Suomen romanien arkisto − Finitiko kaalengo arkiivos

Suomen romanien arkisto − Finitiko kaalengo arkiivos on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Kansallisarkiston yhdessä Romaniasiain neuvottelukunnan kanssa perustama, kokoelmiaan kartuttava ja kansainvälisesti verkottunut arkisto. Arkisto valmistuu Romanien kulttuuriperintö: arkistointi, arvostus ja tutkimus (2016–2018) -hankkeen lopputuloksena.

Suomen romanien arkisto − Finitiko kaalengo arkiivos

Suomen romanien arkisto − Finitiko kaalengo arkiivos on SKS:n arkiston ja Kansallisarkiston romaniaineistojen yhteinen kokoelma.

Suomen romanien arkisto − Finitiko kaalengo arkiivos koostuu kansanperinteen, muistitiedon ja kulttuurihistorian aineistoista sekä henkilö- ja yhdistysarkistoista. Kokoelmassa on käsikirjoituksia, äänitteitä, valokuvia ja painotuotteita. Aineistoja säilytetään SKS:n arkistossa ja Kansallisarkistossa.

Kokoelmaa kehitetään hankkeessa Romanien kulttuuriperintö: arkistointi, arvostus ja tutkimus (2016–2018). Vuoden 2017 alussa luetteloitiin hankkeen aikana vastaanotetut noin kahdeksan hyllymetriä romanien yhdistys- ja henkilöarkistoja seitsemältä eri aineistonluovuttajalta. Kokoelman kuvailutiedot ovat saatavissa kansallisesta arkistojen hakemistopalvelusta hankkeen päätyttyä. Aineistot ovat käytettävissä SKS:n arkistossa tai Kansallisarkistossa.

Hankkeen toteutumisesta vastaavat Romaniasiain neuvottelukunta, Kansallisarkisto ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Hanketta ovat lisäksi tukeneet Majaoja-säätiö ja Suomen Kulttuurirahasto.

Romanien kulttuuriperintö: arkistointi, arvostus ja tutkimus -hanke on osa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta. Hanke ja sen tuloksena syntyvät Suomen romanien arkisto – Finitiko kaalengo arkiivos -kokoelma toteuttavat Romanipoliittista ohjelmaa (ROMPO 2014−2017).

Lisätietoja: SKS, arkistotutkija Risto Blomster, p. 040 534 8868, risto.blomster@finlit.fi

Romanien kulttuuriperintö: arkistointi, arvostus ja tutkimus (2016–2018)

Romanien kulttuuriperintö: arkistointi, arvostus ja tutkimus (2016–2018) on arkistointi- ja tutkimushanke, jossa tallennetaan romanien muistitietoa ja perinnettä haastatteluina ja valokuvina sekä romaniyhdistys- ja henkilöarkistoina. Hankkeessa luodaan suhteita romanikielen ja -kulttuurin tutkimuksen kenttään ja edistetään tutkimusta. Hankkeessa kirjoitetaan tieteellisiä artikkeleita romaniaineistojen keruun historiasta ja popularisoidaan niitä muun muassa sanomalehti- ja blogikirjoituksin. Romaninäkökulmasta keskeisenä tuloksena on oman kulttuuriperinnön vaaliminen ja sen arvostamisen nostaminen. Hankkeen pysyvänä tuloksena synnytetään Suomen romanien arkisto – Finitiko kaalengo arkiivos -aineistokokoelma.

Hankkeessa tapahtuu

Benjam Åkerlund toimii hankkeen projektityöntekijänä 1.10.2018-.31.1.2019. Tehtävänä on aineistojen järjestäminen ja luettelointi.

Mikä matka! Romanien kulttuuriperintö Suomessa –tapahtuma 5.4.2018 Kansallisarkistossa. Järjestäjinä Sosiaali- ja terveysministeriö/Romaniasiain neuvottelukunta, Kansallisarkisto, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Taiteen edistämiskeskus ja Kansallismuseo.

Vuoden 2017 aikana otettu järjestettäväksi 7 hyllymetriä aineistoa.

Asiantuntija-apu elävän perinnön kansallisen luettelon hakuprosessissa hakemukselle Suomen romanien lauluperinne. Hakijana Romaniasiain neuvottelukunta ja Suomen romaniyhdistys ry.

Pia Kara hankkeen projektityöntekijänä 9.1.-.8.3.2017. Tehtävänä vuoden 2016 aikana luovutetun (n. 8 hyllymeträ) aineiston järjestäminen ja luettelointi.
 

Kirjoituksia ja julkaisuja

 • Grönfors, Hilja, Blomster, Risto & Jukkara, Jaana-Maria (toim.) (2019, tulossa). Phurane kaalengo džambibi. 1 cd + nuottikirja (40 s.). Helsinki: Maailman Musiikin Keskus.
 • Blomster, Risto & Mikkola, Kati 2018. Kohtaamisia tien päällä ja arkistossa. Työmies Matti Simolan romaniperinneaineistot. Sattumalta Suomessa. Kalevalaseuran vuosikirja 97. Toim. Marko Lamberg, Ulla Piela ja Hanna Snellman. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 37–64.
 • Blomster, Risto 2018. Mikä matka! – ja kenen matkakertomus. Vähäisiä lisiä. Kirjoituksia kulttuurista, tutkimuksesta ja kulttuuriperinnöstä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran blogi. 29.3.2018.
 • Blomster, Risto 2018. Mustalaisromantiikkaa! Valittujen Palojen Mustalaisromantiikkaa -kokoelman (4 cd) esittelyteksti (6 s.). Valitut Palat.
 • Blomster, Risto 2018. Kiven työteliäät romanit eivät laula. Ihmissydän. Henkilöitä ja kohtaloita A. Kiven maailmoissa. Aleksis Kiven seuran albumi. Toim. Reeta Holopainen, Sakari Katajamäki ja Ossi Kokko. Helsinki: ntamo.
 • Blomster, Risto. Valittujen Palojen Mustalaisromantiikkaa -kokoelman (4 cd) asiantuntijana yhdessä Henry Hedmanin kanssa.
 • Blomster, Risto 2018 (tulossa). Kiven työteliäät romanit eivät laula. Ihmissydän. Henkilöitä ja kohtaloita A. Kiven maailmoissa. Aleksis Kiven seuran albumi. Toim. Reeta Holopainen, Sakari Katajamäki ja Ossi Kokko. Helsinki: ntamo.
 • Blomster, Risto & Mikkola 2017. Kenen perinnettä? Romani-informantit Suomen Kansan Vanhat Runot –aineistoissa. Etnomusikologian vuosikirja 2017. Toim. Heidi haapoja, Meri Kytö & Kimi Ramsted. Helsinki: Suomen etnomusikologinen seura. https://etnomusikologia.journal.fi/article/view/63130
 • Mustalaissuo ja Lentiiran tie. Blogi-kirjoitus SKS:n Vähäisiä lisiä –blogissa. 7.4.2017. Kirjoittajana Risto Blomster.
 • Aineetonta ja elävää. Blogi-kirjoitus SKSn Vähäisiä lisiä –blogissa. 24.3.2017. Kirjoittajana Risto Blomster. /
 • Romanien kulttuuriperintöä arkistoksi. Romano Boodos 1/2017, 5. Kirjoittajana Risto Blomster.
 • Mukaan ottamisesta poisjäämiseen. Blogi-kirjoitus SKSn Vähäisiä lisiä –blogissa 2.12.2016. Kirjoittajana Risto Blomster.
 • Romanien kulttuuriperinnön arkistointihanke. Latšo diives 2-3/2016. Kirjoittajana Risto Blomster.
 • Kyltät, naskit ja keppihevonen. Blogi-kirjoitus SKSn Vähäisiä lisiä –blogissa 28.10.2016. Kirjoittajana Risto Blomster.
 • Romanien kulttuuriperintö Pohjoismaissa. Blogi-kirjoitus SKSn Vähäisiä lisiä –blogissa 14.10.2016. Kirjoittajana Risto Blomster
 • The Roma Archives of Finland. Folklore Fellows’ Network. No. 48 July 2016. Kirjoittajina Sarita Friman-Korpela ja Risto Blomster.
 • Gelem gelem - tummat silmät, musta legioona ja kansallinen herääminen. Risto Blomsterin kirjoitus SKSn Vähäisiä lisiä -blogissa. Julkaistu 8.4.2016.
 • Romanien perinne arkistoon. Suomen kulttuurirahaston Tieteestä ja taiteesta –blogi. Haastateltavina arkistotutkija Risto Blomster ja STM:n neuvotteleva virkamies Sarita Friman-Korpela. Julkaistu 5.4.2016.
 • Romanien kulttuuriperintöä arkistoksi. Risto Blomsterin kirjoitus SKS:n Vähäisiä lisiä -blogissa. Julkaistu 11.3.2016.
 • Suomen romanien perinnelaulut - Finitiko kaalengo traditionaale džambibi. Ehdotus elävän kulttuuriperinnön wikiluettelossa. Julkaistu tammikuussa 2106.

Puheenvuoroja, esitelmiä ja muita tapahtumia

 • Romanikulttuuria sanoin ja sävelin – aina Karjalasta asti –tilaisuus. Paimio 27.11. Esiintyjinä Pertti Palm, Risto Blomster ja Kati Mikkola. Järjestäjinä Paimion kirjasto, kulttuuripalvelut ja Paimion Karjalaseura.
 • Romanien kulttuuriperintö –seminaari. SKS:n juhlasali 26.11.2018. Järjestäjinä Romaniasiain neuvottelukunta, Kansallisarkisto ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
 • ”Outoa” aineistoa arkistossa. Matti Simolan Suomesta – ja vähän muualtakin – keräämät romaniaineistot. Kansanmusiikintutkijoiden symposium 2017, SKS 30.11.2017. Risto Blomsterin esitelmä.
 • Romanien kansanperinteen ja kulttuuriperinnön keruusta. Romaniasiain neuvottelukunnan ja Suomen romaniyhdistyksen Suomi 100 –seminaari, SKS 24.11.2017. Risto Blomsterin esitelmä.
 • The Roma Archives of Finland – Finitiko Kaalengo Arkiivos – Collection: the Archiving, Availability and Usability of the Roma Cultural Heritage in Finland. – Archives as knowledge hubs: initiatives and influences, Tartu, Estonia, 25.-28.8.2017. Risto Blomsterin esitelmä.
 • Kenen perinnettä kerrot? – Romani-informantit Suomen Kansan Vanhat Runot -aineistoissa. Artikkelikäsikirjoituksen esittely. SKS:n tutkijaseminaari 5.5.2017. Risto Blomsterin ja Kati Mikkolan esitelmä.
 • Roma Folklore in the Collection Policies of the Finnish Literature Society. Workshop ”Roma Communities in a Global Perspective: Myths, Constructions and Discourses”, Helsinki 23.3.2017. Kati Mikkolan esitelmä.
 • Roma Folklore and the Borders of Finnishness: Notes on the Folklore Collections in the Archives of the Finnish Literature Society. Annual Meeting of the Gypsy Lore Society and Conference on Gypsy / Romani Studies 30.8.-1.9.2017 University of Cyprus, Nicosia. Kati Mikkolan esitelmä.
 • Towards The Roma Archives of Finland - Finitiko kaalengo arkiivos -collection: Three temporal-contentual Periods of archiving the Cultural Heritage of the Roma in the Finnish Litetature Society. 2017 Baltic Sea Conference on Romani Studies April 19–21, 2017 Södertörn University, Stockholm, Sweden. Risto Blomsterin puhe.
 • Romaniaineistot ja SKS:n arkisto. Juhlapuhe. 100-vuotta yhteistä elämää – bereȟ tšetano dživiba. Romanien kansallispäivän tilaisuus, Kajaani 8.4.2017. Järjestäjinä AVI, Kajaanin kaupungin romanityöryhmä ja Kajaanin seurakunta. Risto Blomsterin puhe.
 • Roma Folklore in the Collection Policies of the Finnish Literature Society – Workshop ”Roma Communities in a Global Perspective: Myths, Constructions and Discourses”, Helsinki 23.3.2017. Kati Mikkolan esitelmä.
 • Romanit ja Suomen Kansan Vanhat Runot. II kansanmusiikin tutkijoiden symposium ”Muistimusiikista nuottimusiikkiin”, SKS 28.11.016. Risto Blomsterin esitelmä.
 • Romaniasiain neuvottelukunnan vierailu SKS:ssa 3.11.2016. Keskustelua Romanien kulttuuriperintö -hankkeesta ja arkistovierailu.
 • Romanien kulttuuriperintö -hanke. Romanioppilaiden perusopetuksen tukeminen -kehityshankkeen päätösseminaari, SKS 2.11.2016. Järjestäjinä Opetushallituksen romaniväestön koulutustiimi ja SKS. Risto Blomsterin esitelmä.
 • Romanien kulttuuriperinnön arkistointihankkeen kuulumisia. RONKn neuvottelupäivät, Jyväskylä 13.10.2016. Risto Blomsterin esitelmä
 • The Roma Archives of Finlad – Finitiko kaalengo arkiivos. Roma and Resande in Nordic Cultural Heritage, Uppsala 28.-29.9.2016. Risto Blomsterin esitelmä.
 • Romanien laulut – elävää kulttuuriperintöä. Romanien kansallispäivän tapahtumaTurussa 8.4.2016. Tilaisuuden järjestäjinä Turun kaupungin romanioppilaiden perusopetushanke ja Lounais-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta. Risto Blomsterin esitelmä.
 • Mitä on tehty ja mitä on suunnitteilla romaniaineistojen arkistoimiseksi? Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja RONK:n yhteishanke. Romaniasiain neuvottelukuntien valtakunnalliset neuvottelupäivät. Mikkeli 8.-9.20115. Risto Blomsterin esitelmä.

Opetusta

 • Romanimusiikki ja kansanperinne arkistoissa. Romanimusiikki -luentosarja. Helsingin yliopisto, romanikielen ja -kulttuurin opintokokonaisuus. 26.4.2018.
 • Kaaleen laulujen monet tyylit. Romanimusiikki-luentosarja. Helsingin yliopisto, romanikielen ja -kulttuurin opintokokonaisuus. 12.4.2018.
 • Romanimusiikista. Taide-yliopiston Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osasto. 27.4.2017.
 • Romanimusiikki ja kansanperinne arkistoissa. Romanikielen ja –kulttuurin oppiaine, Helsingin yliopisto. 20.4.2017. Risto Blomster.
 • Kaaleen lauluista. Romanikielen ja –kulttuurin oppiaine, Helsingin yliopisto. 30.3.2017. Risto Blomster.

Haastatteluja

 • Haastattelu Yle 1:n Romano miritš –ohjelmassa aiheesta Suomen romanien arkisto. 1.8.2017. Haastattelijana Maria Friman. Risto Blomsterin haastattelu.
 • Missä viipyy romanien Kanteletar? Haastateltavina Pekka Laaksonen ja Risto Blomster. Haastattelijana Tuovi Putkonen. 1.3.2016. Romano Miritš, Yle Radio 1.
 • Suomen romanien arkisto -hanke. Haastattelijana Tuovi Putkonen 16.2.2016. Romano Miritš, Yle Radio 1.

SKS:n romaniaineistot

SKS on kerännyt 1960-luvulta lähtien systemaattisesti romaniperinnettä ja -muistitietoa. SKS:n arkiston romaniaineistot karttuvat myös tutkijoiden, perinteenkerääjien ja romanitoimijoiden spontaaneina aineistoluovutuksina. SKS on edistänyt suomalaista romanitutkimusta myös julkaisemalla vertaisarvioitua tutkimusta, elämäkerrallisia tekstejä sekä järjestämällä seminaareja. Romaniasiain neuvottelukunta ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura toteuttivat vuosina 2009–2012 tutkimusprojektin Suomen romanien historia. Dosentti Panu Pulman johtaman projektin tuloksena julkaistiin yleisteos Suomen romanien historiasta (SKS 2012).

Hankkeen toteuttajatahot

 • Romaniasiain neuvottelukunta
 • Kansallisarkisto
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Työryhmä

 • neuvotteleva virkamies Henna Huttu (Romaniasiain neuvottelukunta)
 • ylitarkastaja Kenth Sjöblom (Kansallisarkisto)
 • arkistotutkija Risto Blomster (SKS).

Rahoitus

 • Majaoja-säätiö
 • Suomen Kulttuurirahasto
 • yhteistyötahojen oma osuus

Lisätietoja