Avoin Kalevala. Kansalliseepoksen digitaalinen, kriittinen editio (2018−2020)

SKS julkaisee Kalevalan kriittisen edition vapaasti verkossa vuonna 2020.

Kalevalaa on tulkittu suomalaisessa kulttuurissa ja julkisessa keskustelussa verraten kaavamaisesti. Nykylukijalle teoksen maailmankuva ja kieli avautuvat huonosti. Kalevalasta ei ole kuitenkaan aikaisemmin toimitettu kriittisesti kommentoitua julkaisua.

Kordelinin säätiön ja SKS:n rahoittama Avoin Kalevala -hanke luo kriittisen ja digitaalisen laitoksen, joka mahdollistaa eepoksen ja sen kielen monipuolisen tietouden ja ymmärryksen niin suhteessa Elias Lönnrotin kirjalliseen toimitustyöhön, suulliseen runoperinteeseen kuin 1800-luvun aate- ja kulttuurihistoriaan. Hankkeessa työskentelee tutkijoita SKS:sta sekä Helsingin ja Turun yliopistoista.  Avoimesti saatavilla, kriittisesti kommentoitu Kalevala julkaistaan vuonna 2020, ja se on tarkoitettu tutkijoille ja Kalevalasta kiinnostuneille kansalaisille.

Avoin Kalevala -hankkeen esityö, Kalevala Aino -verkkojulkaisu, antaa esimerkkejä Kalevalan kriittisestä editiosta. Julkaisu sisältää kolme toimitustasoa: Aino-runon sananselityksillä täydennettynä, Aino-runon tekstikriittisen analyysin sekä Väinö Kaukosen säetutkimuksen analyysin. Lisäksi julkaisussa esitellään Aino-runon sisältöä, runon kansanrunoaineksia ja Elias Lönnrotin toimitustapoja.

Hankkeen vastuullinen tutkija on FT Niina Hämäläinen ja sen muina tutkijoina toimivat

  • FM Reeta Holopainen, suomen kieli ja kotimainen kirjallisuus
  • FM Marika Luhtala, suomen kieli
  • FM Juhana Saarelainen, kulttuurihistoria
  • Dosentti Venla Sykäri, folkloristiikka.

Verkkojulkaisun toteutuksesta vastaa FT, LuK ohjelmistokehittäjä Maria Niku.

 

Avoin Kalevala -hankeen keskeisiä yhteistyötahoja ovat Kalevalaan, kansanrunouteen ja digitaalisiin ja kriittisiin julkaisuihin keskittyneet tahot: