anni tytin metamorfoosi. Mitä tutkimus on saanut selville Aino-runosta?, Väärinkäsityksiä Kalevalasta, Tieteiden yö, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 18.1.2018.
 • Katri Vuola ja Ilkka Leskelä osallistuivat Artefakta-konferenssin paneeliin Material for Interdisciplinary Study – Wood Use in Medieval North-Eastern Europe. Tieteiden talo, 2.3.2018.
 • Kirsi Laurén piti esitelmän "Traumatic events and affective memories" työryhmässä At hantera intensiva känslor. X Kansatieteen päivät 2018, Järki ja tunteet - Affektiivinen etnologia, Pori  15.-16.3. 2018. 
 • Tuomas M. S. Lehtonen esitteli tutkimustaan tutkijavierailulla Göteborgissa:
  • Oral and Literary Cultures in Late Medieval and Early Modern Finland, Medeltidskommittén, Historiska institutionen, Göteborgs universitet 21.3.2018
  • Rituals, clergymen, folk-beliefs and oral tradition in the Early Modern Sweden and Finland: Lutheran Poetics and Ceremonies in the late 16th century, Seminar at the Department of Literature, History of Ideas and Religion, Göteborgs universitet 28.3.2018

Pauliina Latvala-Harvilahti esittelee Suomenlinna-tutkimushankettaan tutkijaseminaarissa 23.3. Tervetuloa!

Julkaistuja artikkeleita:

 • Tarja-Liisa Luukkanen: Johan Samuel Pajula, teologisen tutkimuksen uranuurtaja ja yksi vuoden 1918 uhreista, Teologinen Aikakauskirja 1/2018, 18–30.

Tutkimusosaston DH-hankkeet olivat mukana Digital Humanities in the Nordic Countries DHN2018 -konferenssissa: Eero Hyvönen ja Kirsi Keravuori esittelivät Semantic National Biography of Finland -hanketta ja Maria Niku osallistui posterisessioon Elias Lönnrot Letters online -posterilla.

Museoviraston Suullisen perinteen ringin perustamistilaisuus pidettiin 8.3.2018, paikalla Pauliina Latvala-Harvilahti, Kirsi Laurén ja Kati Mikkola. Ringin perustaminen on osa Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelusopimuksen toimeenpanovaihetta.

Irma Tapaninen esittelee tutkijaseminaarissa 2.3. Maiju Lassilan romaania Liika viisas käsittelevää artikkelikäsikirjoitustaan. Kommentaattorina toimii Hanna Karhu. Tervetuloa!

Helmikuu

Tutkimusosaston Edith-yksikkö on saanut Suomen Kulttuurirahastolta 45 000 euron apurahan Z. Topeliuksen Luonnon kirjan digitaaliseen editioon. Onnea Sakari, Reetta, Ossi ja muut!

Julkaistuja teoksia ja artikkeleita

 • Antti Lindfors:Twin Constellations: Parallelism and Stance in Stand-Up Comedy. - Oral Tradition, 31(2), 561-582. Special issue on parallelism.
 • Anna Ripatti: Suuren muodon jäljillä - Klaus Holman tutkimus romaanisesta taiteesta. Kauneus, arvoja ja kadonnut menneisyys. Näkökulmia Klaus Holman muistokokoelmaan. Taidehistoriallisia tutkimuksia - Konsthistoriska studier 49, toim. Visa Immonen & Elina Räsänen, 179-197.
 • Katri Vuola: Häijy hallitsija vai taivaallinen ruhtinas? Keskiaikainen pääveistos Klaus Holman kokoelmassa. Kauneus, arvoja ja kadonnut menneisyys. Näkökulmia Klaus Holman muistokokoelmaan. Taidehistoriallisia tutkimuksia - Konsthistoriska studier 49, toim. Visa Immonen & Elina Räsänen, 199-210.
 • Reeta Holopainen ja Sakari Katajamäki: Eläintarinoita koululaisille. Zacharias Topelius faabelikirjailijana. Pirta 1/2018, 18–20.
 • Tarkka, Lotte ja Hämäläinen, Niina 2018: #Aino. Väärinkäsitys kolmessa näytöksessä. Vähäisiä lisiä, 27.2.2018.

Tieteiden talolla 2.2.2018 pidetyssä tapahtumassa "Suopäivä 2018: Suot suomalaisessa yhteiskunnassa" kuultiin myös Kirsi Laurénin kutsuttu esitelmä Suomalainen suokulttuuri

Ulla-Maija Peltonen on ahkeroinut sisällisodan muistovuoden parissa:

 • Ulla-Maija Peltonen, Haluammeko tietää – Uskallammeko muistaa? yhdessä Kirsti Salmi-Niklanderin kanssa. Studia Historia 1918 -marathon, Helsingin yliopisto, Tiedekulma 27.2.2018.
 • Ulla-Maija Peltonen, Miten me muistamme sisällissotaa? Sota jättää jälkensä -luentotilaisuus. Lahden seurakuntayhtymä, Nastolan kirkko 13.2.2018.
 • Ulla-Maija Peltonen, Miten me muistamme sisällissotaa? Sota jättää jälkensä -luentotilaisuus. Lahden seurakuntayhtymä, Ristinkirkko 7.2.2018.
 • Ulla-Maija Peltonen, Muistamisen vastuu ja välttämättömyys.  Vallankumous ja Sisällissota 1918. Maanantaiklubi Bergga, Helsinki 5.2.2018.
 • Ulla-Maija Peltonen, Punaorvot valkoisessa Suomessa. Seppo Rustaniuksen dokumenttielokuva 1999. Huutoja ja kaikuja -Doc Point  dokumenttielokuvien festivaali, Helsinki 4.2.2018.                       
 • Ulla-Maija Peltonen, Pohjoinen Guernica. Sisällissodan vaietut runot.  Vuosi 1918 kirjallisuudessa ja SKS:n muistitietoaineistoissa -seminaari, Helsinki  SKS 17.1.2018.

Kynällä kyntäjät -verkkojulkaisu on julkaistu SKS:n nettisivulla. Onnittelut tekijöille hienosta saavutuksesta!

Niina Hämäläinen, Hanna Karhu ja Silja Vuorikuru esittelevät tutkijaseminaarissa 9.2. johdantolukuansa suullisen ja kirjallisen suanna hteita folkloristiikassa ja kirjallisuudentutkimuksessa käsittelevään artikkelikokoelmaan. Kommentaattorina toimii Ulla-Maija Peltonen. Tervetuloa!

SKS:n tutkimusosastolle on valittu vuoden 2018 korkeakouluharjoittelijat: Anni Karvinen ja Tommi Laine Edith-yksikköön ja Alex McKeough ja Aino-Kaisa Ahponen Biografiakeskukseen. Tervetuloa mukaan!

Veijo Pulkkinen työskentelee osastolla 31.5.2018 saakka post doc -hankkeensa Kirjoituskone suomalaisessa kirjallisuudessa: geneettinen mediaalinen tutkimus parissa.

Tammikuu

Kirjallisuudentutkija Mehdi Ghasemin hanke Toward a More Comprehensive and Inclusive Finnish Literature on saanut vuoden rahoituksen PoDoCo:lta (PostDocs in Companies / Suomen Kulttuurirahasto). Sijoituspaikkana ja yhteistyökumppanina toimii SKS. Onnea Mehdi!

1800-luvun tutkimuksen verkoston 10-vuotiskonferenssi 1800-luku ja tulevaisuus järjestetään Helsingissä 25.-27.1.2018. Rekisteröidy 15.1. mennessä!

Kati Mikkola esittelee artikkelikäsikirjoitustaan Vähemmistöjen roolit muuttuvassa arkistopolitiikassa – Perinnekokoelmien etnisiä ja kielellisiä rajanvetoja Suomessa ja Virossa SKS:n tutkijaseminaarissa 12.1. Kommentaattorina toimivat Lauri Harvilahti ja Jukka Saarinen. Tervetuloa!

Tutustu kevään 2018 tutkijaseminaariaikoihin.

Balladien ja historian suhteet -työpaja järjestetään SKS:n juhlasalissa 11.1. klo 13-16. Tervetuloa! Mukana mm.

 • Kati Kallio: Balladi, lyyris-eeppinen runo vai kertova laulu: runon arvosta ja ajoituksista
 • Anu Lahtinen: Elinan surma historioitsijan silmin
 • Ilkka Leskelä: Annikaisen virsi talous- ja sosiaalihistorioitsijan hampaissa - mitä, missä ja milloin?

Joulukuu

Julia von Boguslawski esittelee väitöskirjatyötään otsikolla Emerging Worldviews and the Re-Shaping of the Religious Field: Freethought, Theosophy, and Anthroposophy in Finland 1900–1930 SKS:n tutkijaseminaarissa 15.12. Kommentaattorina Mikko Pollari (Tampereen yliopisto). Tervetuloa!

Osaston tutkijat ovat jälleen ahkeroineet ja tuloksena on julkaistu seuraavat artikkelit:

 • Kirsi Laurén: "Siinä katottiin vähän aikaa konepistoolin suuaukkoa”. Traumaattiset kertomukset neuvostopartisaanien iskuista Lapissa ja Kainuussa jatkosodan aikana. Lähde: historiatieteellinen aikakauskirja,( 43–62), joulu 2017
 • Antti Lindfors: Twin Constellations: Parallelism and Stance in Stand-Up Comedy. – Oral Tradition Vol. 31(2) (Special Issue on Parallelism).
 • Antti Lindfors: Performance of Moral Accountability and the Ethics of Satire in Stand-Up Comedy. – Ethnologia Europaea: Journal of European Ethnology 47(2).
 • Anti Lindfors: Zeroing in on Performance 2.0: From Serialization to Performative Enactments. – Folklore: Electronic Journal of Folklore Vol. 69, pp. 169–194.

Reeta Holopaisen kritiikki Tomi Kontion runoteoksesta Saattaa, olla on julkaistu lehdessä Kritiikki. Nuoren Voiman kirjakatsaus XVII.

Torstaina 14.12. alkaen klo 17 Turun kaupunginkirjastossa jatkuu Keskustele ja väittele kirjallisuudesta -sarja. Ohjelmassa on  H.K. Riikosen luento "Suomalainen kaunokirjallisuus ulkomailla: kääntämisen vaikeudet ja voitot" sekä paneelikeskustelu, jossa mukana Riikonen, Sakari Katajamäki ja Viola Čapková.

Biografian rajat ja rajattomuus -konferenssi järjestetään SKS:ssa 12.–13.12.2017. Tervetuloa mukaan!

Katri Vuola esitelmöi otsikolla Reliikkien sijoittaminen puuveistoksiin keskiajan Suomessa Suomen keskiajan arkeologian seuran vuosittaisessa syyskokouksessa ja -seminaarissa Hämeenlinnassa 1.12.2017.

Marraskuu

Esitelmäkutsu: Author as Editor and Editor as Author. Fifteenth annual conference of the European Society for Textual Scholarship (ESTS 2018). Prague, 15.–17.11.2018.

Onnittelemme Edithin tutkijoita ja erityisesti päätoimittaja Riitta Pohjola-Skarpia uudesta Aleksis Kivi -editiosta: Kivi, Aleksis: Karkurit. Näytelmä viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Riitta Pohjola-Skarp (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Jyrki Nummi ja Pentti Paavolainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1428. Helsinki: SKS 2017!

