Elias Lönnrotin kirjeenvaihdon tieteellinen digitaalinen editio

Elias Lönnrotin kirjeenvaihdon tieteellinen digitaalinen editio
(2010–2011)

Tutkimushankkeessa tullaan tuottamaan verkkojulkaisu Elias Lönnrotin koko kirjeenvaihdosta. Editio sisältää alkuperäisten kirjeiden transkriptiot kommentaareineen sekä SKS:n kirjallisuusarkistossa säilytettävien kirjeiden digitoidut kuvat.

Hanke perustuu Suomen Akatemian rahoittamassa Digitoitu arkistoaineisto kulttuurintutkimuksessa -hankkeessa (2001–2004) digitoituihin kirjeisiin, SKS:n kirjallisuusarkistossa säilytettävään Elias Lönnrotin kirjeenvaihtoon sekä Elias Lönnrotin Valitut teokset 1–5 (toim. Raija Majamaa 1990–1993) -julkaisuhankkeen materiaaliin.

 

Keskeiset tavoitteet

  • Sähköinen, verkossa vapaasti saatavilla oleva lähdejulkaisu, joka sisältää Elias Lönnrotin yli 5000 kirjettä käsittävän kirjekokoelman digitoituna, translitteroituna ja pääosin kommentoituna.
  • Elias Lönnrotin kulttuurihistoriallisesta arvokkaan kirjekokoelman käytettävyyden lisääminen ja samalla erittäin hauraan ja paikoin jo hyvin vaikeaselkoisen arkistoaineiston säilyminen tulevan tutkimuksen tarpeisiin.

 

Organisaatio

  • hankkeen johtaja: pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen
  • julkaisuvaiheen toimittaja: hum.kand. Anna Vesterinen
  • ohjausryhmä: pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen ja projektipäällikkö Ilona Pikkanen

 

Rahoittajat

  • Emil Aaltosen säätiö
  • Jenny ja Antti Wihurin rahasto
  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

 

Sijoituspaikka: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Lisätietoja:
Kirsi Keravuori, p. +358 (0)201 131 287, kirsi.keravuori[at]finlit.fi