Julkaisut

Keksityt sankarit

Julkaisut

Kemppainen, Ilona 2006: Isänmaan uhrit. Sankarikuolema Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. Väitöskirja (English summary: "The Nation's Heroes - Military Death in Finland during the Second World War"). Bibliotheca Historica 102. Helsinki. SKS.

Kemppainen Ilona 2006: Isät, äidit ja isänmaan toivot - käsityksiä lapsista ja vanhemmuudesta toisen maailmansodan aikaisessa Suomessa. Historiallinen Aikakauskirja 2/2006.

Kemppainen Ilona 2006: Kaatuneiden huolto ja sankaruuden suomalaiset tulkinnat. Teoksessa Sirpaleita sotilaskulttuurin rajoilta. Toim. Aki-Mauri Huhtinen ja Jari Rantapelkonen. Maanpuolustuskorkeakoulu, Johtamisen laitos, Julkaisusarja 2, Artikkelikokoelmat N:o 17.

Kemppainen Ilona 2007: Kirkastettu sankaruus. Naisen sankarikuva sota-ajan Suomessa. Naistutkimus - Kvinnoforskning 1/2007.

Kemppainen, Ilona 2006: Kuolema, isänmaa ja kansalainen toisen maailmansodan aikaisessa Suomessa. Teoksessa Ihminen sodassa. Toim.Tiina Kinnunen ja Ville Kivimäki. Minerva. Jyväskylä

Kemppainen Ilona 2007: Sodan kuvauksesta sodan kokemukseen. Sotia koskevan historiakeskustelun laajeneminen ja moniarvoistuminen. Teoksessa Sodan totuudet. Yksi suomalainen vastaa 5.7 ryssää. Toim. Markku Jokisipilä. Ajatus Kirjat 2007.

Kupiainen, Tarja 2006: Sankarit ja naissankarit. Näkökulmia kalevalaiseen sankaruuteen. Teoksessa Välimatkoilla. Kirjoituksia etnisyydestä, kulttuurista ja sukupuolesta. Toim. Tarja Kupiainen ja Sinikka Vakimo. Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura. Joensuu.

Lappalainen, Niina 2008: Pilaa vai peliä? Miesten ja naisten välinen seksuaalihuumori muistojen työyhteisössä. Teoksessa Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli. Toim. Tolonen Tarja. (Ilmestyy 2008)

Peltonen, Ulla-Maija 2008: Memories and Silences: On the Narrative of an Ingrian Gulag Survivor. Teoksessa Memory and Narrating Mass Repression. Eds Nanci Adler et. Alii. Series in Memory and Narrative. Transaction Publishers. (Painossa, ilmestyy 2008)

Peltonen, Ulla-Maija 2007: Keksitty Mannerheim - muistamisen ja kertomisen politiikka. Teoksessa Hyvä menneisyys. Toim. Seppo Knuuttila ja Ulla Piela. Kalevalaseuran vuosikirja 86. SKS.

Peltonen, Ulla-Maija 2007: Hyvyyden hauraus. Stalinin vankileiriltä selvinneen inkeriläismiehen kertomus. Teoksessa Kansanomainen ajattelu. Toim. Eija Stark & Laura Stark.SKST 1106. Helsinki.

Peltonen, Ulla-Maija 2007: Remebering and Forgetting the Civil War. Disappeared Husbend, Narrated Father. Teoksessa Real Stories, Imagined Realities. Fictionality and Non-fictionality in Literary Constructs and Historical Contexts. Ed. By Markku Lehtimäki, Simo Leisti and marja Rytkönen. Tampere Studies in Language, Translation and Culture, Series A Vol.3. Tampere University Press.

Peltonen, Ulla-Maija 2006: Mummosta, Mannerheimista ja sankaruudesta. Kolumni. Naistutkimus 4/2006.

Peltonen, Ulla-Maija 2006: Muistiteto folkloristiikassa. Teoksessa Muistitietotutkimus. Metodologisia kysymyksiä. Toim. Outi Fingeroos, Riina Haanpää, Anne Heimo, Ulla-Maija Peltonen. Tietolipas 214. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki.

Peltonen, Ulla-Maija 2006: Muistitieto ja tutkimus yhdessä Outi Fingerroosin kanssa. Teoksessa Muistitietotutkimus. Metodologisia kysymyksiä. Toim. Outi Fingerroos, Riina Haanpää, Anne Heimo, Ulla-Maija Peltonen. Tietolipas 214. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki.

Peltonen, Ulla-Maija 2006: Hidden Narratives and War. - Ethnologia Fennica. Finnish Studies in Ethnology.

Peltonen, Ulla-Maija 2006: Changing Images of Marshall Mannerheim. Teoksessa Mannerheim. Russian Officer. Marshal of Finland. Toim. Timo Vihavainen. Pietari-säätiö. Helsinki.