Konferenssi- ja seminaariesitelmiä:

 • Niina Hämäläinen: The Almqvist Lecture: A Question of Authority. The Kalevala in Finnish Folkloristics.– Irish Conference of Folklore and Ethnology, University College Dublin, 25.11.2017.
 • Niina Hämäläinen: luento Suullisen perinteen ideologiat. Näkökulmia tekstualisaatioon. – Folklore ja kirjallisuus -kurssi, Turun yliopisto, 9.11.2017.
 • Niina Hämäläinen: luento Tieteellinen editio ja tekijyyden problematiikka. – Tieteellinen editointi -kurssi, SKS 23.11.2017.
 • Kaisa Kaakinen: Historical Biographies and Relational Imagination in Contemporary Literature. – Workshop Historical Imagination, Futurity and Narrative Form, SELMA Centre for the Study of Storytelling, Experientiality and Memory, Turun yliopisto 17.11.2017.
 • Kaisa Kaakinen: Yhteismitallisuus ja yhteismitattomuus komparatismikeskusteluissa. – Alustus Turun yliopiston yleisen kirjallisuustieteen vertailevaa kirjallisuustiedettä käsitelleessä tutkijaseminaarissa 10.11.2017.
 • Kati Kallio: Relationships of oral and literary traditions in early modern Finland. – Oral Tradition, Scripture, and Print Culture – Interfaces and Comparisons in Northern Contexts, SKS 9.11.2017.
 • Sakari Katajamäki: Through the Looking Glass: Editorial invariance. – Editorial Degrees of Intervention. Fourteenth annual conference of the European Society for Textual Scholarship (ESTS).” Alcalá de Henares, 23.–24.11.2017.
 • Kirsi Laurén: Traumaattisesta menneisyydestä vaikeneminen ja köyhyyden häpeä. – Trauma-käsitetyöpaja, Itä-Suomen yliopisto, 7.11.2017.
 • Kirsi Laurén: Suohon laulantaa, turvetta ja tunteita: suot ja kulttuurinen luontosuhde. Luentosarja Muistellen ja koetusta kertoen - tavallisen ihmisen historiaa. Helsingin työväenopisto, 15.11.2017.
 • Kirsi Laurén: Koli National Park and Finnish Culture. – Blended Erasmus+ Staff Training (BEST+): International Attractiveness of Universities. Itä-Suomen yliopisto, Joensuu 29.11.2017.
 • Tuomas M. S. Lehtonen: Finnish 19th Century Nationalism and the Finnish Literature Society. Finland 100 – Warsaw 10. Jubilee Conference of the Section of Finnish Studies, University of Warsaw, 18.11.2017.
 • Tuomas M. S. Lehtonen: On the project “Letters and Songs: Registers of Beliefs and Expressions in the Early Modern North”. Oral Tradition, Scripture, and Print Culture – Interfaces and Comparisons in Northern Contexts, SKS 9.11.2017.
 • Katri Vuola: New Life of Catholic Wood Sculptures in Finland: Placements in the Lutheran Churches and in the Museums. – 500 Years of Protestant Church Architecture. Helsinki 31.10.–1.11. (1.11.)

Alustava ohjelma: 1800-luvun tutkimuksen päivät 10 vuotta -konferenssi 1800-luku ja tulevaisuus, Helsinki 25.-27.1.2018

Antti Lindfors esittelee artikkelikäsikirjoitustaan Appropriation of the Personal and the Third-Person Perspective in Stand-Up Comedy pe 24.11. Kommentaattorina toimii Tomi Visakko (Helsingin yliopisto). Tervetuloa!

Anni Reuter esittelee artikkelikäsikirjoitustaan Inkerinsuomalaisten hiljaista vastarintaa 1930-luvun Neuvostoliitossa SKS:n tutkijaseminaarissa pe 10.11, kommentaattorina Kirsi Keravuori. Tervetuloa!

Seminar Oral Tradition, Scripture, and Print Culture – Interfaces and Comparisons in Northern Contexts will be organized on 9th November. Welcome all!

8.11. järjestetään Mansikoita ja Mustikoita II – Aleksis Kivi ja suomalainen runokieli -seminaari. Mukana mm. Eeva-Liisa Bastman ja Sakari Katajamäki. Tervetuloa! 

Variantti-kollokvio 2017 järjestetään 1.11. otsikolla LUOMISTYÖN JÄLJILLÄ – Taiteiden tutkimusta geneettisen kritiikin näkökulmista. Mukana mm. Hanna Karhu ja Riitta Pohjola-Skarp. Tervetuloa!

Lokakuu

Kirsi Laurén esittelee tutkijaseminaarissa 27.10. artikkelikäsikirjoitustaan Ylläpidetyt muistot vastarinnan välineenä. Traumaattiset kertomukset neuvostopartisaanien hyökkäyksistä jatkosodan aikana, kommentaattorina Ville Kivimäki. Tervetuloa!

Konferenssi- ja seminaariesitelmiä:

 • Ulla-Maija Peltonen: Muistin paikat. Miten suomalaiset ovat käsitelleet ja käsittelevät 1918 sodan vaikeita kokemuksiaan muistitiedon ja taiteen keinoin? – Luentosarja Suomen Sisällissodasta: Vaikeat vuodet 1917–1918.
 • Niina Hämäläinen: Family History in Process: The Kalevala. –Historiantutkimuksen päivät 19-21.10.2017, Turun yliopisto.
 • Kaisa Kaakinen: keynote-luento Reading Architectural Poetics and Transnational Trauma in W. G. Sebald. – Maisteriopiskelijoiden konferenssi W. G. Sebald's Austerlitz: Time, Architecture, Image. 16.10.2017, Tallinnan yliopisto.

Aleksis Kivi ja elävä kuva -seminaari järjestetään elokuvateatteri Orionissa 13.10. Mukana mm. Sakari Katajamäki. Tervetuloa!

Onnittelemme Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahansaajia Kaisa Kaakista, Pauliina Latvala-Harvilahtea ja 1800-luvun tutkimuksen verkostoa!

Tuomas M. S. Lehtonen esittelee tutkijaseminaarissa 13.10. artikkelikäsikirjoitustaan, kommentaattorina Ilkka Leskelä. Tervetuloa!

