Aleksis Kiven Nummisuutarit-näytelmän kriittinen editio (2007–2010)

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot -yksikön tutkimus- ja julkaisutoiminta alkaa Aleksis Kiven Nummisuutarien (1864), näytelmäkirjallisuuden elävän klassikon, kriittisellä editiolla. Siten kolmivuotinen Nummisuutarit-editiohanke luo pohjaa tuleville Aleksis Kivi -editioille ja Edithin muille editioille.

Keskeiset tavoitteet

 • Saattaa Nummisuutarit-näytelmän ensipainokseen pohjautuva editio tutkijayhteisön ja laajan lukijakunnan käyttöön
 • Taustoittaa näytelmän julkaisuhistoriaa, vastaanottoa, tutkimustraditiota ja kieltä (erityisesti vanhat, murteelliset ja vierasperäiset sanat) sekä teoksen suhdetta kirjalliseen traditioon

 

Organisaatio

 • päätoimittaja: professori Jyrki Nummi (Helsingin yliopisto)
 • toimitus: toimituspäällikkö Sakari Katajamäki, tutkija Ossi Kokko, tutkimusavustaja Kati Karvinen
 • Aleksis Kivi -editioiden toimituskunta: professori Jyrki Nummi (pj., Helsingin yliopisto), toimituspäällikkö Sakari Katajamäki (sihteeri, Edith), tutkija Ossi Kokko (Edith), erikoistutkija Petri Lauerma (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus)

 

Rahoittajat

 • Opetusministeriö
 • Jenny ja Antti Wihurin rahasto
 • Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto
 • Suomen Kulttuurirahasto
 • WSOY:n kirjallisuussäätiö
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

 

Sijoituspaikka: SKS, Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot