Suomen romanien historia

Suomen romanien historia (2009–2011)

Projektin tavoitteena on tuottaa uutta ja merkittävää tutkimustietoa Suomen romaniyhteisöstä, sen elinehdoista, yhteisöllisestä rakenteesta ja kulttuurista ja näiden muutoksesta sekä laatia yhtenäinen esitys romanien historiallisista vaiheista maassamme. Hankkeen erityistavoitteena on etsiä romanien omaa näkökulmaa historiaansa. Monitieteinen tutkimushanke on kansallisesti ja kansainvälisesti poikkeuksellinen. Vastaavaa yhtenäistä ja kokonaisvaltaista, romanien vuosisataisia vaiheita käsittelevää, perusteelliseen tutkimustyöhön nojautuvaa historiaesitystä ei ole tiettävästi tehty aiemmin missään muussa maassa.

Hankkeessa on mukana historian-, perinteen- ja kulttuurintutkijoita. Hanke toteutetaan yhteistyössä Romaniasiain neuvottelukunnan kanssa.

SKS on jo vuosikymmeniä tallentanut romanikulttuuria ja kerännyt muistitietoa. Uusin muistitietokeruu Romanit Suomessa - muistoja rinnakkaiselosta 1950-luvulta tähän päivään on toteutettu 2009–2010.

 

Keskeiset tavoitteet

 

  • kirjoitetaan monitieteinen kokonaisesitys Suomen romanien historiasta
  • toteutetaan haastatteluprojekti jossa kerätään elämäkerrallista aineistoa sukujen jaetuista kokemuksista
  • järjestetään kirjallinen muistitiedon keruukilpailu.

 

Organisaatio

  • tutkimusjohtaja: dosentti Panu Pulma, Helsingin yliopisto
  • tutkimusryhmä: Risto Blomster, Tuula Rekola, Marko Stenroos, Miika Tervonen
  • tieteellinen ohjausryhmä: dos. Panu Pulma, prof. Pekka Laaksonen, dos. Hanna Snellman, dos. Anna Maria Viljanen, Romaniasiain neuvottelukunnan pääsihteeri Sarita Friman-Korpela ja Kirsi Keravuori/Ilona Pikkanen (SKS)
  • historiatoimikunta: Panu Pulma (pj), Väinö Lindberg (vpj), Sarita Friman-Korpela, Raija Halmetoja, Henry Hedman, Henna Huttu, Pekka Laaksonen, Tuula Lindberg, Urpo Nyman, Hanna Snellman, Kari Virolainen, Tuomas M. S. Lehtonen, Lauri Harvilahti, Kirsi Keravuori /Ilona Pikkanen.

 

Rahoittajat

  • opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Sijoituspaikka: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Lisätietoja:
dosentti Panu Pulma, p. (09) 191 22839, sähköposti panu.pulma(at)helsinki.fi.