18.10. HELDIG DIGITAL HUMANITIES SUMMIT 2017: mukana esitykset SKS:n DH-hankkeista (Kirsi Keravuori) ja Lönnrotin kirjeenvaihto -verkkojulkaisusta (Maria Niku) sekä kevään 2017 hackathon-ryhmä Categories, Norms and Genres (Mikko Koho ja Agata Dominowska).

Kirsi Keravuori esitelmöi talonpoikaispurjehduksesta Turussa Forum Marinumin ja Turun yliopiston merellisen tutkimuksen laboratorio AHA:n Studia Generaliassa 18.10.

19.–21.10 Turussa SHS:n Historiantutkimuksen päivillä Niina Hämäläinen, Anni Reuter ja Kirsi Keravuori (sessio Family History in Process).

Mediaesiintymisiä:

 • Ulla-Maija Peltonen: Kipeä sota. Pohjantähden varjo, Ulla-Maija Peltonen. Toimittaja Samuli Vänttilä. Suomenmaa 6.10.2017
 • Ulla-Maija Peltonen: Taide pakottaa katsomaan sotaa silmiin, Ulla-Maija Peltonen. Toimittaja Sari Pullinen. Etelä-Suomen Sanomat 25.10.2017.
 • Ulla-Maija Peltonen: Sisällissota julkisuudessa, muistamisesta ja unohtamisesta, Ulla-Maija Peltonen. Toimittaja Kaija Kellman. Yle Radio Suomi, Ajantasa 26.10.2017. Yle Areena 26.-30.10.2017.
 • Ulla-Maija Peltonen: F.E. Sillanpään Hurskas kurjuus. Keskustelemassa Jukka Kekkonen ja Ulla-Maija Peltonen. Toimittaja Pietari Kylmälä. Yle Radio 1, Kirjojen Suomi, 101 kirjaa. Yle Areena 1.5.-31.12.2017. https:/yle.fi

Yhdeksän virttä muutoksesta -sarjassa (Yle radio 1) kuultavana tutkimusosaston nykyisiä ja entisiä tutkijoita: https://areena.yle.fi/1-4220954

 • 13.9. Armahda, Herra Jumala, näistä valtapeleistä! Haastateltavana historioitsija, SKS:n pääsihteeri Tuomas Lehtonen.
 • 20.9. Jeesus, Kristus elämämme ja muutoksesta hämmentynyt rahvas. Haastateltavana historioitsija, SKS:n pääsihteeri Tuomas Lehtonen.
 • 27.9. Te kristityt, nyt juhlikaa - suomenkielisen virsilaulun suuntaa etsimässä. Haastateltavana tutkija Kati Kallio.
 • 11.10. Neitsyt Maria. Haastateltavana tutkija Senni Timonen.
 • 25.10. Ilta. Haastateltavana tutkija Kati Kallio

Syyskuu

Julkaistuja artikkeleita: Kati Kallio: Literary Kalevala-Meter and Hybrid Poetics in the 16th and 17th Century Finland. – Folklore: electronic journal of folklore 67, 13–48. https://doi.org/10.7592/FEJF2017.67.kallio

Maija Koskinen esittelee tutkijaseminaarissa 29.9. väitöskirjatyötänsä otsikolla Taidehallin kylmä sota. Tervetuloa!

Ulla-Maija Peltonen osallistuu paneelikeskusteluun Kirkko ja sisällissota Tuomiokirkon kryptassa 20.9.2017. Mukana myös Ilkka Huhta ja Niko Huttunen. Tervetuloa!

Onnittelemme Kati KalliotaTuomas M. S. Lehtosta, Senni Timosta, Irma-Riitta Järvistä ja Ilkka Leskelää uudesta monografiasta Laulut ja kirjoitukset. Suullinen ja kirjallinen kulttuuri uuden ajan alun Suomessa!

Esitelmäkutsuja:

Niina Hämäläinen, Hanna Karhu, Sakari Katajamäki ja Ossi Kokko vetävät kirjallisuuden maisteriohjelmaan kuuluva tieteellisen editoinnin kurssia (Helsingin yliopisto). Kurssi pidetään osin tutkimusosaston neuvotteluhuoneessa ja se alkaa 7.9.

Pauliina Latvala-Harvilahti vetää Suomenlinna maailmanperintökohteena ja asuinpaikkana -tutkimushankekurssia (Turun yliopisto, kulttuuriperintö), joka järjestetään Suomenlinnassa 19.-22.9.2017. Kurssin aikana kertyvä haastatteluaineisto tallennetaan SKS:n arkistoon.

Konferenss- ja seminaariiesitelmiä:

 • keynote: Pauliina Latvala-Harvilahti ja Riina HaanpääLiving in the World Heritage Sites in Finland: Cases Old Rauma and Suomenlinna. Nordic World Heritage Conference, Rauma 11.–14.9.2017 “Living in World Heritage and Community Involvement” https://www.rauma.fi/nwhc/program/
 • Pauliina Latvala-Harvilahti: A bottom-up approach of Living Suomenlinna World Heritage Site: ethnographic research. Heritage, Tourism and Hospitality. 3rd International Conference Narratives for a World in Transition, Pori 29.9. https://heritagetourismhospitality.org/programme/speakers/
 • Niina Hämäläinen: Moderni eepos. Kalevala ja sivistyneistön perhekeskustelu 1800-luvulla. – Folkloristiikan luentosarja, Helsingin työväenopisto, 20.9.2017.

Uusina tutkijoina osastolla aloittavat folkloristi Pauliina Latvala-Harvilahti, folkloristi Antti Lindfors ja kirjallisuudentutkija Kaisa Kaakinen. Tervetuloa mukaan!

Elokuu

Elias Lönnrotin kirjeenvaihdon digitaaliseen editioon on lisätty A. Ahlqvistille, Fabian Collanille, M. J. Lindforsille, Carl Saxalle ja C. H. Ståhlbergille kirjoitetut kirjeet. Nyt julkaisussa on kaikkiaan 795 kirjettä, ja kokoelma karttuu edelleen.

