Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1721 -julkaisuhanke

Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1721
-julkaisuhanke (2008–2010)

Turun hiippakunnan paimenmuisto on papiston matrikkeli vuosilta 1554–1721, keskeinen henkilöhistoriallinen kokoelma, jota on koottu ja työstetty Suomen kirkkohistoriallisessa seurassa 1950-luvulta alkaen. Aineisto luovutettiin Biografiakeskukselle vuoden 2008 alussa toimitettavaksi ja julkaistavaksi verkossa tutkijoiden, kirkkohistorioitsijoiden, sukututkijoiden ja muiden tarvitsijoiden käytettäväksi.

Keskeiset tavoitteet

  • Verkkojulkaisu 19.1.2011; mahdollinen kirjamuotoinen julkaisu.

 

Organisaatio

  • Paimenmuistotyöryhmä (Suomen kirkkohistoriallinen seura): prof. Pentti Laasonen (pj.), dos. Esko M. Laine, dos. Tuija Laine, prof. Hannu Mustakallio, dos. Jussi Nuorteva sekä seuran puheenjohtaja ja sihteeri.

 

Rahoittajat

  • Wihurin rahasto (Suomen kirkkohistoriallisen seuran kautta)

 

Lisätietoja:
Suomen kirkkohistoriallisen seuran kustannusjohtaja Tuija Laine, tuija.laine[a]helsinki.fi, p. 09 191 22057
Toimituspäällikkö Kirsi Keravuori, kirsi.keravuori[at]finlit.fi, p. 0201 131 287