Tutkimustapahtumat

SKS osallistuu keskeisalojensa konferenssien, seminaarien ja työpajojen järjestämiseen, pääasiassa Seuran omissa tiloissa. Harkinnanvaraisesti tuemme myös muualla Suomessa tai ulkomailla järjestettäviä konferensseja ja seminaareja, joissa SKS on järjestäjänä. Kriteereinä ovat mm. tapahtuman merkitys SKS:n tutkimushankkeille ja tutkimusprofiilille sekä rahoitus muista lähteistä. Kannustamme myös monitieteisten tutkimustapahtumien järjestämiseen. SKS:n tuki tulee selkeäsi näyttää tapahtumaa koskevassa viestinnässä ja raportoinnissa muille rahoittajille.

 Otathan yhteyttä SKS:aan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mikäli olet kiinnostunut yhteistyöstä tutkimustapahtuman järjestämisessä!

SKS ei tarjoa avustuksia yksittäisiin konferenssi- tai seminaarimatkoihin.

Tiedustelut: ilona.pikkanen@finlit.fi