Mediaesiintymisiä ja haastetteluita:

 • Kirsi Laurén: YLE-uutiset: Alastomuus voi olla Suomessa tabu saunoista huolimatta – 1800-luvun siveysliike vaikuttaa yhä, 9.8.2017. Luettavissa YLE Uutisissa: https://yle.fi/uutiset/3-9757348
 • Ulla-Maija Peltonen: Hämeen Sanomat, Kanta Häme 8.8.2017: Oliko heillä vain nälkä? Hausjärven teloitettujen tarina saattaa pian ratketa. Toimittaja Anu Kankaansydän.

Uusia julkaisuja:

 • Kirsi Laurén (&Schuurman, Nora): Viimeinen katse ja kuonon hipaisu. Lemmikkieläimen toimijuus kuolemaa koskevissa kertomuksissa. Sukupuolentutkimus – Genusforskning, vol. 30, 2/2017, 65–78.

Konferenssiesitelmiä:

 • Linda Kaljundi, Anu Lahtinen ja Tuomas M. S. Lehtonen: paneeli Reformation and Lived Religion in the Early Modern North. Pohjoismaiset historiapäivät, Aalborg 15.-18.8.2017 (15.8.2017).
 • Kati Kallio: Early modern hymns and folk poetry – “Hearing Finnishness in Hymns,” Aboagora, Turku, 23.8.2017. 
 • Hanna Karhu: Feelings of Melancholy and Disappointment in the Unpublished Poem Drafts of the Finnish Poet Otto Manninen. End Games and Emotions: The Sense of Ending in Modern Literature and Art18.8., Tallinna/Helsinki.
 • Hanna Karhu:Otto Mannisen julkaisemattomien runojen luonnokset. Otto Mannisen 145-vuotisjuhlat, Kangasniemi 13.8.
 • Ulla-Maija Peltonen: Miten me muistamme sisällissotaa, Ulla-Maija Peltonen. Sisällissota mielissä ja muistoissa -seminaari. Lahden historiallinen museo, Lahti 16.8.2017
 • Ulla-Maija Peltonen: Vuoden 1918 kipujäljet, keynote puhuja Ulla-Maija Peltonen. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran kesäseminaari, Museokeskus Vapriikki, Tampere 22.8.2017.
 • Ilona Pikkanen: The Fear of People or Transcultural Historiography and its Social Imagery ca. 1620–1860. Pohjoismaiset historiapäivät, Aalborg 15.-18.8.2017 (16.8.2017).

Esitelmäkutsuja:

Heinäkuu

Konferenssiesitelmiä: Niklas Alén esittelee SKS:n avoimen tieteen hankkeita yhdessä HuLibin kanssa LIBER17-konferenssissa (Patras, Kreikka  3.-7.7.)

Kesäkuu

Onnittelemme Kirsi Keravuorta uunituoreesta monografiasta Saaristolaisia. Elämä, arki ja vanhemmuus laivuriperheen kirjeenvaihdossa (Historiallisia tutkimuksia 276, SKS)!

Kati Kallio toimii Suomen Akatemian tutkijatohtorina SKS:n tutkimusosastolla 2017–2020. Onnea Kati!

Kati Mikkolaa haastatellaan Virpi Väisäsen toimittamassa historiaohjelmassa kansanperinteen kerääjä Vilho Itkosesta Yle radio 1:ssä maanantaina 26.6. klo 12.10. Ohjelma tulee uusintana lauantaina 1.7. klo 17.15 samalla kanavalla.

1800-lukupäivät 2018: esitelmäkutsu on julkaistu. Esitelmäehdotuksien DL on 8.10.

Eeva-Liisa Bastman väittelee poetiikasta ja pietismistä 1700- ja 1800-lukujen virsirunoudessa 9.6. Onnea matkaa Eeva-Liisa!

Konferenssiesitelmiä ja luentoja

 • Kati Mikkola: Haaveena kansankirjailijuus – kirjallisen kentän esikuvia ja esteitä. Kauppis-Heikin kirjallisuusseminaari, Vieremä 10.6.2017.
 • Kirsi Keravuori: Making form and content meet: Elias Lönnrot  letters online. International Auto/Biography Associationin konferenssi, Lontoo 9.6.
 • Hanna Karhu: How to Rewrite a Folk Song? Case of the Finnish Poet Otto Manninen and Finnish Rhyming Couplets. GENESIS – HELSINKI 2017: Creative Processes and Archives in Arts and Humanities.

Ohjelma: GENESIS – HELSINKI 2017: Creative Processes and Archives in Arts and Humanities 7.–9.6.

Toukokuu

Tutkijaksi tutkimusosastolle? Hae työpistettä 31.5. mennessä!

Tarton tutkijaresidenssikaudet 1.9.2017–31.8.2018 haettavana 31.5. mennessä!

Tutustu syksyn tutkijaseminaariaikoihin!

Uusia julkaisuja:

 • Niina Hämäläinen: Emotional Transpositions: Interpreting Oral Lyric Poetry. Folklore: Electronic Journal of Folklore, vol 67: 171–198. 2017.

Kirsi Laurénin asiantuntijahaastattelu artikkeliin "Suosta sinä olet tullut" löytyy Maaseudun tulevaisuuden toukokuun Kantri-liitteestä 17.5.2017.

Konfrerenssiesitelmiä:

 • Kirsi Laurén: Rajaseudun ympäristöt traumaattisissa kertomuksissa. YmpäristötKirjallisuudentutkijain Seuran vuosiseminaari VIII ja Kulttuurintutkimuksen päivät, 22.–24.5.2017, Jyväskylän yliopisto (23.5.2017).

Elsi Hyttinen ja Ilona Pikkanen vetävät työryhmää Cat­egor­ies, Norms and Genres – Crit­ical Read­ings in Num­bers Helsinki Digital Humanities Hackathon 2017 -tapahtumassa 15.–19.5.

