Kansanihmiset ja kirjallistuminen

Kansanihmiset ja kirjallistuminen
1800-luvun Suomessa

Tutkijaverkosto Kansanihmiset ja kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa selvittää, miten Suomessa perinteisen muistitietoon, puhuttuun ja kuultuun perustuvan kulttuurin rinnalle nousi kirjallinen kulttuuri. Keskeisenä kysymyksenä on milloin ”tavalliset” ihmiset alkoivat kirjoittaa, miten he hankkivat taitonsa, mitä he kirjoittivat ja miksi.

Tutkijaverkostoa koordinoi dosentti Anna Kuismin ja mukana on mm. suomen kielen, historian, kirjallisuuden, folkloristiikan, informaatiotutkimuksen, uskontotieteen ja sosiaalihistorian tutkijoita eri yliopistoista. Anna Kuisminin kautta voi liittyä verkoston seminaarin postituslistalle. Verkostolla on myös kansainvälisiä yhteyksiä.

Ajankohtaista:
 

Exploring social boundaries from below
http://blogs.helsinki.fi/sa-kuismin/suomeksi/

White Field, Black seeds: Nordic Literacy Practices in the Long Nineteenth Century. Ed. by Anna Kuismin & M. J. Driscoll. SKS 2013. Studia Fennica Litteraria 7.

Kynällä kyntäjät. Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa. Toim. Lea Laitinen ja Kati Mikkola

Lisätietoja:

Anna Kuismin
Puh.: +358 44 995 7050.
Sähköposti: anna.kuismin(at)helsinki.fi
Helsingin yliopiston Tuhat-tutkimustietokanta

Julkaisut