Matti Kuusen elämäkerta

Matti Kuusen elämäkerta (2008–2013)

Elämäkerrassa kuvataan Matti Kuusen elämän kulkua ja hänen toimintaansa koko moniulotteisuudessaan ja tarkennetaan kuvaa Kuusen asemasta suomalaisessa kulttuurissa.

Matti Kuusen julkisten roolien ja elämäntyön yhteydessä kysytään, miten ja millaisena hänet ja hänen viestinsä on kohdattu, otettu vastaan ja tulkittu.

Aineistona ovat ensisijaisesti Matti Kuusen laaja ja monialainen tuotanto, hänen runsas käsikirjoitusjäämistönsä, hänen toimintaansa kuvaavat muut arkistolähteet sekä haastattelut.

Keskeiset tavoitteet

  • Luoda kokonaiskuva akateemikko Matti Kuusesta tutkijana, kirjailijana, kulttuurielämän vaikuttajana, opettajana, monien eri yhteisöjen jäsenenä, suomalaisuuden määrittelijänä, toisinajattelijana, ärsyttäjänä, innostajana.
  • Hahmottaa Matti Kuusen elämäntyön temaattiset ja ideologiset päälinjat aikansa kontekstissa ja problematisoida häneen kiinnittyneitä kliseitä.
  • Lisätä mahdollisuuksia Matti Kuusen toiminnan ja sen motiivien ymmärtämiseen myös hänen persoonallisuutensa ja yksilöllisen elämänosansa valaisemisen kautta ja tavoittaa elävä ja uskottava henkilökuva.

 

Organisaatio

  • hankkeen johtaja: pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen
  • vastaava tutkija: dosentti Tellervo Krogerus

 

Rahoittajat

  • Kordelinin säätiö
  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

 

Sijoituspaikka: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Lisätietoja:
Tellervo Krogerus, p. +358 (0)40 5966426, tmkrogerus(at)gmail.com.