Anni Reuter esittelee artikkelikäsikirjoitustaan Karkotukset muistoissa: Inkerinsuomalaisten muistitieto Stalinin ajan pakkosiirroista pe 19.5. Kommentaattorina toimii Kirsi Laurén. Tervetuloa!

Risto Blomster ja Kati Mikkola esittelevät artikkelikäsikirjoitustaan Kenen perinnettä kerrot? Romani-informantit Suomen Kansan Vanhat Runot -aineistoissa tutkijaseminaarissa pe 5.5. Kommentaattorina toimii Lauri Harvilahti. Tervetuloa!

FL, VTM Tuomas Möttönen väittelee taloushistoriasta Jyväskylän yliopistossa torstaina 4.5.2017 klo 12 (Agora, auditorio 2) teoksellaan Kasvun tekijät : tutkimus Suomen teollistumisen ajan perustajayrittäjistä 1870-1990. Möttönen on käyttänyt tutkimuksensa pääaineistona Suomen talouselämän vaikuttajat -biografiakokoelmaa.

Huhtikuu

Elias Lönnrotin kirjeenvaihto -verkkojulkaisu julkistetaan pe 7.4. Onnittelemme työryhmää!

Kati Kallio esittelee artikkelikäsikirjoitustaan Arkistoitu esitys: kalevalamittaisen runon vanhat aineistot ja uudet kysymykset tutkijaseminaarissa pe 7.4. Tervetuloa!

Kati Mikkolaa haastatellaan Yle Puheella Pitkäperjantaina 14.4. klo 10-11 nostalgiaohjelmassa Kevyet mullat. Kevyet mullat Yle Areenassa: http://areena.yle.fi/1-3945850

Kirsi Laurénia haastatellaan Yle Radio Suomeen (Rovaniemi) 27.4.2017 aiheesta Voiko muistitietoon luottaa? Kuunneltavissa YLE Areenassa: https://areena.yle.fi/1-4125804

Maaliskuu

Avoin Kalevala - Kalevalan kriittinen editio -hanke on saanut Kordelinin säätiöltä 224 000 euron rahoituksen. Onnittelemme hankkeen johtaja Niina Hämäläistä sekä tutkimusryhmää Kati Kallio ja Juhana Saarelainen!

Seminaareja ja konferensseja:

 • Sakari Katajamäki: Unet kirjallisena keinona Aleksis Kiven tuotannossa. Muisti/unohdus ja utopia/uni. Jyväskylän Kevät. Viherlandia 25.3.2017.
 • Kirsi Keravuori, Maria Niku ja Niina Hämäläinen: The Elias Lönnrot Letters Online – Challenges of Multidisciplinary Source Material. Digital Humanities in the Nordic Countries (DHN), 14.–16.3.2017. Gothenburg, Sweden (14.3.2017).
 • Kirsi Laurén: Puheenjohtajana yhdessä Tiiu Jaagon (Tarton yliopisto) kanssa paneelissa Traumatic Narratives of Losing Home. Ways of Dwelling: Crisis - Craft – Creativity, 13th SIEF Congress, 26–30 March, Göttingen, Germany (29.3.2017)
 • Kirsi Laurén: Suomalainen suokulttuuri: eränkäynnistä mediamielikuviin. Suot 100-vuotiaassa Suomessa – Mitä itsenäisyys on merkinnyt niille? Suoseuran kevätseminaari. Tieteiden talo, Helsinki, 24.3.2917. (kutsuttu esitelmä)
 • Kirsi Laurén: posteri: Silenced Traumas. Narratives of the Soviet Partisan Attacks in Finnish Borderland. Traumatized Borders kick of seminar. University of Eastern Finland, Joensuu, 20.3.2017.
 • Ilkka Leskelä: Experiencing the 'Hanseatic' in Finland - contacts between Finnish and Hanseatic towns from 1460s to 1570s. – The Hansa in the North - Cultural and Social Transformations, Tampereen yliopisto 2.-4.3. (4.3.).
 • Ilkka Leskelä:Turusta Danzigiin 1400-luvun jälkipuolella: laivurit, laivat, kauppa. – Merihistorian Päivät 2017. Suomen merihistoriallinen yhdistys, Kotka 24.-26.3 (26.3.).
 • Ilkka Leskelä: luento Itämeren kaupan lähteet. – kurssi Suomen keskiajan lähteet 500-1500 (Jaakko Tahkokallio), Helsingin yliopisto 17.1.-25.4. (28.3.).

Registration open: GENESIS – HELSINKI 2017: Creative Processes and Archives in Arts and Humanities

Katja Hyry esittelee tutkimustaan Tuberkuloosi perhebiografiassa tutkijaseminaarissa 24.3. Tervetuloa!

Uudet korkeakouluharjoittelijat Henri Korko ja Satu Isokääntä ovat aloittaneet osastolla. Tervetuloa!

Kirsi Laurén luennoi 16.3. aiheesta Ympäristökertomukset ja kulttuuriperintö Helsingin Työväenopiston kurssilla Kulttuuriperintökohteet ja aineistot.

Registration open: Helsinki Digital Humanities Hackathon #DHH17 – 15.–19 May 2017

 • Elsi Hyttinen ja Ilona Pikkanen vetävät hackathonissa tutkimusryhmää Categories, Norms and Genres – Critical Readings in Numbers.

Digitaalinen kokoelma Codices Fennici - Suomen keskiajan ja 1500-luvun käsikirjoitukset julkistettiin seminaarissa 10.3. Onnittelemme työryhmää ja toimituskuntaa!

Outi Valo esittelee väitöskirjatyötään Sytytä työhösi henki" - Erkki Ala-Könni suomalaisen kansanmusiikin tallentajana tutkijaseminaarissa 10.3. Tervetuloa!

Helmikuu

Konferenssiesitelmiä:

 • Maija Koskinen: Kunsthalle Helsinki as an Artistic Battlefield of the Cold War from 1944 to 1960s. East-West Cultural Realtions: Interplay of Arts and Cultural Diplomacy 1945-2017, University of Jyväskylä, 24.-25.2.2017.
 • Kirsi Laurén: posteriesitykset “Silenced Traumas: Narratives about Soviet Partisan Attacks in Finnish Borderland.” Traumaattiset rajat -hankkeen aloitusseminaari 20.2. ja Karjalan tutkimuslaitoksen tutkijaseminaari 21.2., Itä-Suomen yliopisto, Joensuu.
 • Kirsi Laurén: “Vaiettujen kokemusten traumaattiset narratiivit”. Traumaattiset rajat -projektin workshop 10.2.: Ääniä rajoilla – ääni, hiljaisuus ja valta. Kansainvälinen Vakki-symposium Ääniä, 9.-10.2.2017. Vaasan yliopisto, Vaasa.

Kalevalan kriittisen edition pilottityö Aino-runon neljäs runo on julkaistu! Onnea työryhmä Niina Hämäläinen, Sakari Katajamäki ja Maria Niku!

Uusia julkaisuja:

Ossi Kokko esittelee artikkelikäsikirjoitustaan Etelä-Karjalan kielimuodoista tutkijaseminaarissa 10.2. Tervetuloa!

Kati Mikkola kirjoittaa luterilaisesta yhtenäiskulttuurista keksittynä suomalaisena menneisyytenä. Teologia.fi

Tammikuu

SKS on aloittanut yhteistyön Suomen Akatemian rahoittaman projektin Traumatized Borders: Reviving Subversive Narratives of B/Order, and Other kanssa (2016–2020). Projekti on sijoitettu Itä-Suomen yliopistoon ja sen tutkijoista FT Kirsi Laurén työskentelee tutkimusosastolla.

Uusia tutkijoita: kirjallisuudentutkija Eeva-Liisa Bastman aloittaa tutkijana SKS:aan sijoitetussa, Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa Kirjoitukset ja laulut: uskon ja ilmaisun rekisterit varhaismodernissa Pohjolassa. Tervetuloa!

Jouni Ahmajärvi puolustaa väitöskirjaansa Ihmisluonto, yhteiskuntaevoluutio ja rauhanomaisen kehityksen mahdollisuudet: Gunnar Landtman maailmansotien välisen ajan sosiologina ja osallistuvana intellektuellina Oulun yliopistossa 21.1.2017. Onnea matkaan Jouni!

Uusia julkaisuja:

 • Tuomas M. S.Lehtonen Kati Kallio: Petrus Melartopaeuksen kirjeet ja virsisuomennokset: seremoniat, kansanusko ja runokieli 1500- ja 1600-luvun taitteessa. – Suomen Kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 2017, 168—202.
 • Kanervakankaalla – Näkökulmia Aleksis Kiven runouteen. Joutsen. Erikoisjulkaisuja I. Toim. Päivi Koivisto. 
  • Eeva-Liisa Bastman: Rajalla. Idylli ja ekfrasis ”Rippilapset”-runossa (256–267)
  • Sakari Katajamäki: Terve, metsä, terve, vuori! Apostrofinen puhuttelu ”Metsämiehen laulussa” ja Kiven muussa runoudessa (158–177)
  • Hanna Karhu: Rakastunut myrskyävän meren äärellä. ’Ruususolmu’ ja subliimin kokemus (280–290)
  • Ossi Kokko: Miten Tappelosta kehittyy Sota? Kiven runokäsikirjoituksiinsa tekemistä muutoksista (92–111)
 • Ilona Pikkanen: Rahvaan todellisista lukuvalinnoista kumpuavaa kirjallistumisen ja lukemisen historiaa. Kirja-arvio teoksesta Tarja-Liisa Luukkanen: Mitä maalaiskansa luki? Kirjasto, kirjat ja kirjoja lukeva yhteisö Karstulassa 1861–1918. In Agricola - Suomen historiaverkko. Julkaistu 9.1.2017

Konferenssi- ja seminaariesitelmiä:

 • Ulla-Maija Peltonen (pj.): Muistin politiikka -sessio. Tieteen päivät. Vapauden rajat 11.–15.1.2017. Helsingin yliopisto 11.1.2017.
 • Ulla-Maija Peltonen: kommenttipuheenvuoro Muistamisen pakko – kriisiaikojen aineeton perintö: Sirpa Kähkösen vuosikokousesitelmä. Marcel Proustin ystävät SKS 17.1.2017.        

Kirsi Laurénia haastatellaan 21.1.2017 Yle Radio Suomeen (Rovaniemi) aiheesta Mitä muistamme partisaanisodasta? Kuunneltavissa YLE Areenassa: https://areena.yle.fi/1-3966136

Ossi Kokko tutkimusvapaalla 1.–31.1.2017 kirjoittaakseen artikkelin Etelä-Karjalan kielimuodoista (murteista) Etelä-Karjalan maakuntahistoria -hankkeessa.

Joulukuu

Koneen säätiö on myöntänyt apurahat Anni Reuterille, Anna Ripatille ja Katri Vuolalle. Tutkimusosasto onnittelee apurahansaajiaan lämpimästi!

Uusia julkaisuja:

 • Kati Mikkola (Mikko Pollarin kanssa): Poliittisen marginaalin ääni vaalikeväältä 1907 – Teosofisen työmies Itkosen muistiinpanot ja julkisuusstrategia. Historiallinen Aikakauskirja 4/2016.

CFP: Rethinking Premodern Popular Revolt. DL 5th January 2017.

Tuomas Jussila esittelee 1860-luvun nälkävuosia koskevaa artikkelikäsikirjoitustaan Self-educated writers and the memory of Great Finnish Famine of the 1860s tutkijaseminaarissa pe 9.12. Kommentaattorina Kaisa Kauranen. Tervetuloa!

Konferenssiesitelmiä:

 • Katri Vuola: A Female Saint or a Saintly King? New Interpretations Regarding the Iconography and Meaning of a 14th Century Sculpture. Changing Senses of Sacrality, Helsinki, 1.-2.12.2016.

