Romanien kulttuuriperintö: arkistointi, arvostus ja tutkimus (2016–2018) -hanke

Romanien kulttuuriperintö: arkistointi, arvostus ja tutkimus -hanke toteutettiin vuosina 2016-2018. Hankkeessa tallennettiin Suomen romanien kulttuuriperintöä yhdistysten arkistoina ja henkilöarkistoina.

Arkistoitavaksi luovutetut aineistot arkistoitiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoon ja Kansallisarkistoon. Aineistot koostuvat haastatteluista, käsikirjoituksista, painotuotteista ja valokuvista.

Hankkeen julkaisut käsittelivät romaniaineistojen keruun ja romanitutkimuksen historiaa Suomessa.

Hankkeen pysyvänä tuloksena luotiin Suomen romanien arkisto – Finitiko kaalengo arkiivos –aineistokokoelma.

Tämä sivu romanikielellä.

Toimintaa

Amengo museum. Romanikulttuurin päivä Kansallismuseossa 12.4.2019. Järjestäjinä Romaniasiain neuvottelukunta, Kansallismuseo, Museovirasto, Suomen Romaniyhdistys ry., Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja romanitaiteilija Hilkka Lindgren.

Mikä matka! Romanien kulttuuriperintö Suomessa –tapahtuma 5.4.2018 Kansallisarkistossa. Järjestäjinä Sosiaali- ja terveysministeriö/Romaniasiain neuvottelukunta, Kansallisarkisto, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Taiteen edistämiskeskus ja Kansallismuseo.

Asiantuntija elävän perinnön kansallisen luettelon hakuprosessissa hakemukselle Suomen romanien lauluperinne. Hakijana Romaniasiain neuvottelukunta ja Suomen romaniyhdistys ry.

Hankkeeseen liittyvät tieteelliset julkaisut

 • Grönfors, Hilja 2019. Vanhojen kaaleenlaulujen oppikirja - Phurane kaalengo džiilengo sikjibosko liin - Study Book of Old Finnish Kale (Roma) Songs. Toimittajat Risto Blomster ja Jaana-Maria Jukkara. Helsinki: Maailman Musiikin Keskus. (140 pp. & 1 cd)
 • Blomster, Risto & Mikkola, Kati 2018. Kohtaamisia tien päällä ja arkistossa. Työmies Matti Simolan romaniperinneaineistot. Sattumalta Suomessa. Kalevalaseuran vuosikirja 97. Toim. Marko Lamberg, Ulla Piela ja Hanna Snellman. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 37–64.
 • Blomster, Risto 2018. Kiven työteliäät romanit eivät laula. Ihmissydän. Henkilöitä ja kohtaloita A. Kiven maailmoissa. Aleksis Kiven seuran albumi. Toim. Reeta Holopainen, Sakari Katajamäki ja Ossi Kokko. Helsinki: ntamo.
 • Blomster, Risto & Mikkola 2017. Kenen perinnettä? Romani-informantit Suomen Kansan Vanhat Runot –aineistoissa. Etnomusikologian vuosikirja 2017. Toim. Heidi haapoja, Meri Kytö & Kimi Ramsted. Helsinki: Suomen etnomusikologinen seura. https://etnomusikologia.journal.fi/article/view/63130
 • Blomster, Risto 2015. Den romska musiken drar upp gränser och skapar kontakter. – De finska romernas historia från svenska tiden till 2000-talet. Toim. Panu Pulma. Stockholm & Helsinki: Atlantis & Svenska Litteratursällskapet i Finland, 306–379.
 • Blomster, Risto & Mikkola, Kati 2014. The Inclusion and Exclusion of Roma in the Category of Finnish Folklore. The Collections of the Finnish Literature Society from the 1800s to the 2000s. – Practices of Contestation: Constructing Cultural Knowledge From Below. Toim. Pia Olsson ja Eija Stark. Journal of Finnish Studies, Vol. 18, no. 1/2014. Sam Houston State University, 11–45.
 • Blomster, Risto 2012. Romanimusiikki rajojen vetäjänä ja yhteyksien luojana. – Suomen romanien historia. Toim. Panu Pulma. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 290–374.

Risto Blomsterin kirjoitukset Vähäisiä lisiä –blogissa

Risto Blomsterin muut kirjoitukset

 • Mustalaisromantiikkaa! Valittujen Palojen Mustalaisromantiikkaa -kokoelman (4 cd) esittelyteksti (6 s.). Valitut Palat 2018.
 • Romanien kulttuuriperintöä arkistoksi. Romano Boodos 1/2017, 5.
 • Romanien kulttuuriperinnön arkistointihanke. Latšo diives 2-3/2016.
 • The Roma Archives of Finland. Folklore Fellows’ Network. No. 48 July 2016. Kirjoittajina Sarita Friman-Korpela ja Risto Blomster.

Puheenvuoroja ja esitelmiä

 • Romanikulttuuria sanoin ja sävelin – aina Karjalasta asti –tilaisuus. Paimio 27.11. Esiintyjinä Pertti Palm, Risto Blomster ja Kati Mikkola. Järjestäjinä Paimion kirjasto, kulttuuripalvelut ja Paimion Karjalaseura.
 • Romanien kulttuuriperintö –seminaari. SKS:n juhlasali 26.11.2018. Järjestäjinä Romaniasiain neuvottelukunta, Kansallisarkisto ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
 • ”Outoa” aineistoa arkistossa. Matti Simolan Suomesta – ja vähän muualtakin – keräämät romaniaineistot. Kansanmusiikintutkijoiden symposium 2017, SKS 30.11.2017. Risto Blomsterin esitelmä.
 • Romanien kansanperinteen ja kulttuuriperinnön keruusta. Romaniasiain neuvottelukunnan ja Suomen romaniyhdistyksen Suomi 100 –seminaari, SKS 24.11.2017. Risto Blomsterin esitelmä.
 • The Roma Archives of Finland – Finitiko Kaalengo Arkiivos – Collection: the Archiving, Availability and Usability of the Roma Cultural Heritage in Finland. – Archives as knowledge hubs: initiatives and influences, Tartu, Estonia, 25.-28.8.2017. Risto Blomsterin esitelmä.
 • Kenen perinnettä kerrot? – Romani-informantit Suomen Kansan Vanhat Runot -aineistoissa. Artikkelikäsikirjoituksen esittely. SKS:n tutkijaseminaari 5.5.2017. Risto Blomsterin ja Kati Mikkolan esitelmä.
 • Roma Folklore in the Collection Policies of the Finnish Literature Society. Workshop ”Roma Communities in a Global Perspective: Myths, Constructions and Discourses”, Helsinki 23.3.2017. Kati Mikkolan esitelmä.
 • Roma Folklore and the Borders of Finnishness: Notes on the Folklore Collections in the Archives of the Finnish Literature Society. Annual Meeting of the Gypsy Lore Society and Conference on Gypsy / Romani Studies 30.8.-1.9.2017 University of Cyprus, Nicosia. Kati Mikkolan esitelmä.
 • Towards The Roma Archives of Finland - Finitiko kaalengo arkiivos -collection: Three temporal-contentual Periods of archiving the Cultural Heritage of the Roma in the Finnish Litetature Society. 2017 Baltic Sea Conference on Romani Studies April 19–21, 2017 Södertörn University, Stockholm, Sweden. Risto Blomsterin puhe.
 • Romaniaineistot ja SKS:n arkisto. Juhlapuhe. 100-vuotta yhteistä elämää – bereȟ tšetano dživiba. Romanien kansallispäivän tilaisuus, Kajaani 8.4.2017. Järjestäjinä AVI, Kajaanin kaupungin romanityöryhmä ja Kajaanin seurakunta. Risto Blomsterin puhe.
 • Roma Folklore in the Collection Policies of the Finnish Literature Society – Workshop ”Roma Communities in a Global Perspective: Myths, Constructions and Discourses”, Helsinki 23.3.2017. Kati Mikkolan esitelmä.
 • Romanit ja Suomen Kansan Vanhat Runot. II kansanmusiikin tutkijoiden symposium ”Muistimusiikista nuottimusiikkiin”, SKS 28.11.016. Risto Blomsterin esitelmä.
 • Romaniasiain neuvottelukunnan vierailu SKS:ssa 3.11.2016. Keskustelua Romanien kulttuuriperintö -hankkeesta ja arkistovierailu.
 • Romanien kulttuuriperintö -hanke. Romanioppilaiden perusopetuksen tukeminen -kehityshankkeen päätösseminaari, SKS 2.11.2016. Järjestäjinä Opetushallituksen romaniväestön koulutustiimi ja SKS. Risto Blomsterin esitelmä.
 • Romanien kulttuuriperinnön arkistointihankkeen kuulumisia. RONKn neuvottelupäivät, Jyväskylä 13.10.2016. Risto Blomsterin esitelmä
 • The Roma Archives of Finlad – Finitiko kaalengo arkiivos. Roma and Resande in Nordic Cultural Heritage, Uppsala 28.-29.9.2016. Risto Blomsterin esitelmä.
 • Romanien laulut – elävää kulttuuriperintöä. Romanien kansallispäivän tapahtumaTurussa 8.4.2016. Tilaisuuden järjestäjinä Turun kaupungin romanioppilaiden perusopetushanke ja Lounais-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta. Risto Blomsterin esitelmä.
 • Mitä on tehty ja mitä on suunnitteilla romaniaineistojen arkistoimiseksi? Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja RONK:n yhteishanke. Romaniasiain neuvottelukuntien valtakunnalliset neuvottelupäivät. Mikkeli 8.-9.20115. Risto Blomsterin esitelmä.

