Elias Lönnrotin kirjeenvaihdon tieteellinen editio

Elias Lönnrotin kirjeenvaihdon tieteellinen editio
(2005–2010)

Tutkimushankkeessa digitoidaan ja tuotetaan kommentoituun tekstimuotoon Elias Lönnrotin koko kirjeenvaihto.

Hanke perustuu Suomen Akatemian rahoittamassa Digitoitu arkistoaineisto kulttuurintutkimuksessa -hankkeessa (2001–2004) digitoituihin kirjeisiin, SKS:n arkistossa olevaan Lönnrotiana-kokoelmaan sekä Elias Lönnrotin Valitut teokset 1–5 (toim. Raija Majamaa 1990–1993) -julkaisuhankkeen materiaaliin.

 

Keskeiset tavoitteet

  • Sähköinen, verkossa vapaasti saatavilla oleva lähdejulkaisu, joka sisältää Elias Lönnrotin yli 5000 kirjettä käsittävän kirjekokoelman digitoituna, translitteroituna ja pääosin kommentoituna.
  • Elias Lönnrotin kulttuurihistoriallisesta arvokkaan kirjekokoelman käytettävyyden lisääminen ja samalla erittäin hauraan ja paikoin jo hyvin vaikeaselkoisen arkistoaineiston säilyminen tulevan tutkimuksen tarpeisiin.

 

Organisaatio

  • hankkeen johtaja: pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen
  • tutkimusryhmä: FM, erikoistutkija Raija Majamaa (vastaava tutkija), Heidi Laine, tutkimusapulainen / translitterointi, Anna-Mari Vesterinen, tutkimusavustaja
  • ohjausryhmä: pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen, erikoistutkija Raija Majamaa, projektipäällikkö Ilona Pikkanen

 

Rahoittajat

  • Emil Aaltosen säätiö
  • Jenny ja Antti Wihurin rahasto
  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

 

Sijoituspaikka: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Lisätietoja:
Ilona Pikkanen, p. +358 (0)201 131 201, ilona.pikkanen[at]finlit.fi