Suomi sisältä ja ulkoa

Suomi sisältä ja ulkoa (2008–2011)

Tutkimus- ja julkaisuhankkeen tavoitteena on päivittää kansallisuuden ja kansakuntaisuuden tutkimusta Suomessa 2000-luvulla ja selvittää, mitä "suomalainen kulttuuri" tarkoittaa ja merkitsee tänään. Hankkeen lähtökohtana on monikulttuurisuuden ja ylirajaisuuden (transnationaalisuus) merkitysten eritteleminen suomalaisen kulttuurin tutkimuksen ja ns. kansallisten tieteiden kannalta. Aihetta käsittelevä monitieteinen teos julkaistaan vuoden 2012 alussa.

Keskeiset tutkimuskysymykset

  • Miten Suomesta ja suomalaisuudesta – menneisyyksistä, nykyisyyksistä, tulevaisuuksista – puhutaan tällä hetkellä; millä tavoin Suomea ja suomalaisuutta kerrotaan, esitetään, eletään, ajatellaan ja käsitteellistetään eri konteksteissa ja käytännöissä?
  • Miten kansallisuutta tutkitaan konstruktionistisen käänteen jälkeen?
  • Millaisia näkökulmia monikulttuurisuuden tutkimus avaa "suomalaisen kulttuurin kaanoniin" ja marginaaleihin?

 

Organisaatio

  • hankkeen johtaja: dosentti Anu Koivunen
  • tutkimusryhmä: FT Pia Livia Hekanaho, FT Marja Jalava, dosentti Anu Koivunen, dosentti Tuomas M. S. Lehtonen, dosentti Olli Löytty, professori Henrik Meinander, FT Kati Mikkola, professori Juha Sihvola, dosentti Hanna Snellman, professori Hanna Suutela, dosentti Juhana Vartiainen
  • ohjausryhmä: dosentti Anu Koivunen, pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen, projektipäällikkö Ilona Pikkanen

 

Rahoittajat

  • Kordelinin säätiö

 

Sijoituspaikka: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Lisätietoja:
Anu Koivunen, p. +46 8 674 7614, anu.koivunen[a]mail.film.su.se
Tuomas M. S. Lehtonen, p. +358 (0)201 131 200, tuomas.lehtonen[at]finlit.fi