Marraskuu

Hanna Karhun haastattelu SKS:sta ja kirjailijoiden keskenjääneistä teoksista: Yle Kultakuume 23.11.2016

Konferenssi- ja seminaariesitelmiä:

 • Anni Reuter: The Lived and Remembered Exile during Stalin’s time – Narratives of Ingrian Finns. Fragile Memories: Doing Oral History with Vulnerable Narrators.The Sixth International Finnish Oral History Network’s Symposium. Helsinki, 24.11.
 • Kirsi Keravuori: Avoin tiede ja kulttuuriperintö. Kirjakantti-kirjallisuustapahtuma Kuopiossa Kohti avointa kulttuuria -seminaari 16.11.
 • Kirsi Keravuori: Talonpoikaispurjehdus osana rannikon historiaa (coastal history). AALLONHARJALLE (AHA) The Marine Research Laboratory for Humanities and Social Sciences -seminaari, Turku 25.11.

Veijo Pulkkinen esittelee artikkelikäsikirjoitustaan The Damn Machine: The Role of the Typewriter in the Genesis of Aaro Hellaakoski's Poetry tutkijaseminaarissa 11.11. alkaen klo 13:15.

Käsikirjoitusaineiston tutkijat ja käsikirjoitustutkimuksesta kiinnostuneet kokoontuvat vuotuiseen Variantti-kollokvioon Aineistona käsikirjoitukset Turkuun 4.11.

Lokakuu

Ilona Pikkanen kirjoittaa ylirajaisesta menneisyydestä, kulttuurisesta omimisesta ja kansallisesta historiankirjoituksesta. Tietysti.fi – Suomen Akatemian blogi.

Konferenssiesitelmiä:

 • Niina Hämäläinen: Big Data, New Knowledge? A Digital Edition of the Correspondence of Elias Lönnrot. Unfinished Stories: Folklife and Folk Narrative at the Gateway to the Future. Miami, 19.–22.10.2016.

1800-luvun tutkimuksen päivien CFP 20.10.: Materiaalinen kulttuuri ja kulttuurin materiaalisuus pitkällä 1800-luvulla 26.–27.1.2017 Jyväskylässä.

Silja Vuorikuru on saanut Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahan väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen "Meri suomalais-virolaisen kulttuurisuhteen kuvastajana kaunokirjallisuudessa" ja Hanna Karhu ja työryhmä sai rahoituksen "Genesis - Helsinki 2017" -konferenssin järjestämiseen. Onnittelemme apurahan saajia!

CFP 15.11.2016: GENESIS – HELSINKI 2017: Creative Processes and Archives in Arts and Humanities (Helsinki, 7.–9.6.2017).

Katri Vuola on siirtynyt projektitutkijaksi Kansallismuseon kokoelmapalveluihin, jossa hän tekee keskiaikaisten veistosten digitointia ja näyttelysuunnittelua 25.12. saakka. Onnea uuteen työhön Katri!

Suomen Akatemian rahoittaman hankkeen Suulliset ja kirjalliset kulttuurit keskiajalla (2011–2015) loppuraportti on julkaistu.

Syyskuu

Silja Vuorikuru ja Hanna Karhu esitelmöivät Aino Kallas -seuran 10-vuotisjuhlaseminaarissa Elämäkerrallinen katse 29.9.

 Katri Vuola on tiedonhankintamatkalla Pariisissa ja sen lähiseudun keskiaikaisissa katedraaleissa sekä keskiaikaisen taiteen kokoelmien parissa 6.–13.9.2016 Koneen Säätiön matka-apurahalla.

Uusia julkaisuja:

 • Jouni Ahmajärvi: Individuals and Peoples Are Not Each Other´s Enemies: Gunnar Landtman´s Sociological Foundation for Cosmopolitanism. Teoksessa Cosmopolitanism: Educational, Philosophical and Historical Perspectives. Ed. Marianna Papastephanou. Springer International Publishing.
 • Maija Koskinen: Taiteilijoiden Taidehalli – “Eräs Suomen taide-elämän käytännöllisistä edellytyksistä”. 150 vuotta kuvataiteilijoiden puolesta. Suomen Taitelijaseura – Konstnärsgillet i Finland 1864–2014. Toim. Hanne Selkokari. Suomen Taitelijaseura.

Kirsi Keravuori esittelee artikkelikäsikirjoitustaan SKS:n tutkijaseminaarissa pe 23.9. Kommentaattorina toimii FT Sari Mäenpää.

Korkeakouluharjoittelija Anu Nissinen aloittaa Edithissä 16.9. Tervetuloa!

Uusia tutkijoita: tervetuloa kirjallisuudentutkija Elsi Hyttinen ja historioitsijat Tuomas Jussila ja Matti Mieskonen!

Konferenssiesitelmiä:

 • Katri Vuola: Kungaskulpturer i Finland. Sankt Erik eller Sankt Olav? Materialitet och Mobilitet. Det 25:e ikonografiska symposiet, Visby, Gotland 25.–28.9.2016.
 • Maija Koskinen: Kunsthalle Helsinki as an Artistic Battlefield of the Cold War in the 1950s and 1960s. Kunstahallen.  Architectures for the Continuous Contemporary in Europe and the US. University of Bern, 2.–3.9.2016.

Elokuu

Julkaistuja teoksia: Tuomas M. S. Lehtonen ja Linda Kaljundi (toim.): Re-forming Texts, Music, and Church Art in the Early Modern North. Amsterdam University Press, 2016.

Konferenssiesitelmiä: Tuomas M. S. Lehtonen ja työryhmä: sessio Networks of Scholars, Nobility, and Urban Elite in the Sixteenth Century Baltic Sea Region. Sixteenth Century Society Conference, Bruges, 18.–20.8.2016.

Ilona Pikkanen on liittynyt vertaisarvioidun aikakauskirjan Romantik. Journal for the Study of Romanticisms (Aarhus University) toimituskuntaan.