Moninainen Suomi

Moninainen Suomi -tutkimus- ja julkaisuhanke
(2008-–2010) (Kansallisbiografia II)

Moninainen Suomi on kokoelma kulttuurisen, etnisen ja uskonnollisen monimuotoisuuden historiallisia juuria valottavia pienoiselämäkertoja. Mukaan tulee noin 250 Suomen kansallisten ja historiallisten vähemmistöjen, maahanmuuttajien, ulkomaille muuttaneiden suomalaisten, uskonnollisten vähemmistöjen sekä kansalaisliikkeiden edustajaa.

Kokoelma on Kansallisbiografia II -toimituskunnan ensimmäinen julkaisu. Toimituskunta vastaa siitä, että Kansallisbiografia-verkkojulkaisu seuraa suomalaisen tieteen, taiteen ja yhteiskunnan kehitystä ja uutta historiantutkimusta sekä täydentää kokoelmaa tilaamalla tutkijoilta pienoiselämäkertoja uusista kohdehenkilöistä. Toimituskunta tekee työnsä teemakokonaisuuksina ja pyrkii samalla kehittämään kansallisbiografiatyötä uusilla avauksilla.

Keskeiset tavoitteet

  • Moninainen Suomi -kokoelma julkaistiin osana Kansallisbiografia-verkkojulkaisua tammikuussa 2010. Kokoelmaa täydennetään.

 

Organisaatio

  • päätoimittaja: professori Seppo Hentilä
  • Kansallisbiografia II -toimituskunta: professori Seppo Hentilä (pj.), dosentti Anu Koivunen, professori Laura Kolbe, dosentti Marko Lamberg, professori Irma Sulkunen, pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen, kustannusjohtaja Päivi Vallisaari, toimituspäällikkö Kirsi Keravuori

 

Rahoittajat

  • Wihurin säätiö, OPM, SKS

 

Lisätietoja:
Professori Seppo Hentilä, seppo.hentila[a]helsinki.fi
Toimituspäällikkö Kirsi Keravuori, kirsi.keravuori[at]finlit.fi, p.0201 131 287