Digitoitu arkistoaineisto kulttuurintutkimuksessa

Digitoitu arkistoaineisto kulttuurintutkimuksessa
-projekti (2001–2004)

Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa käynnistyi vuonna 2001 vanhojen käsikirjoitusten digitointi humanistisen tutkimuksen tarpeisiin. Suomen Akatemian rahoittamassa yhteishankeessa olivat mukana Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Kalevala-instituutti ja Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen uskontotieteen osasto. Hanke jatkui vuoteen 2004 ja sen johtajana toimi professori Pirkko Nuolijärvi.

Projektin aikana digitoitiin SKS:n Lönnrotiana-kokoelmasta noin 20 000 sivua. Käsikirjoitusaineisto sisältää Elias Lönnrotin Kalevalan ja Kantelettaren käsikirjoituksia, Lönnrotin keräämää tai hänen hallussaan ollutta kalevalamittaista lyriikkaa, epiikkaa ja loitsurunoutta, satuja, arvoituksia ja sananparsia sekä matkakertomuksia ja kirjeenvaihtoa.

Hankkeen tavoitteena oli laadullisesti korkeatasoisten mutta samalla taloudellisesti mielekkäiden ratkaisujen löytäminen seuraaviin digitaalisia tietovarantoja koskeviin osa-alueisiin:

  • Aineiston muuttaminen digitaaliseen muotoon (skannaaminen, OCR)
  • Aineiston säilyvyys (tallennusmuodot ja -välineet)
  • Aineiston hallittavuus (hakujärjestelmät, tietokannat, XML-tiedostot)
  • Aineiston sovellettavuus (julkaisut, tutkimukset)
  • Aineiston saatavuus ja käytettävyys (etäkäyttö, käyttökopiot)

Projektiin liittyvissä osatutkimuksissa analysoitiin digitaalisten aineistojen erilaisia käyttömahdollisuuksia. Tutkimusaiheita olivat mm. suomalainen mytologia ja Lönnrotin työ Kalevalan kokoajana.

Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna yhtä oikeaa tapaa digitoida tai käyttää digitoituja aineistoja ei ole olemassa. Tähän vaikuttaa teknologian nopea ja ennustamaton kehitys sekä toisaalta tutkijoiden muuttuvat tiedonintressit. Keskeisenä arkistollisena haasteena tulee olemaan digitaalisten tietovarantojen säilyvyyden ja käytettävyyden turvaaminen tuleville sukupolville.

Organisaatio

  • Hankkeen johtaja: professori Pirkko Nuolijärvi (Kotus)
  • Koordinaattori: tutkija Pasi Klemettinen (SKS)
  • Raportin kirjoittajat: Niina Hämäläinen (Turun yliopisto), Kirsi Keravuori (SKS / Biografiakeskus), Pasi Klemettinen (SKS / Kansanrunousarkisto), Raija Majamaa (SKS / Kirjallisuusarkisto), Lasse Nirhamo (Suomen Tietojenkäsittelymuseoyhdistys ry), Jukka Saarinen (SKS / Kansanrunousarkisto), Pekka Tolonen (Turun yliopisto / Kalevala-instituutti) ja Matti Uusivirta (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus)

 

Rahoittajat

  • Suomen Akatemia

 

Loppuraportti