Kalevalaisen runouden digitointi- ja hakemistohanke

Kalevalaisen runouden digitointi- ja hakemistohanke (–2009)

Tutkimushanke saattaa kalevalaisen runouden julkaistut ja SKS:n arkistoihin tallennetut aineiston kattavasti tekstimuotoiseksi korpukseksi muunnettuna ja yhtenäiseen runotyyppihakemistoon luokiteltuna tutkijoiden ja kansanperinteestä kiinnostuneiden ulottuville. Hanke perustuu SKS:n rahoittamaan Suomen Kansan Vanhat Runot -julkaisun ja julkaisemattoman runoaineiston digitointiin, teksteistä muodostettuun tietokantaan sekä Kansanrunousarkistossa jo pitkään tekeillä olleeseen SKVR:n runotyyppihakemistoon.

Keskeiset tavoitteet

  • Sähköinen, verkossa vapaasti saatavilla oleva tietokanta, joka sisältää SKVR:n 89 250 runotekstiä, pääosan arkitossa olevista julkaisemattomista teksteistä ja kommentoidun tietokantaan linkitetyn runotyyppihakemiston.
  • Kalevalaisen runouden aineistojen käytettävyyden lisääminen kehittämällä SKVR-tietokannan hakuohjelmaa ja käyttöliittymää, liittämällä siihen runotyyppihakemistoon pohjautuvan runoaihehaun ja monipuolistamalla sanahakua.

Organisaatio

  • hankkeen johtaja: arkistonjohtaja Lauri Harvilahti
  • tutkimusryhmä: erikoistutkija Senni Timonen, tutkija Irma-Riitta Järvinen, erikoistutkija Jukka Saarinen

Rahoittajat

  • SKS

Lisätietoja:
Jukka Saarinen
Senni Timonen