Opetusta

 • Romanimusiikki ja kansanperinne arkistoissa. Romanimusiikki -luentosarja. Helsingin yliopisto, romanikielen ja -kulttuurin opintokokonaisuus. 26.4.2018. Risto Blomster.
 • Kaaleen laulujen monet tyylit. Romanimusiikki-luentosarja. Helsingin yliopisto, romanikielen ja -kulttuurin opintokokonaisuus. 12.4.2018. Risto Blomster.
 • Romanimusiikista. Taide-yliopiston Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osasto. 27.4.2017. Risto Blomster.
 • Romanimusiikki ja kansanperinne arkistoissa. Romanikielen ja –kulttuurin oppiaine, Helsingin yliopisto. 20.4.2017. Risto Blomster.
 • Kaaleen lauluista. Romanikielen ja –kulttuurin oppiaine, Helsingin yliopisto. 30.3.2017. Risto Blomster.

Risto Blomsterin haastatteluja

 • Itseoppinut perinteenkerääjä Matti Simola tallensi satoja sivuja kiertävien romanien elämää – "Aineistot ovat arvoitus, jonka äärellä riittää arvioitavaa". Radio Suomi, julkaisu ja lähetys 8.4.2019. Haastateltavana Risto Blomster. Toimittaja Vesa Marttinen.
 • Huutoja kiven sisästä. 5-osainen sarja vankiloista kulttuurissamme. Radio Ylen 1, syksy 2018. Jakso 3 (esitys 18.10.2018): Kun koko Suomi bailasi vankilamusiikin tahtiin. Haastateltavana Risto Blomster. Toimittaja Mari Lukkari.
 • Mitä Seitsemän Veljestä kertoo 1800-luvun romaneista? Yle 1, Romano Miritš 12.6.2018. Haastateltavana Risto Blomster. Toimittaja Maria Friman.
 • Suomen romanien arkisto –hanke etenee. Yle Radio 1, Romano Miritš 1.8.2017. Haastateltavana Risto Blomster. Toimittaja Maria Friman.
 • Romanien perinne arkistoon. Suomen kulttuurirahaston Tieteestä ja taiteesta –blogi. Haastateltavina arkistotutkija Risto Blomster ja STM:n neuvotteleva virkamies Sarita Friman-Korpela. Julkaistu 5.4.2016.
 • Missä viipyy romanien Kanteletar? Yle Radio 1, Romano Miritš 1.3.2016. Haastateltavina Pekka Laaksonen ja Risto Blomster. Toimittaja Tuovi Putkonen.
 • Suomen romanien arkisto -hanke. Yle Radio 1, Romano Miritš 16.2.2016. Haastateltavana Risto Blomster. Toimittaja Tuovi Putkonen.

Hankkeen toteuttajatahot

 • Romaniasiain neuvottelukunta
 • Kansallisarkisto
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Rahoitus

 • Majaoja-säätiö, Suomen Kulttuurirahasto sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Hankkeen työtekijät

 • arkistotutkija Risto Blomster (2016 – 2018)
 • projektityöntekijä Pia Kara (2017, 2 kk)
 • projektityöntekijä Benjam Åkerlund (2018 – 2019, 4 kk)

Hankkeen ohjausryhmä

 • arkistotutkija Risto Blomster (SKS)
 • pääsihteeri Sarita Friman (Romaniasiain neuvottelukunta) (huhtikuu 2017 saakka)
 • pääsihteeri Henna Huttu (Romaniasian neuvottelukunta) (huhtikuu 2017 alkaen)
 • arkistonjohtaja Lauri Harvilahti (SKS) (tammikuu 2016 saakka)
 • arkistonjohtaja Outi Hupaniittu (SKS) (tammikuu 2016 alkaen)
 • maakunta-arkiston johtaja Vuokko Joki (Kansallisarkisto)
 • pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen (SKS)
 • sosiaalineuvos Väinö Lindberg
 • tutkimuspäällikkö Ilona Pikkanen (SKS)
 • kehittämispäällikkö Jukka Saarinen (SKS)
 • ylitarkastaja Kenth Sjöblom (Kansallisarkisto)